Vyhláška o oceňování majetku je v podstatě jedinou normou, která může pomoci v boji s tím, co už naši pradědové označovali jako Bestia triumphans. Tento pojem začal být používán zhruba před sto lety, kdy větší česká města postihla mohutná vlna stavebních zásahů. Rozsáhlými demoličními akcemi byly ničeny celé historické čtvrti – účel byl jediný: získat volné stavební pozemky v centru měst. Tento bezohledný postup tehdy vyvolal odpor široké veřejnosti, pověstným se stal především protestní manifest Viléma Mrštíka z roku 1897, který byl publikován právě pod názvem Bestia triumphans. Onen pojem vyjadřuje tedy především bezohlednou sílu peněz, která je spojená s nedostatečným morálním a kulturním povědomím mocných. Právě tato ukrutná kombinace ničí ráz naší krajiny, ale třeba i zeleň ve městech. V naší době, kdy se snad vše řeší z hlediska ekonomiky, se tradice, estetika, či odpovědnost mnohdy stávají jen prázdnými pojmy. Proto jsou ekonomické argumenty v podstatě jediné, které mohou bezohlednost některých developerských aktivit zastavit. Můžeme spočítat cenu zahrady, parku či samostatně stojících dřevin, které mají být zrušeny. V mnohých případech se může ukázat, že například výnos ze štětového parkoviště, které má být místo zeleně postaveno, neuhradí cenu zeleně ani v horizontu 10 let, natož aby se splatila vlastní investice do parkoviště.

Získat stavební povolení je poměrně složitý proces, stavba musí odpovídat územnímu plánu, musí získat územní rozhodnutí i stavební povolení a vybrané stavby jsou posuzovány na základě hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Ale vždy na začátku rozhodování je jednoduchá ekonomická úvaha – co projekt přinese a co společnost výstavbou ztratí. Vyčíslení hodnoty zeleně může rozhodování ovlivnit výrazněji, než pouhé citové argumenty.

Vyčíslení zeleně i ceny chráněných organismů či částí přírody je problematické. Vyčíslení škody způsobené vyrýpnutím rostliny by i výrazně mohlo měnit právní kvalifikaci mezi přestupkem a trestným činem. Bohužel u nás nejsou stanovené ceny chráněných organismů jako v okolních zemích (Slovensko, Maďarsko). Také při vstupu do některých rakouských chráněných území si můžete přečíst, jaké tresty vás při nepovoleném sběru mohou čekat. Na druhou stranu ale také může být povoleno přinést si do zahrádky 1–3 kusy méně vzácných druhů. U nás tomu tak bohužel není a cena chráněných organismů se odhaduje buď podle cen na trhu (což je paradoxní – lze jen těžko porovnávat koniklec v přírodě a vypěstovanou rostlinu v zahradní školce), anebo podle cen chráněných organismů v okolních státech. Stejně obtížné je stanovit celkovou cenu zeleně a půdy (tepelný výměník, zadržení srážek, vazba CO2 aj.).
Stanovit cenu je obvykle záležitost soudních znalců. U veřejné zeleně, zemědělských a lesních kultur se vychází z vyhlášky 3/2008 Sb. ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

Oceňovací tabulky jsou v následujících přílohách:

Základní ceny okrasných rostlin vycházejí z rozdělení zeleně na stromy, keře a liány, trvalky, neprodukční trávníky a živé ploty. Dále se dělí na skupiny podle vzácnosti či obtížnosti pěstovaní a konečná cena se odečte z tabulky podle věku rostliny (porostu). Hlavní zástupci jednotlivých skupin jsou též vyjmenováni. Základní cena se dále násobí či dělí koeficienty (příloha 14 a 39, tabulka sadovnického významu). Díky těmto kouzlům může cena klesnout až na 1% tabulkové ceny či naopak se podstatně zvýšit.

Ceny okrasných i ovocných rostlin vycházejí ze zahradnického a sadovnického hodnocení. Ve volné krajině – kde je dokonalý pravidelný tvar výpěstku spíše na závadu a kde zeleň plní i jiné funkce, než které naprojektoval člověk – dochází k značnému podhodnocení ceny zeleně. I umírající strom umožňuje život řadě organismů – dřevokazných hub a hmyzu nebo vytváří hnízdní příležitosti pro ptactvo. Jeho cena nemůže tudíž spočívat pouze v užitečnosti pro člověka a v zahradnickém hodnocení estetiky.
Proto si myslím, že by si oceňování rostlin i zeleně žádalo mnohem více pozornosti.