Česká jména: hledíkovka (Mareček 1999)
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Nemesia rupicola

Rozšíření: Druh horských oblastí jihovýchodní Afriky, vyskytuje se v severovýchodní části Jihoafrické republiky (od východu provincie North West přes Free State, Gauteng, Mpumalangu a Limpopo až po severozápad provincie KwaZulu-Natal), také ve Svazijsku a Lesothu.

Ekologie: Roste na horských kamenitých stanovištích, na skalnatých srázech s ve skalních roklích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2700 m. Kvete od září do dubna.

Nemesia rupicola

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 30–75 cm dlouhou, větvenou, jemně chlupatou. Listy jsou vstřícné, řapík je 5–15 mm dlouhý, čepel je vejčitá, 20–45 mm dlouhá a 10–20 mm široká, po okraji pilovitá až zubatá, na líci skoro lysá, na rubu jemně chlupatá. Květenství je terminální, hroznovité; listeny jsou velké, listům podobné; kalich je 5cípý, kališní cípy jsou kopinaté až obkopinaté, chlupaté, koruna je 2pyská, bílá, narůžovělá až nafialovělá, s nachovou kresbou, horní pysk je 4cípý, dolní 2laločný, se 2 žlutými podélnými hrbolky, ostruha je jen krátká, až 3,5 mm dlouhá. Plodem je tobolka.

Nemesia rupicola
Nemesia rupicola
Nemesia rupicola

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 16. 9. 2018 (Lesotho, Ha Baroana).