Při pobřeží Indického oceánu ve východní Africe se táhne úzký pruh od keňsko-somálské hranice až po Port Elizabeth v Jihoafrické republice, jehož rostlinný kryt se velmi odlišuje od navazujícího vnitrozemí. Někde je široký až 250 km, ale místy se zužuje sotva na 10 km. Území je tvořeno rozmanitými zejména prvohorními horninami gondwanského původu, místy jsou mladé sedimenty (písky, ale i korálové vápence). Klima je horké a vlhké, s periodicitou suchých a deštivých období během roku, ale celkově oceanické. Směrem k jihu ubývá teploty, ale místní klima zde značně ovlivňuje teplý Mozambický proud.
Vegetaci tvoří monzunové, zčásti poloopadavé lesy; i v relativně vlhkém klimatu je xerofilnost místy podmíněna podkladem korálových vápenců. Lesy se ostrůvkovitě prolínají i se savanou, na pobřeží jsou místy charakteristické porosty mangrove. Flóra je dosti specifická, jsou v ní zachovány četné paleoendemity; představuje zřejmě pozůstatek kdysi mnohem rozšířenějšího vegetačního typu. Najdeme zde mnoho endemických rodů a druhů. V druhové skladbě jsou patrné určité vazby na Madagaskar, jinak v Africe vzácné, a dokonce vztahy k Neotropis.

Podpis

Zanzibarská provincie
Oblast východoafrického pobřeží se dělí na tyto floristické provincie:

Na webu BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy: