Dne 27. května 2012 byla slavnostně ukončena soutěž O nejlepší botanickou ilustraci roku 2012. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo – již tradičně společně s výstavou soutěžních prací – ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
Tuto akci připravila Přírodovědná společnost a redakce internetového magazínu BOTANY.cz, oficiálními spolupořadateli akce byli také Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Botanická zahrada hlavního města Prahy a nakladatelství Granit.
Vyhlášení výsledků soutěže
Při vyhlašování byl přítomen jako čestný host koukol polní (Agrostemma githago), povinný druh letošního ročníku soutěže.
Vyhlášení výsledků soutěže
Soutěž se letos výrazněji posunula k tomu, aby ji bylo skutečně možno označit za mezinárodní, kromě češtiny a slovenštiny se zde hovořilo i anglicky, maďarsky a španělsky. Velmi nás potěšila návštěva manželů Neilových z Velké Británie, Hilary Neil se naší soutěže totiž také zúčastnila a neváhala zdolat tak notný kus cesty, aby na vyhlašování výsledků do Prahy osobně dorazila. Až z Maďarska k nám přijela také soutěžící Jana Táborská.
Vyhlášení výsledků soutěže
A teď si již tedy dovolujeme oznámit výsledky letošní ilustrátorské soutěže:

Na dalších již nemedailových místech, avšak s významným uznáním a gratulací poroty, se umístili:
Jiří Polčák, Jana Táborská, Ludmila Businská, Tereza Samková.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!
Vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlášení výsledků soutěže
Při vyhlašování výsledků zaznělo, že by bylo přínosem pro tuto soutěž i českou botanickou ilustraci, kdyby vzniklo sdružení amatérských i profesionálních botanických ilustrátorů, které by rozvoj botanické ilustrace podporovalo. Věříme, že se tato iniciativa setká s kladnou odezvou a už příští ročník této soutěže vyhlásí nová ilustrátorská organizace! Velmi rádi ji v tom samozřejmě podpoříme.

Fotografovali Naděžda Gutzerová a Ladislav Kovář.