Syn.: Wahlenbergia mauritiana I. Richardson
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Nesocodon mauritianus
Rozšíření: Endemit ostrova Mauricius, jediný zástupce rodu. Roste v poměrně malém počtu na jihozápadě Mauricijské vysočiny. Je blízce příbuzný rodu Heterochaenia, který je endemický na Réunionu.
Ekologie: Roste na vrchní části příkrého srázu v malých kapsách rašeliny s trochou vody a s přiměřeným slunečním svitem.
Nesocodon mauritianus
Popis: Stálezelený keřík dorůstající výšky až 40 cm. Listy husté, čárkovitě kopinaté, s pilovitým okrajem, lesklým povrchem a výraznou střední žilkou. Květy jednotlivé na koncích lodyh. Kalich načervenalý, úzce trubkovitý s pěti kopinatými cípy s pilovitým okrajem, rozšiřující se zvonkovitá koruna, světle modrá s tmavším žilkováním, s pěti krátkými nazpět ohrnutými cípy, 5 tyčinek, trojklanná blizna. Květ vylučuje šarlatově červený nektar. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červené knize IUCN je tento druh uveden jako ohrožený.
Využití: Dá se pěstovat, množí se semeny nebo řízky.
Nesocodon mauritianus
Nesocodon mauritianus
Poznámka: Barevný nektar tvoří velmi málo rostlinných druhů, na ostrově Mauricius jsou to jen další dva – Trochetia blackburniana a Trochetia boutoniana. Jedna z hypotéz o možné funkci barevného nektaru tvrdí, že slouží jako vizuální signál pro opylovače. Předpokládá se, že opylovači jsou ptáci, zatím ale nebyl nalezen druh, pro který by byl červený nektar důležitý, jedna z hypotéz soudí, že se jednalo o druh dnes již vyhynulý. Na Mauriciu zůstalo z 28 druhů ptáků zaznamenaných v 16. století pouze 11, z toho 8 patří mezi ohrožené. Nedávné studie ale ukázaly, že nejméně dva ze tří druhů rostlin s barevným nektarem na Mauriciu navštěvují a opylují endemičtí gekoni rodu Phelsuma. Pokusy provedené s druhem Phelsuma ornata, který žije ve velkém počtu na útesech kolem dvou malých populací Nesocodon mauritianus, prokázaly, že pro tyto gekony je důležitý barevný kontrast nektaru a květu.
Nesocodon mauritianus
Nesocodon mauritianus
Fotografováno dne 27. 8. 2011 (rostlina pochází z kultury – Irsko, Dublin, National Botanic Gardens).