Syn.: Nototriche chimborazoensis Hochr.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Nototriche jamesonii
Rozšíření: Jihoamerický druh, endemit Ekvádoru, vyskytuje se v severní a centrální hornaté části země, především v oblasti vulkánu Chimborazo, ale i jinde (např. Antisana, Cayambe, Pichincha aj.). V Ekvádoru se vyskytují čtyři druhy tohoto rodu, všechny jsou endemické.
Ekologie: Roste ve vysokohorském páramu a superpáramu, na skalnatých a kamenitých svazích, na vulkanických půdách, v nadmořských výškách zhruba od 4000 až do 5100 m.
Nototriche jamesonii
Popis: Nízký polokeř s poduškovitým habitem dosahujícím až 100 cm v průměru a dřevnatým podzemním kmínkem. Listy jsou řapíkaté, v obrysu široce vejčité, až 12 mm dlouhé, stejně tak široké, 3klané, po obou stranách krátce sametově plstnaté, úkrojky jsou 3laločné; palisty jsou čárkovité, 3–5 mm dlouhé. Květy jsou jednotlivé, přímé; kalich je 5četný, až 11 mm dlouhý, plstnatý, cípy jsou trojúhelníkovité, 6–7 mm dlouhé, špičaté; koruna je 5četná, až 20 mm dlouhá, modrofialová; tyčinky jsou srostlé do válcovitého tyčinkového sloupku.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2004) jej řadí k méně dotčeným druhům (LC).
Poznámka: K rodu Nototriche v současnosti náleží 95 akceptovaných druhů, které se vyskytují v andské oblasti Jižní Ameriky, v pásu od Ekvádoru až po Argentinu, především ve vysokohorském páramu či puně.
Ke zde představovanému druhu bývá někdy v databázích přiřazován i jihoekvádorský druh Nototriche hartwegii, který je však dosti nápadný svým delším oděním listů, hlavně na jejich líci je až vlnatě chlupatý. Novější ekvádorská literatura tento druh hodnotí jako samostatný.
Nototriche jamesonii
Nototriche jamesonii
Nototriche jamesonii
Fotografoval Mário Duchoň, ve dnech 12. a 14. 3. 2014 (Ekvádor, vulkán Chimborazo).