Novodvorská alej
Tilia cordata, lípa malolistá a Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromů: od 13 až do 25 m (v roce 2008)
  • Obvod kmene: od 145 do 418 cm

Novodvorská alej vede podél polní cesty od osady Nové Dvory v katastru obce Vavřinec (okres Blansko) až ke zřícenině hradu Blansek, délka aleje činí půl kilometru. V roce 1982 se skládala z 56 živých stromů, tří trsů výmladků a jednoho torza. Za památné stromořadí byla alej vyhlášena dne 14. 10. 1982.

Novodvorská alej byla vysázena hrabětem Hugo Františkem Salmem v první čtvrtině 19. století a je jedním ze dvou státem chráněných zbytků stromořadí, která lemovala cesty na panství Salmů. Dříve bývala součástí delšího stromořadí, které začínalo už v Blansku a vedlo přes Obůrku a Nové Dvory až k hradu. Procházka touto alejí je spojena s krásnou okolní přírodou, ale i s bohatou historií svázanou s tímto krajem.
Novodvorská alej
Novodvorská alej
Novodvorská alej
Novodvorská alej
Fotografováno dne 7. 9. 2018.