Syn.: Beesha travancorica Bedd., Irulia travancorica Bedd., nom. inval., Melocanna travancorica F. Muell., nom. inval.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité

Ochlandra travancorica

Rozšíření: Endemit Západního Ghátu v jihozápadní části Indie ve státech Karnátaka, Kérala a Tamil Nadu.

Ekologie: Roste v podúrovni stálezelených a poloopadavých lesů, zejména na vlhkých místech podél vodních toků, v územích s ročním úhrnem srážek nad 1500 mm. Vystupuje do nadmořské výšky 1500 m. Velmi rychle roste, byly zaznamenány denní přírůstky až 30 cm.

Ochlandra travancorica

Popis: Statný bambus, dorůstá výšky 2–8 m; oddenek je plazivý, větvený, vyrůstají z něj trsovité shluky stébel. Stébla jsou větvená, mají 2,5–5 cm v průměru, dutá, internodia jsou 45–60 cm dlouhá, s pochvami se zakrnělou čepelí. Listy vyrůstají na větvičkách posledního řádu, mají trubkovitou pochvu s brvitým ústím; čepel je kopinatá, 20–40 cm dlouhá a 5–10 cm široká; jazýček je krátký. Květenství je velké, klasovité; přisedlé jednokvěté klásky vyrůstají v přeslenech po 3–9, jsou 5–6 cm dlouhé; plev je 2–5, nestejných, kopinatých, až 5 cm dlouhých; plucha je podlouhlá, až 5 cm dlouhá; tyčinek je 20–40; počet blizen bývá 4–6. Obilka je vejcovitá, 2–3 cm dlouhá.

Využití: Stébla mají mnohostranné využití k výrobě domácích potřeb, za mlada poskytují kvalitní papírovinu. Z listů se vyrábějí došky.

Poznámka: Do rodu Ochlandra se řadí 12 druhů z jihovýchodní Asie. Bambusy mají oproti jiným travám primitivnější stavbu květů, které jsou méně redukované. Druhy tohoto rodu se vesměs vyznačují velkým počtem tyčinek (může jich být v jednom květu až 120) a obvykle i vyšším počtem plenek (až 15).

Ochlandra travancorica
Ochlandra travancorica
Ochlandra travancorica
Ochlandra travancorica
Ochlandra travancorica

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 1. 2019 (Indie, Kérala, Munnar).