Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Psittaciformes, Strigopoidea
Česká jména: nestor kea
Anglická jména: Kea

Nestor notabilis
Nestor notabilis

Rozšíření: Endemit Nového Zélandu, vyskytuje se jen na Jižním ostrově.

Způsob života: Žije v horských oblastech novozélandského Jižního ostrova, v lesích i subalpínských křovinách, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2400 m, a je to druh převážně pozemní.
Je všežravý, jeho stravu tvoří zejména kořeny, hlízy, zelené části a plody rostlin, ale také hmyz, malí ptáci a savci, občas napadá i pasoucí se ovce, nepohrdne ani mršinou.
Hnízdí převážně pod kořeny stromů nebo ve skalních štěrbinách, hnízdo je od povrchu odděleno dlouhou chodbou. Hnízdí od ledna do července, samice snáší 2–4 vejce, na kterých sedí zhruba 21 dnů. Potravu jí zajišťuje samec.
Tento papoušek je pověstný svou inteligencí a zvídavostí, svou přítomnost dává najevo rovněž v blízkosti lidských sídel a pastvin. Může se dožít až 22 let věku.

Popis: Papoušek dorůstající délky až okolo 50 cm a dosahující hmotnosti kolem 1 kg, téměř celý olivově zelený, přičemž jednotlivá pera jsou tmavě lemována. Jeho zobák je velký, hákovitě zahnutý.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2017) řadí tohoto papouška k ohroženým druhům (EN), odhaduje se, že celková populace zahrnuje asi 6000 jedinců a klesá.

Poznámka: Nestor kea patří k novozélandské čeledi kakapovitých (Strigopidae), která čítá jen dva druhy z rodu Nestor (další dva druhy tohoto rodu již vyhynuly) a jeden druh rodu Strigops.

Nestor notabilis
Nestor notabilis

Fotografoval Mário Duchoň, dne 24. 12. 2016 (Nový Zéland, South Island, Mount Aspiring National Park).