Novokaledonská oblast je jedním z botanicky nejpozoruhodnějších regionů na Zemi. Je to nevelké území, jehož jádrem je ostrov Nová Kaledonie, asi 550 km dlouhý a 70 km široký, patří k němu ještě drobnější okolní ostrůvky, např. ÎIe des Pins a souostroví Loyauté. Geologicky jsou tvořeny prvohorními, převážně metamorfovanými horninami, které obklopují mladší druhohorní sedimenty; jsou to fragmenty gondwanského původu, které byly nejdříve spojeny s Austrálií a Novým Zélandem a odštěpily se před asi 65 miliony let. Klima je tropické, vlhké, ovlivňované jihovýchodním pasátem, pouze na jihu hlavního ostrova je poněkud sušší.
Vegetaci tvoří převážně deštné lesy, jen omezeně se uplatňuje přechod do savany. Flóra oblasti je zcela unikátní, endemismus je na mimořádně vysoké úrovni. Vyskytuje se zde asi 2700 druhů, z nichž je endemitů asi 90 %, endemických rodů je zde asi 130 a endemických čeledí je celkem 6. Zvláštností je navíc vysoký podíl evolučně starobylých prvků: právě Nová Kaledonie hostí vývojově nejstarší krytosemennou rostlinu – keř Amborella trichopoda. Roste zde 13 z celkového počtu 19 zástupců starobylého rodu Araucaria. Reliktní charakter je dán především tím, že v průběhu posledních 50 milionů let se poloha ostrova vzhledem k rovníku příliš neměnila, relativní izolace ostrova a k tomu ještě dosti rozsáhlé plochy budované serpentinity vedly k nebývalé konzervativnosti květeny.
Oblast zahrnuje jedinou floristickou provincii stejného jména.

Podpis

Tachtadžjan
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):