V době německé okupace bylo naplánováno vybudovat mezi rakouskou Vídní a slezskou Vratislaví strategicky důležitou dálnici. V některých úsecích dokonce byla zahájena i stavba této magistrály (od roku 1940), její poměrně nápadné trosky dodnes najdeme v okolí Brna. Zmiňovaná rezervace je také vlastně pozůstatkem tohoto projektu, jedná se o dálniční průkop poblíž města Kuřimi (okres Brno-venkov). V současnosti zde najdeme pozoruhodná mokřadní společenstva – svahy úvozu sice osídlily náletové dřeviny, ale zamokřené dno je domovem několika druhů chráněných rostlin, mimo jiné i orchidejí. Rozloha rezervace činí zhruba 3 hektary, nachází se v nadmořské výšce 290–303 m.
Obůrky-Třeštěnec
Po válce, po ukončení terénních prací, osídlily toto nově vzniklé území rostliny. V řadě případů se jednalo o nenáročné druhy náletových dřevin. Objevil se zde například topol bílý (Populus alba), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula) nebo borovice lesní (Pinus sylvestris).
Obůrky-Třeštěnec
Dno průkopu si během několika desetiletí podmanily orchideje. Chráněné druhy jsou zastoupeny poměrně silnou populací nádherné a kriticky ohrožené pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), masivním výskytem kruštíku bahenního (Epipactis palustris), početnými exempláři prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) i bradáčku vejčitého (Listera ovata). Najdeme tu samozřejmě i celou řadu dalších rostlin.
Obůrky-Třeštěnec
Tato rozlohou nevelká rezervace je velmi působivou ukázkou regeneračních sil přírody. Vytvořilo se zde pro tuto oblast zcela nové a především životaschopné společenstvo. Okolí rezervace je intenzivně využíváno zemědělsky, je proto nutné cennou lokalitu několika druhů ohrožených rostlin patřičně chránit. Pro dálnici tady už rozhodně místo není. Jen nedaleko odtud se nachází ještě také významná rezervace Zlobica a známá Malhostovická pecka.
Obůrky-Třeštěnec
Vybrané druhy rostlin rezervace Obůrky-Třeštěnec:
Betula pendula – bříza bělokorá
Centaurium pulchellum – zeměžluč spanilá
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový
Epipactis palustris – kruštík bahenní
Gentiana cruciata – hořec křížatý
Gentianopsis ciliata – hořec brvitý
Gymnadenia densiflora – pětiprstka hustokvětá
Lathyrus hirsutus – hrachor chlupatý
Listera ovata – bradáček vejčitý
Pinus sylvestris – borovice lesní
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Populus alba – topol bílý
Populus tremula – topol osika
Salix alba – vrba bílá
Salix euxina – vrba křehká
Salix purpurea – vrba nachová
Obůrky-Třeštěnec
Fotografováno ve dnech 17. 5. 2003 a 6. 7. 2003.