Syn.: Gymnadenia lithopolitanica (Ravnik) Teppner et E. Klein, Nigritella nigra subsp. lithopolitanica (Ravnik) H. Baumann et R. Lorenz, Nigritella nigra var. rosea Goiran.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité; podčeleď Orchidoideae Eaton
Nigritella lithopolitanica
Rozšíření: Jedná se o endemit poměrně malé oblasti vysokých hor v jihovýchodním Rakousku a severovýchodním Slovinsku. Tento druh najdeme konkrétně v Kamnišských a Savinjských Alpách, Koralpe a ve východní části Karavanek.
Ekologie: Vápnomilná heliofilní rostlina krátkostébelných alpínských trávníků nad hranicí lesa. Většinou v nadmořských výškách 1500–2000 m.
Nigritella lithopolitanica

Nigritella lithopolitanica

Popis: Rostlina vysoká 5–20 cm, vzácně ale jen kolem 3 cm. Pod zemí má v době květu dvě hluboce dělené hlízy. Jedna je stará z předchozího vegetačního období, druhá je mladá, vytvářená během stávajícího růstu. Listy jsou v počtu zhruba 6–13 v přízemní růžici, mírně vystoupavé, čárkovité. Květenství je husté, polokulovité až vejčité. Květy mají charakteristicky růžovou barvu se zvláštním namodralým nádechem. Pysk je celokrajný, dlouhý 6,5–8,5 mm, orientován směrem nahoru s okraji mírně ohnutými vpřed, vnější okvětní lístky cca 5–8 mm dlouhé, vnitřní okvětní lístky jsou krátké. Ostruha je dlouhá kolem 1 mm a produkuje nektar. Květy cizosprašné, voní silně po vanilce a nejsou resupinované. Okvětní lístky během rozkvétání výrazně světlají, a celé květenství je tak na vrcholu nejtmavší. 2n=40.
Ohrožení a ochrana: Jakožto endemit relativně malé oblasti může být potenciálně ohrožen. V celkovém měřítku však aktuálně ohrožen není. Alpínské trávníky většinou nejsou úmyslně devastovány. Navíc stále existuje větší množství poměrně silných populací (především ve slovinských Alpách), které nejsou bezprostředně ohroženy. Na druhou stranu je často poškozován turisty – jednak v době květu pro své krásné, vanilkou vonící květy, jednak neúmyslně nadměrným sešlapem lokalit. Dalším problémem je zalesňování některých oblastí a zarůstání jiných míst travou, když se přestanou spásat. Druh je zařazen v přílohách 2 a B mezinárodní úmluvy CITES. V Rakousku je navíc chráněn vnitrostátními předpisy.
Poznámka: Na základě analýz DNA bývá v poslední době celý rod Nigritella řazen do rodu Gymnadenia a podle indexu vybraných čeledí rostlin v Kew (World Checklist of Selected Plant Families) je G. lithopolitanica (Ravnik) Teppner et E. Klein současné platné jméno. Tento názor však není všeobecně přijímán a stále se v naprosté většině publikací výše uvedené rody oddělují.
Nigritella lithopolitanica
Fotografováno dne 14. 6. 2012 (Slovinsko, Kamnišské Alpy, Velika Planina).