Zobrazit místo Nigerijsko-kamerunská provincie na větší mapě

Pobřežní partie této paleotropické provincie se táhnou při Guinejském zálivu od jihozápadního Beninu, v jižní Nigérii, Kamerunu, Rovníkové Guineji a Gabunu, patří sem i ostrovy v Atlantském oceánu (Bioko, Principe, São Tomé a Annobon). Geologickým podkladem jsou prvohorní horniny, v menší míře překryté mladšími sedimenty, které tvoří relativně málo členitý povrch. Z toho se vymykají mladé vulkanické struktury, které dosahují velkých nadmořských výšek (Kamerunská hora 4095 m; Santa Isabel na ostrově Bioko 3012 m; Pico de São Tomé 2024 m). Klima je celoročně horké, vlhké, s nevelkým kolísáním; na úpatí Kamerunské hory bylo naměřeno za rok až 10 000 mm srážek.
Nigerijsko-kamerunská provincie
Vegetaci tvoří druhově bohaté deštné lesy, v sušších územích s podílem polopadavých druhů, v nichž mají vysokou frekvenci zástupci čeledi bobovitých (Fabaceae), slézovitých (Malvaceae), Olacaceae, Meliaceae atd. Z palem jsou zde zastoupeny především liánovité ratany, např. Calamus deerratus. Nezanedbatelný podíl zde mají mokřadní lesy a vegetace mangrove, která v ústí Nigeru a na pobřeží Kamerunu dosahuje značných rozloh; v nich je původní palma olejová (Elaeis guineensis). Výrazná vegetační stupňovitost je na vysokých vulkánech, zejména na Kamerunské hoře, kde najdeme mlžné lesy s dominantními druhy rodu Schefflera (Araliaceae), je zde dosaženo horní hranice lesa křivolesy s vřesovcovitými (Ericaceae) a nad ní je specifická travinobylinná afromontánní vegetace s obřími lobelkami (Lobelia columnaris).
Nigerijsko-kamerunská provincie
Květena této provincie patří ke klíčovým místům tropické africké biodiverzity. Je velmi rozmanitá, odhaduje se zde asi 8000 druhů. Endemismus je vysoký, týká se asi 3/4 druhů. Kromě typických pantropických a afrotropických prvků až sem zasahují vzácné gondwanské elementy, např. Protea madiensis. V afromontánní flóře nejvyšších partií Kamerunské hory lze najít druhy, jejichž příbuzní rostou ve vysokohořích východní Afriky, ale i holarktické prvky, např. Alchemilla fischeri.
Nigerijsko-kamerunská provincie
Původní květenu provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Nigerijsko-kamerunská provincie
Fotografoval Miroslav Dvorský.