Nevelká oblast na jihozápadě Afriky se rozkládá od jižní Angoly přes téměř celou Namibii až na západ Jihoafrické republiky. Toto území je budováno velmi starými horninami, které byly kdysi součástí Gondwany, charakteristickou součástí jsou ale recentní váté písky. Klima je extrémně suché, je značně ovlivněno studeným Benguelským proudem; zvláštností klimatu na pobřeží jsou četné mlhy, které tam saturují téměř veškeré srážkové úhrny. Pokud se srážky objevují, přicházejí v některých částech oblasti v létě, v jiných v zimě.
Namibská provincie
V území převažuje pouštní, polopouštní až savanová vegetace. Charakteristickým rysem je často bizarní vzhled (např. stromové Aloe dichotoma), enormní množství sukulentů z čeledi Aizoaceae (tzv. živé kameny), řada cibulnatých a hlíznatých druhů a jednoletek, např. mezi hvězdnicovitými (Asteraceae). Neobvyklá je rovněž pouštní vegetace s dominancí různých druhů lišejníků. Vyskytuje se zde jedna endemická, velmi starobylá monotypická čeleď Welwitschiaceae, a asi 80 endemických rodů, druhová úroveň endemismu je velmi vysoká. Specifické vztahy zdejší flóry směřují také k Madagaskaru, což dokládají např. zástupci čeledi Didiereaceae. Kromě toho sem přesahují, zejména na namibskou savanu, typické súdánsko-zambezijské druhy, např. Colophospermum mopane (Fabaceae).

Podpis

Namibská provincie
Karoo-namibská oblast zahrnuje tyto provincie:

Tachtadžjan

Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):