Syn.: Aspidium cordifolium (L.) Sw., Aspidium tuberosum Bory ex Willd., Nephrodium tuberosum (Bory ex Willd.) Desv., Polypodium cordifolium L.
Čeleď: Nephrolepidaceae Pic. Serm.
Nephrolepis cordifolia

Rozšíření: V současnosti snad až pantropicky rozšířený druh, vyskytuje se v tropických oblastech téměř celého světa, v Americe od pobřeží Mexického zálivu až po jihovýchodní Brazílii, v Africe na západě i jihu kontinentu, taktéž na Madagaskaru a Maskarénách, v Asii od Indie a Sri Lanky přes Indočínu a jihovýchodní Čínu až po jižní Japonsko a Indonésii, zasahuje také na severní a východní pobřeží Austrálie, na sever Nového Zélandu a četné pacifické ostrovy. Za jeho původní domovinu bývá někdy označována jen jihovýchodní Asie a Austrálie.

Ekologie: Roste terestricky i epifyticky ve vlhkých lesích i lesních lemech, na vlhkých svazích a skalách, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1500 m.

Nephrolepis cordifolia

Popis: Kapradina s krátkým oddenkem pokrytým žlutohnědými plevinami a listy vystoupavými až skoro přímými, řapíkatými, v obrysu podlouhle kopinatými, 25–80 cm dlouhými a 3–6 cm širokými, jednoduše zpeřenými, úkrojků může být 40–120 párů, jsou přisedlé, kopinaté, 15–25 mm dlouhé a 6–12 mm široké, na bázi uťaté, nesouměrné, po okraji vroubkované až pilovité, na vrcholu špičaté. Výtrusné kupky jsou seřazeny v řadě zhruba uprostřed mezi střední žilkou a okrajem úkrojku a jsou opatřeny ostěrami měsíčkovitého tvaru.

Záměny: Poněkud podobný druh Nephrolepis exaltata, který se vyskytuje především v tropech Nového světa a na východní polokouli je častý podstatně méně (někdy je jeho výskyt na východě hodnocen jako adventivní), má ostěry zaokrouhlenější, sevřenější.

Využití: Nezřídka se tento druh objevuje v kultuře, je pěstován hned v několika kultivarech. V Indii se jeho listy používají i v kuchyni.

Poznámka: K rodu Nephrolepis je v současnsoti řazeno 28 akceptovaných druhů (POWO 2018).

Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia

Fotografoval Mário Duchoň, dne 3. 2. 2013 (Indonésie, Sumatra, okolí Gunung Marapi).