Čeleď: Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon – liliovcovité
Narthecium reverchonii
Rozšíření: Endemit centrální části Středozemí; vyskytuje se pouze na Korsice.
Ekologie: Stanovištěm jsou břehy horských potoků v horním lesním stupni a nad horní hranicí lesa a mokvavé skalní štěrbiny, výhradně na žule. Lokality leží v nadmořské výšce 550–2200 m.
Narthecium reverchonii
Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky 10–30 cm; tvoří kompaktní husté porosty. Listy jsou dvouřadé, mečovité, v přízemní růžici jsou 6–9 cm dlouhé a 0,4–0,5 cm široké, s 8–11 souběžnými žilkami, lodyžní listy jsou 3–4, kratší. Květenství je koncový hrozen 5–10 cm dlouhý; listeny jsou 0,7–1,1 mm dlouhé; květní stopky jsou přímo odstálé, 1–1,3 cm dlouhé; okvětní lístky jsou kopinaté, asi 0,6 cm dlouhé, žluté; tyčinek je 6, s pýřitými nitkami; semeník je svrchní. Plod je vřetenovitá tobolka 1–1,3 cm dlouhá.
Poznámka: Do rodu Narthecium se dnes řadí sedm druhů s velmi ostrůvkovitým areálem. Dva druhy rostou v Severní Americe (jeden na západním, druhý na východním pobřeží), jeden v Japonsku, ostatní v evropsko-západoasijském prostoru. Zde má pouze Narthecium ossifragum větší areál v západní Evropě od Portugalska po Norsko, kdysi rostl i v Čechách. Zde představený druh je endemitem Korsiky, Narthecium scardicum má malý areál na albánsko-řecko-makedonsko-kosovském pomezí a Narthecium balansae roste jen v euxinsko-kavkazském prostoru v Turecku, Gruzii a snad přesahuje i na území Ruska. Všechna tato území se vyznačují výraznou oceanitou klimatu.
Zajímavostí je, že druh byl popsán významným českým botanikem L. Čelakovským (1834–1902).
Narthecium reverchonii
Narthecium reverchonii
Narthecium reverchonii
Narthecium reverchonii
Fotografovali Gianmaria Bonari, dne 28. 8. 2015, a Vít Grulich, dne 5. 6. 2018 (Francie, Korsika, centrální hřeben).