Čeľaď: Nepenthaceae Dumort. – láčkovkovité / krčiažnikovité
Nepenthes tobaica
Rozšírenie: Druh sa vyskytuje v horskom pásme Barisan od južnej časti regiónu Gayo Lues (Aceh) po provinciu Jambi, kde bol nájdený pri jazere Kerinci. Najpočetnejšie sa však vyskytuje v okolí jazera Toba.
Ekológia: Rastie terestricky, zvyčajne na osvetlených stanovištiach lesných okrajov a podobne, v okolí jazera Toba celkom bežne na obnaženej pôde zárezov ciest. Vyskytuje sa v nadmorskej výške 350–1800(–2150) metrov.
Nepenthes tobaica
Opis: Dvojdomá trváca liana s drevnatejúcou stonkou dlhou do 7 metrov a hrubou okolo 6 mm. Listy sú striedavé, čepeľ podlhovastá až lopatkovitá, na báze zúžená v kratučkú stopku alebo sediaca, do 20 cm dlhá a do 4 cm široká. Na vrchole čepele vyrastá ovíjavá, do 30 cm dlhá úponka nesúca krčahy. Prízemné krčahy sú v spodnej časti vajcovité, vyššie valcovité, do 20 cm vysoké a 4 cm široké. Na ventrálnej strane krčahu je pár krídel, občas s nitkovitými príveskami. Obústie je úzke, v priemere do 5 mm. Viečko je vajcovité až polkruhové, na báze viac-menej srdcovité. Žlaznatá oblasť krčahu je obmedzená na vajcovitú spodnú časť. Ostroha pod viečkom je nevetvená až trojklanná. Vrchné krčahy sú na báze viac-menej lievikovité, v spodnej tretine úzko vajcovité a hore valcovité, môžu byť až do 25 cm vysoké a 5 cm široké. Súkvetie je strapcovité, do 20 cm dlhé, koncové stopky dvojkveté, bez listeňov. Plodom je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Druh je chránený medzinárodným dohovorom CITES.
Nepenthes tobaica
Nepenthes tobaica
Nepenthes tobaica
Nepenthes tobaica
Foto: 6. 3. 2013 (Indonézia, Sumatra, Harian a Tongging – okolie jazera Toba).