Když jsme v březnu 2013 vyhlašovali anketu o nejoblíbenější českou botanickou knihu, dychtivě jsme očekávali každou vaši nominaci, každého titulu, který jste navrhli, jsme si vážili. Ovšem už záhy po zahájení ankety bylo jasné, že tato anketa má jasného favorita.

Pořadí českých botanických knih s nejvyšším počtem čtenářských hlasů:
1. Jindřich Krejča (2007): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Príroda, Bratislava.
2. Miloš Deyl, Květoslav Hísek, Otto Janka (1973): Naše květiny. Albatros, Praha.
3. Kolektiv autorů (2005): Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. Computer Press, Brno.

A tak naše gratulace míří na Slovensko! Vítěznou knihu vydalo bratislavské nakladatelství Príroda!

Vítězná kniha je vlastně poctou českému vědeckému ilustrátorovi Jindřichovi Krejčovi, který řadu let spolupracoval s Přirodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, většina jím ilustrovaných knih vyšla poprvé právě na Slovensku. Bylo rozhodně milým gestem, když se Slováci rozhodli uctít tohoto malíře vydáním takto rozsáhlé publikace.
Texty k ní napsali významní slovenští botanikové – jmenujme zde například alespoň Vieru Ferákovou, Ladislava Šomšáka, Martina Červenku, Jaroslava Kresánka. Publikace zahrnuje úžasných 1686 taxonů rostlin a 99 minerálů, hornin a zkamenělin. Kromě vlastního atlasu rostlin nezapomněli autoři ani na část obecnou, kde se zmínili o rostlinné systematice, o některých odvětvích botaniky, rostlinných společenstvech, i užitku, který rostliny přinášejí člověku. Samotný atlas rostlin sestává z velkých tabulí s ilustracemi jednotlivých druhů, ty jsou však doplněny i krátkým pojednáním o každém z nich. Nutno zdůraznit, že ilustrace jsou precizní, botanicky věrné a rozhodně i krásné.
Kniha
Je skoro úsměvné, že nejoblíbenější českou botanickou knihou se stala kniha slovenská, navíc nepojednávající jen o rostlinách, ale i horninách, minerálech a zkamenělinách. Knižní produkce Slovenska je – vzhledem k nižšímu počtu obyvatel – samozřejmě o dost méně početná, než produkce česká. Přesto českým nakladatelům v tomto dali Slováci pořádnou lekci. Ona totiž řada současných čtenářů dobře pozná kvalitu knihy, neulpívá na líbivé obálce, nenachytá se na exoticky znějící jména autorů, dívá se spíše po obsahu a úrovni informací, které kniha předkládá.

Jsem osobně velmi rád, že v naší anketě zvítězila kniha, která má nesporné kvality odborné, přitom je to dílo současně i krásné. Srdečně zdravím za redakci BOTANY.cz do Bratislavy a přeji týmu nakladatelství Príroda mnoho zdaru do dalších let!

Kniha

Po vyhlášení výsledku čtenářské ankety o nejoblíbenější českou botanickou knihu jsme obdrželi tento milý ohlas přímo z bratislavského nakladatelství Príroda, které vítěznou knihu vydalo. Rádi ho našim čtenářům představujeme:
Úspech Veľkej knihy rastlín, hornín, minerálov a skamenelín v ankete o najobľúbenejšiu českú botanickú knihu nás veľmi teší, o to viac, že v dnešnej záplave nových lákavých titulov sa presadila kniha, ktorá svoje vysoké kvality potvrdzuje už dlhé roky. Prvé vydanie tejto knihy v českom jazyku vyšlo ešte v roku 1993 a odvtedy si veľký záujem čitateľov vyžiadal niekoľko ďalších vydaní. Veľká kniha rastlín sa tak zaradila medzi najúspešnejšie tituly Vydavateľstva Príroda počas jeho dlhoročnej existencie a nás veľmi teší, že kvality tejto knihy ocenili aj českí čitatelia.
Irena Repášová
šéfredaktorka
Vydavateľstvo Príroda

Za redakci BOTANY.cz a české čtenáře, kteří této knize dali svůj hlas, srdečně zdravíme na Slovensko a přejeme nakladatelství Príroda stále hodně zdaru a úspěchů, budeme vděční i za další kvalitní knihy z vaší produkce.