Nevelké souostroví v Tichém oceánu leží asi 600 km na západ od chilského pobřeží. Sestává se ze 2 větších ostrovů (Robinson Crusoe, 93 km2, 916 m n. m. a Alexander Selkirk, 50 km2, 1319 m n. m.), vzdálených od sebe asi 170 km, a několika drobnějších ostrůvků (včetně vzdálené skupiny Los Desventurados) a útesů. Ostrovy jsou vulkanického původu, vznikly v souvislosti s nasouváním Nazkánské desky a jsou relativně mladé, pouze 1–5 milionů let. Klima ostrovů ovlivňuje chladný Humboldtův proud – má mediteránní ráz, průměrná roční teplota je zde kolem 15 °C a roční úhrn srážek činí průměrně asi 1100 mm. Značné meziroční výkyvy má na svědomí jižní oscilace (El Niño).
Vegetace je tvořena v nejnižších polohách trávníky, na chráněných místech v roklinách a ve vyšších polohách jsou lesy, nad nimi křoviny, nejvyšší polohy kryje alpinská keříčková a travinobylinná vegetace. Autochtonní flóru tvoří celkem 212 druhů, z nich je 132 endemitů (62 %); je zde 12 endemických rodů a dokonce jedna endemická monotypická čeleď (Lactoridaceae). Květena má nejužší vztahy se Středochilskou provincií, jsou zde však patrné, byť výjimečné vztahy s Oceánií, potažmo Paleotropis.
Oblast tvoří jediná provincie stejného jména.

Podpis

Oblast ostrovů Juana Fernándeze
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):