Norbulingka (v překladu „park skvostů“ nebo „park pokladů“) je komplex paláců a parku v západní části tibetské Lhasy, který sloužil jako tradiční letní sídlo dalajlámů v letech 1780–1959. Rozkládá se na ploše asi 36 ha; je největším a nejvýše položeným parkem v Tibetu a jedinečnou ukázkou tibetské palácové architektury. V roce 2001 byla Norbulingka zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako součást „historického souboru paláce Potály“.
Norbulingka
Lhasa leží v Tibetské náhorní plošině v oblasti známé jako „údolí Lhasa“, v současné Tibetské autonomní oblasti, jejímž je hlavním městem. Patří mezi nejvýše položená města na světě, její průměrná nadmořská výška je kolem 3650 m n. m. Vždy byla významným centrem tibetského buddhismu, a tak značný podíl obyvatelstva Lhasy tvořili mniši v mnoha klášterech. Nejvýznamnější stavbou je palác Potála (dřívější náboženské a politické centrum Tibetu) na vrcholu Parkori, který byl vybudován v letech 1645–94 za 5. dalajlámy Ngawanga Lozanga Gjamccho. V centru Potály je Červený palác, který slouží pouze náboženským účelům. Bílý palác byl postaven pro světské účely, především jako rezidence dalajlámy, také pro úřední správu a ubytování mnichů.
Norbulingka
Uzavřené prostory paláce Potála v letních měsících nesvědčily zdraví jeho obyvatel. A tak 7. dalajláma Lozang Kalzang Gjamccho využíval k léčbě svých zdravotních obtíží nedalekého pramene, asi 3 km vzdáleného od Potály. Byl zde pro něj v roce 1755 postaven pavilon, později palác, ve kterém v letních měsících probíhaly státnické akce. V okolí paláce byl založen park, osázený ovocnými stromy a jehličnany dovezenými z různých částí Tibetu. Celý komplex s palácem a třemi chrámy byl dokončen pod patronací 8. dalajlámy Džampala Gjamccho v roce 1783; za jeho vlády se stal letním sídlem dalajlámů a byl nazván Norbulingka. Za vlády dalších dalajlámů přibývaly v Norbulingce další pavilony, vily nebo paláce a parková výsadba byla obohacována o vzácné rostliny. Zahradnické úpravy byly prováděny podle tradiční tibetské zahradní architektury. K výstavbě komplexu nejvíce přispěli 13. a současný 14. dalajláma.
Norbulingka
Norbulingka
Norbulingka zahrnuje paláce a pavilony, nádvoří před nimi s parkovou úpravou a lesní část. Celý komplex Norbulingka byl vymezen dvěma zdmi. Prostor ohraničený vnitřní žlutou zdí byl určen výhradně pro dalajlámu a jeho spolupracovníky. Úředníci a dalajlámova rodina žili v prostoru mezi vnitřní žlutou a vnější stěnou.
Norbulingka
Paláce v Norbulingce jsou brilantní ukázkou tibetské architektury. Paláce zdobila umělecká díla, sochy, nástěnné malby a porcelán, byly zde uloženy památky dávné historie Tibetu, vzácné relikvie a buddhistické knihy. Nejstarší stavbou Norbulingky je palác Kalzang Podrang postavený za 7. dalajlámy. Jedná se o třípodlažní palác s hlavním sálem se sochou Buddhy, ložnicí, studovnou, pracovnami a zastřešenými prostory v centru. V jeho blízkosti se nachází Khamsum Zilnon, dvoupatrový pavilon s výhledem na východní bránu, ze kterého sledovali dalajlámové představení lidové opery.
Norbulingka
Jezírko se třemi ostrůvky je nejmalebnější místo v Norbulingce. Na ostrůvcích spojených kamennými mosty jsou umístěny pavilony paláce Tsokyil Podrang, postavené 8. dalajlámou. Mají střechy pokryté měděnými deskami a zdobené zlatem, stěny s nástěnnými malbami, uchovávají sochy Buddhy. Jedním z pokladů Trudzing Podrang je i socha jedenáctihlavého tisícirukého božstva Avalokiteshvara. Knihovna zde obsahovala více než 3600 svazků. Palác sloužil k meditacím 13. dalajlámovi. V západní části území Norbulingky byl postaven za vlády 13. dalajlámy palác Jinse Podrang a v jeho okolí upraven park.
Norbulingka
V severní části areálu stojí Takten Migyur Podrang („Nový palác“), který byl postaven současným 14. dalajlámou. Je to budova v moderním tibetském stylu, byla dokončena v roce 1954. Je spojením chrámu a vily s množstvím kaplí, místností a sálů; parková úprava okolí zahrnuje zahradu s bazény a fontánami. V prvním patře této budovy je více než 300 fresek znázorňujících tibetskou historii až do doby výstavby. Některé soukromé, pracovní a meditační místnosti dalajlámy jsou nyní přístupné návštěvníkům.
Norbulingka
Během kulturní revoluce utrpěla Norbulingka značné škody, řada budov i parková výsadba byly silně poškozeny. V roce 1959 byla Norbulingka prohlášena za veřejný park. Od roku 2003 probíhá rekonstrukce některých budov, také obnova cest, květinové zahrady a úprava jezera. Většina budov je pro návštěvníky nyní uzavřena; staly se sklady, kancelářemi nebo i prodejnami suvenýrů a občerstvení. V několika přístupných prostorách může návštěvník vidět některé zachované vzácné historické památky a umělecká díla. Upravují se a doplňují i parkové části areálu, kde zůstaly jen dřeviny. Vzácné rostliny pěstované zahradníky v Norbulingce za vlády dalajlámů zatím vidět nejsou, okolí chrámů a paláců zdobí barevné zahradní květiny v nádobách.
Norbulingka
Součástí Norbulingky bývala i malá zoologická zahrada se zvířaty, které dostali dalajlámové darem. Dnes je v lesní části areálu jen jelení zahrada a opičí pahorek. V Norbulingce každý rok probíhá týdenní festival Sho Dun (také zvaný „jogurtový festival“) s tibetskou hudbou a tancem, tibetským operním představením. Na naší fotografii cesty k východní bráně ve vnitřní žluté zdi jsou vidět i sochy mýtických zvířat – sněžných lvů – na které se vážou obřadní hedvábné šály.
Norbulingka
Třetí součástí historického souboru paláce Potála je buddhistický chrám Džókhang vzdálený od paláce Potála asi 2 km. Byl postaven v 7. století n. l. a pro mnoho Tibeťanů se jedná o nejposvátnější a nejdůležitější chrám v Tibetu.
Norbulingka
Fotografováno dne 27. 4. 2016.