Syn.: Satyrium nigrum L., Orchis nigra (L.) Scop., Nigritella nigra (L.) Rchb. fil., Nigritella angustifolia L. C. M. Richard, Gymnadenia nigra subsp. rhellicani (Teppner et E. Klein) Teppner et E. Klein, Gymnadenia rhellicani (Teppner et E. Klein) Teppner et E. Klein, Sieberia nigra (L.) Spreng.
Česká jména: vstavač černý (Sloboda 1852), temnohlávek brunátný (Nauman 1946), temnohlávek černý (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenská jména: tmavohlávka čierna (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Nigritella rhellicani

Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy – Jura, Alpy, Apeniny, Dinaridy, hory Balkánského poloostrova, Jižní Karpaty. Je udáván i ze střední Skandinávie, zdejší populace jsou však některými autory přiřazovány k jinému taxonu (Nigritella nigra – tento druh je chápán jako skandinávský endemit). U nás neroste, na Slovensku byl údajně nalezen v roce 1978 ve Vysokých Tatrách, později se však nález nepodařilo potvrdit.
Ekologie: Roste na travnatých a kamenitých stráních, pastvinách, loukách, na vápenci i silikátu, v pásmu od subalpínského po alpínský stupeň (až do výšky 2 800 m n. m.).
Popis: Vytrvalá bylina, 5–25 cm vysoká, listy v přízemní růžici trávovité, lodyžní listy výrazně menší, květenství válcovité, květy temně červenohnědé, vzácně i žluté nebo růžové, pysk vydutý, jen vzácně zúžený, kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn zákonem v Itálii, Švýcarsku, Rakousku a Německu, na Slovensku je hodnocen jako vyhynulý (EX?). Je také zařazen mezi druhy chráněné mezinárodní úmluvou CITES.
Nigritella rhellicaniNigritella rhellicani

Fotografoval Jindřich Houska, dne 2. 7. 2005 (Itálie, Dolomity, Passo di Falzarego).