Syn.: Sisymbrium nasturtium-aquaticum L., Cardaminum nasturtium Moench, Nasturtium fontanum (Lam.) Asch., Rorippa nasturtium (Moench) Beck, Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Radicula nasturtium Cav.
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Nasturtium officinale
Rozšíření: Téměř po celém světě s výjimkou severních a aridních oblastí. Hlavní rozšíření v Evropě, Makaronésii, jihozápadní a střední Asii (až po západní Čínu), v severní Africe (i v Etiopii) a Severní i Jižní Americe. Velká část světového rozšíření je pravděpodobně druhotná v souvislosti s pěstováním. V ČR na většině území roztroušeně až vzácně, chybí v rozsáhlých územích, především v jižních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na severní Moravě. Těžiště výskytu v termofytiku, méně v mezofytiku, ojediněle v oreofytiku.
Ekologie: Břehy potoků a vodních příkopů, zřídka při stojatých vodách. Na místech bohatých na živiny a většinou i vápník, často na organogenních půdách. Kvete od června do července.
Nasturtium officinale
Popis: Vytrvalé, 30–80 cm dlouhé rostliny, kořenující svazčitými adventivními kořeny. Lodyha je větvená, poléhavá, v koncové části vystoupaná. Listy střídavé, lichozpeřené, v obrysu eliptické až obvejčité, 5–10 cm dlouhé; lístky celokrajné nebo nepravidelně mělce vroubkované. Květenství hustý hrozen, bez listenů. Kališní lístky podlouhlé, přitisklé. Korunní lístky obvejčité až úzce prodloužené, 3–5 mm dlouhé. Tyčinky bez přívěsků, prašníky žluté. Šešule válcovité, většinou směrem vzhůru prohnuté, 15–18 mm dlouhé. Semena dvouřadá. Množí se i vegetativně lodyžními řízky.
Záměny: Možná s druhem Cardamine amara, odlišit se dají dobře podle plodů, ale znaky jsou též na listech a květech. Potočnice lékařská kvete později.
Ohrožení a ochrana: V ČR je tento druh silně ohrožený (C2b) a také zákonem chráněný (§2). Na Slovensku je klasifikován jako ohrožený (EN).
Využití: Užívá se jako salátová rostlina a pro tyto účely se občas sbírá, v některých zemích se pěstuje. Celá rostlina obsahuje hořčičný glykosid glukonasturtiin. Jako léčivka byl druh používán již ve starověku.
Nasturtium officinaleNasturtium officinale
Nasturtium officinale
Fotografováno dne 10. 8. 2009 (v Chrudimi).