Syn.: Gymnadenia cucullata (L.) Rich., Habenaria cucullata (L.) Höfft, Himantoglossum cucullatum (L.) Rchb., Orchis cucullata L.
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Neottianthe cucullata
Rozšírenie: Taxón s euroázijským areálom. V Európe sa vyskytuje len vzácne v jej východnej časti, v európskej časti Ruska, na Ukrajine a v Bielorusku, západná hranica areálu vedie Poľskom, kde sú lokality najmä v severovýchodnej časti, historicky aj na juhovýchode a jedna izolovaná lokalita bola na západ od Wisly. V Ázii sa vyskytuje v celom boreálnom páse Sibíri, v Číne, na Kórejskom polostrove a v Japonsku.
Ekológia: Lesný druh tajgy, kde patrí medzi niekoľko málo druhov vstavačovitých, v Európe je výskytom viazaný na subkontinentálne borovicové a borovico-dubové lesy v nížinách a pahorkatinách. Kvitne koncom júla až do polovice augusta.
Neottianthe cucullata
Opis: Rastlina vysoká 10–30(–40) cm. Byľ svetlo až sivozelená, bazálne listy 2, vzácne 3, okrúhlasté, 1,5–7(–9) cm dlhé a 1–5 cm široké, byľové listy 1–2(–4), listeňovité. Pravo jednostranné súkvetie dlhé 3–8 cm je zložené z 8 až 25 ružových až fialových kvetov, okvetné lístky 6–8 mm dlhé, sklonené do končistej, von vyhnutej prilby, pysk hlboko trojlaločnatý, 7–9 mm dlhý, v strede biely s 2–8 ružovými škvrnami, bočné laloky čiarkovité, končisté, prostredný jazykovitý, širší a dlhší ako bočné, ostroha úzka, nadol sklonená, 5–6,5 mm dlhá.
Ohrozenie a ochrana: Jedna z najvzácnejších európskych orchideí, v Poľsku prežíva na dvoch posledných lokalitách. Vo všetkých európskych krajinách kde sa vyskytuje je ohrozená a zákonom chránená. Chránená i medzinárodnou zmluvou CITES.
Neottianthe cucullataNeottianthe cucullata
Neottianthe cucullata
Neottianthe cucullata
Foto: 11. 8. 2015 (Poľsko, okolie mesta Augustów).