Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité

Nicotiana sylvestris

Rozšíření: Jihoamerický druh popsaný ze severoargentinské provincie Salta, jeho areál zabírá podhorské oblasti severozápadní Argentiny, zasahuje i do jižní a střední Bolívie – západní Chaco. Pěstuje se jako okrasná rostlina i v dalších subtropických oblastech světa, kde může občas i zplaňovat (např. Kalifornie), jinde je vysazována jen jako okrasná letnička v zahradách a parcích.
Ekologie: Roste v suchých chacoánských lesích a křovinách, v nadmořských výškách od 500 až do 2500 m.

Nicotiana sylvestris

Popis: Vytrvalá bylina, 100–150 cm vysoká. Lodyha je přímá, větvená, žláznatě chlupatá. Listy jsou 5–30 cm dlouhé, dolní řapíkaté, eliptické až vejčité, horní objímavé, menší, na bázi srdčité, celokrajné, na vrcholu špičaté. Květenství je terminální, vrcholičnaté, složené z vijanů; listeny jsou až 4 cm dlouhé, čárkovité až kopinaté; kalich je 8–15 mm dlouhý, chlupatý, kališní cípy jsou kopinaté až trojúhelníkovité, stejně dlouhé; koruna je úzce nálevkovitá, bílá, žláznatě chlupatá, trubka je 50–75 mm dlouhá, lem je 5cípý, 15–20 mm široký. Plodem je vejcovitá tobolka, 12–16 mm dlouhá.

Záměny: Poněkud podobný a rovněž vytrvalý druh Nicotiana alata z jižní Brazílie a severovýchodní Argentiny, který je rovněž pěstován i v evropských zahradách, má květenství spíše hroznovité, kališní cípy výrazně delší, šídlovité, jeho koruna je vně nazelenalá nebo u kultivarů i jinak – nezřídka pestře – zbarvená.

Poznámka: Nelze vyloučit, že právě tento druh se společně s některým druhem z okruhu Nicotiana tomentosa podílel na vzniku kulturní formy tabáku virginského (Nicotiana tabacum).

Nicotiana sylvestris
Nicotiana sylvestris
Nicotiana sylvestris
Nicotiana sylvestris
Nicotiana sylvestris
Nicotiana sylvestris

Fotografováno dne 15. 9. 2016 (Německo, Muskauer Park).