Čeleď: Nupharoidaceae Hoskovec et Grulich – stulíkovcovité
Oenanthe
Rozšíření: Druh zcela nově popsaný právě tímto článkem na BOTANY.cz, jeho areál je proto zatím nejasný. Zcela určitě se vyskytuje v okolí obce Lhota. Je však jistě pozoruhodné, že už věhlasný Plinius se zmiňoval o kolchické rostlině chameleoindě, která se měla vyznačovat neuvěřitelnými, avšak Pliniem blíže nedefinovanými proměnami tvaru i barvy. Nelze vyloučit, že se tedy vlastně jednalo o stulíkovec. Potom bychom mohli usuzovat, že alespoň v minulosti se tento druh vyskytoval i v oblasti Kavkazu. Je pravděpodobné, že Plinius tento druh rostoucí daleko na východ od Říma neznal osobně, nýbrž jen z pojednání otroka Pompeia Lenaea. Pak by tedy bylo možné jeho nález připsat králi Mithridatovi a předpokládat, že rostlina se vyskytovala i v oblasti Pontu (na území dnešního Turecka), či snad rovnou i v širší oblasti okolo Černého moře.
Ekologie: Roste v rybníce Brdlena, který je znám svým bufetem s obzvláště chutnými utopenci a henri vejci. Ani briošky tam nejsou špatné, někteří dokonce jsou ochotni přísahat, že jsou ještě lepší, než v Libeřském lahůdkářství ve Vodičkově ulici. Horší je to tedy se sortimentem chlazených nápojů, v tom jsou patrné stále značné rezervy, v pásmu pahorkatin přece nemůže být problém nechat zapojit pořádný chladící box nebo aspoň lednici, od toho věčného strkání flašek do rybníka by už místní skutečně mohli upustit.
Oenanthe
Popis: Excelentní a absolutně nebývalá bylina s ponořenými lodyhami až 3 m dlouhými a na hladině plovoucími listy. V podstatě lze říci, že všechny vegetační části rostliny – až na květy – jsou podobné stulíku žlutému (Nuphar lutea), avšak květ evidentně pochází od haluchy (Oenanthe). Ovšem pozor – jen květ, nikoli jeho stín či odlesk na vodní hladině, ten si stále udržuje tvar stulíku.
Ohrožení a ochrana: Druh zatím není chráněn, je však jisté, že by měl být okamžitě do patřičné vyhlášky dopsán a pod ochranu jat. Jistě by bylo vhodné jej připsat i do seznamu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy, Směrnice o stanovištích a určitě i CITES. Je potěšující, že vojenská posádka, sídlící nedaleko lokality, se po našem upozornění na existenci této unikátní rostliny rozhodla, že ji bude neustále hlídat, a to třeba i se zbraní v ruce, vojáci se už těší, jak budou celé dny trávit u rybníka. Pro vojáky byla v místním bufetu dohodnuta i speciální sleva na briošky a teplé pivo. Je to velmi dobrý příklad toho, že ochrana přírody může být i pro širokou veřejnost milou a v případě majitele bufetu dokonce i ziskovou záležitostí.
Využití: Pokud se skutečně jedná o legendární Mithridatovu chameleoindu, lze s velkou jistotou předpokládat, že půjde o farmakologicky velice významnou rostlinu. V této chvíli však ještě nemůžeme bezpečně říci, zda ji král Mithridates při svých pokusech využíval jako jed, či jako protijed.
Poznámka: Druh musí být podroben náležitému studiu. Podivuhodná dvoutvarost květů může být blíže neznámou speciální strategií při opylování rostliny. Není jisté, zda se v tomto případě vlastně nejedná jen o jakýsi druh hybridní, který po jednom rodiči zdědil květy a po druhém listy a stín, či zda před námi rovnou vyvstala zcela nová a fenomenální vývojová větev rostlinné říše. Vytvořili jsme pro tento unikát novou čeleď stulíkovcovitých, i když samozřejmě zatím nelze vyloučit ani to, že bude nakonec přeřazen buď k čeledi miříkovitých, anebo leknínovitých. To by nás ale vcelku dost mrzelo.
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Fotografovali Vít Grulich a Ladislav Hoskovec, dne 1. 4. 2013 (Lhota, rybník Brdlena – locus classicus).