Syn.: Limnanthemum esquirolii H. Lév., Limnanthemum humboldtianum (Kunth) Griseb., Limnanthemum indicum (L.) Griseb., Limnanthemum senegalense N. E. Br., Menyanthes brasilica Vell., Menyanthes indica L., Menyanthes petioliflora Stokes, Nymphoides humboldtiana (Kunth) Kuntze, Trachysperma humboldtiana (Kunth) House, Villarsia communis A. St.-Hil., Villarsia glandulosa Griff., Villarsia humboldtiana Kunth, Villarsia indica (L.) Vent., Villarsia nymphaeifolia Fraser, Villarsia platiphylla A. St.-Hil., Villarsia rheedei Kostel., Villarsia senegalensis G. Don, Villarsia simsii G. Don, Villarsia swartzii G. Don, Villarsia trachysperma F. Muell.
Čeleď: Menyanthaceae (Dum.) Dum. – vachtovité
Nymphoides indica
Rozšíření: Pantropický druh s velmi rozsáhlým areálem. V Americe roste od střední části Mexika až do okolí Buenos Aires, včetně ostrovů v Karibském moři. V Africe je znám v subsaharské části od Senegalu a Etiopie až po Kapské Město. Asijská část areálu se táhne od Srí Lanky po Koreu a Japonsko, na ostrovech Indonésie a zasahuje do severní a severovýchodní části Austrálie. Výskyt na Floridě je považován za druhotný.
Ekologie: Provází trvalé i vysýchající tůně a mělká pobřeží jezer.
Nymphoides indica
Popis: Vytrvalá vodní bylina kořenující ve dně a s listy vzplývavými na hladině; oddenek je vodorovný, má 6–15 mm v průměru. Řapíky jsou 10–80 cm dlouhé; listová čepel je vejčitá až okrouhlá, (2–)6–10(–22) cm dlouhá i široká, na líci zelená, na rubu nafialovělá, s hlubokým bazálním výřezem, celokrajná a na okraji slabě zvlněná. Květenství jsou početné svazečky; květní stopky jsou 2–8,5 cm dlouhé; květy jsou 5četné; kališní cípy jsou 5–10 mm dlouhé; koruna je řepicovitá až široce nálevkovitá, bílá, často se žlutým ústím, cípy jsou kopinaté, 1–1,2 cm dlouhé, na okrajích hustě třásnité, na vrcholu tupé; tyčinek je 5, s nitkami 1,5–3 mm dlouhými; gyneceum srůstá z 2 plodolistů, semeník je svrchní. Plodem je bočně smáčknutá elipsoidní tobolka 3–7 mm dlouhá, s 12–22 oranžovými semeny.
Nymphoides indica
Nymphoides indica
Nymphoides indica
Nymphoides indica
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 22. 2. 2015 (Belize, Crooked Tree).