V centrální části Atlantického oceánu je nápadně málo ostrovů – v kontrastu např. s Oceánií. Lze je snadno spočítat: Makaronésie je dílem součástí Evropy, dílem Afriky, a patří do Holarctis, Tristan da Cunha s blízkými ostrůvky na jihu také leží mimo tropy a je součástí Holantarctis. V tropickém pásu tak zůstávají vlastně jen 3 skupiny – souostroví Fernando da Noronha však leží nepříliš daleko od brazilského pobřeží a je součástí Atlantické provincie. Zbývá tedy jen ostrov Ascension a ostrov Svaté Heleny; oba jsou samostatné, od pevniny velmi vzdálené, geograficky však náleží k Africe a fytogeograficky k Paleotropis. Oba jsou vulkanického původu, dosti mladé, spojené s aktivitami Středoatlantického hřbetu.

Vegetace je ovlivněna tropickým klimatem, jako u jiných podobných ostrovů je klima temperováno vodními masami, ale také pasátovým prouděním. Potenciálně ji tvoří v nižších partiích nízká suchomilná vegetace složená z bylin a nízkých keříků, výše kapradinové porosty a na Svaté Heleně i nízké stálezelené lesy. Flóra je extrémně chudá, tvořená jen několika desítkami autochtonních druhů, což lze přičíst kombinaci geografické izolace a nevelkého geologického stáří.
V původní květeně obou ostrovů ovšem hrají velkou roli endemity, dílem i na rodové úrovni, např. Commidendrum (Asteraceae) a Nesiota (Rhamnaceae); tyto druhy mají většinou nejbližší příbuzné na africkém kontinentě. Současný rostlinný kryt je ovšem krutě ovlivněn přítomností člověka; na obou ostrovech dnes plošně zcela převažuje vegetace složená ze zavlečených druhů, většina endemitů je velmi vzácná a některé jsou zřejmě nenávratně ztraceny.

Oblast ostrovů Svaté Heleny a Ascension se dělí na tyto floristické provincie:

Text Vít Grulich.
Ascension
Fotografovala Gabriela Pavlíková.

Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto následující druhy rostlin (včetně neofytů):