Zobrazit místo Novokaledonská provincie na větší mapě

Nová Kaledonie, souostroví Loyauté a menší ostrůvky u novokaledonských břehů, z nichž je největší ÎIe des Pins, tvoří jedinou provincii Novokaledonské oblasti Paleotropis.
Novokaledonská provincie
Hlavní ostrov je kontinentálního původu, po rozpadu Gondwany byl ještě nějakou dobu spojen s dnešní Austrálií a Novým Zélandem, ale odlomil se ještě na konci druhohor a dále sdílel samostatný osud. Horniny jsou vesměs přeměněné, velmi významnou roli zde hrají ultrabazické serpentinity, na které jsou vázány niklové rudy; zejména menší ostrovy jsou tvořeny vápenci korálového původu. Klima je zde tropické, na většině území vlhké, s nevýrazným sezónním kolísáním, jih hlavního ostrova je ovlivňován jihovýchodním pasátem a má výraznější suchou periodu.
Novokaledonská provincie
Vegetaci tvoří převážně deštné lesy, které jsou druhově bohaté, s řadou druhů lián a epifytů. Ve vyšších nadmořských výškách se poněkud mění druhová skladba, přibývají stromové kapradiny rodů Dicksonia a Alsophila a druhy z čeledi Pandanaceae. V nejvyšších polohách jsou mlžné lesy se zastoupením více druhů z čeledi Cunoniaceae a Araliaceae a četnými nahosemennými z čeledí Araucariaceae a Podocarpaceae. Na jihu hlavního ostrova se v sušším klimatu objevují xerofilní řídkolesy s dominantním stromem Melaleuca leucadendra (Myrtaceae), případně křoviny s druhy čeledi Proteaceae, zatímco na hadcích často dominuje Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae).
Novokaledonská provincie
Květena má výrazně endemický a reliktní charakter. Bylo zde zjištěno asi 2700 druhů, z tohoto počtu je asi 90 % endemitů; pro tak malé území je překvapivý počet 6 endemických čeledí (Amborellaceae, Austrotaxaceae, Oncothecaceae, Paracryphiaceae, Phellinaceae a Strasburgeriaceae). Reliktní charakter flóry dokazuje především Amborella trichopoda, zástupce monotypické endemické čeledi – tento druh je považován za fylogeneticky nejstarší recentní krytosemennou rostlinu na světě. Jiným příkladem evoluční starobylosti flóry je výskyt zástupců celkem 6 z 12 dvanácti recentních čeledí krytosemenných rostlin, které v cévních svazcích postrádají cévy a mají přítomny pouze primitivnější tracheidy. Ještě dalším příkladem reliktního charakteru květeny jsou blahočety (Araucaria), z jejichž recentní diverzity se zde vyskytují plné 2/3 druhů, a dokonce jediná známá parazitická nahosemenná rostlina na světě: Parasitaxus ustus (Podocarpaceae). V druhové skladbě vegetace suchých stanovišť se projevují vlivy Austrálie, např. zastoupení některých typických rodů z čeledi Proteaceae (např. Grevillea) a Ericaceae. Naproti tomu v deštných lesích se daleko více projevuje vliv Paleotropis, jsou zde patrné souvislosti s flórou Nové Guineje, Nových Hebrid a Fidži. Od severovýchodu sem ještě zasahuje jeden druh láčkovek (Nepenthes vieillardii) a druhy rodu Nothofagus, blízké novoguinejským.
Novokaledonská provincie
Na BOTANY.cz původní novokaledonskou květenu zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Novokaledonská provincie
Fotografie poskytl: www.kompas.estranky.cz