Syn.: Anthericum ossifragum L.
Česká jména: liliovec bahní, kostilomka (Sloboda 1852), kostilomka obecná (Opiz 1852, Polívka 1912), liliovec kostilomka (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: kostilomka obyčajná (Dostál 1950)
Čeleď: Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon – liliovcovité
Narthecium ossifragum

Narthecium ossifragum

Rozšíření: Pobřežní oblasti západní Evropy, od severního Španělska přes západní Francii a Britské ostrovy až po severní Norsko. Ještě na přelomu 19. a 20. století tento druh rostl i u nás u Slatiňan na Chrudimsku. Později (v roce 1979) byl nalezen nedaleko Skutče.
Ekologie: Roste na vřesovištích a rašeliništích, vždy na půdách vlhkých, převážně v pásmu nížin. Kvete od července do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, až 30 cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá, přízemní listy mečovité, vzpřímené, 10–30 cm dlouhé, lodyžní listy výrazně kratší, květenstvím je 6–20květý hrozen, květy krátce stopkaté, 6četné, okvětní lístky žluté, rozestálé, výrazně vonné. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Liliovec kostilomka je zapsán do Červeného seznamu naší květeny jako nezvěstný druh (A2).
Poznámka: Liliovec se u nás vzácně pěstuje v zahradách jako skalnička pro vlhká stanoviště, kultivace tohoto druhu je však poměrně obtížná.
Narthecium ossifragumNarthecium ossifragum
Narthecium ossifragum
Fotografoval Jindřich Houska, ve dnech 4. a 6. 8. 2005 (Norsko, Lofoty a NP Rago).