Syn.: Diporidium natalitium (Walp.) Meisn., Ochna atropurpurea var. natalitia Harv., Ochna chilversii Phillips
Čeleď: Ochnaceae DC. – ochnovité
Ochna natalitia
Rozšíření: Pochází z Jihoafrické republiky, kde roste v provinciích Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Gauteng a Limpopo, přesahuje dále do Svazijska, Mozambiku a Zimbabwe.
Ekologie: Součást lesních okrajů a křovinatých ploch, obvykle na písčité půdě. Vystupuje až do nadmořských výšek kolem 1500 m.
Ochna natalitia
Popis: Poloopadavý nebo stálezelený stromek nebo keř vysoký 0,8–4,5(–10) m; borka je poněkud drsná, hnědá; větve jsou přímé, letorosty jsou pokryté lenticelami. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, podlouhlé až obkopinaté, 3–13(–14,5) cm dlouhé a 1–3,5(–5) cm široké, často kožovité, leskle zelené, obvykle na bázi zaokrouhlené až mělce srdčité, jemně pilovité, na vrcholu nejčastěji zaokrouhlené. Květy vyrůstají po 3–14(–20) v latách, hroznech nebo zdánlivých okolících na koncích větviček nebo na úžlabních brachyblastech, mají 1,5–3 cm v průměru; kališní lístky jsou volné, 5–8 mm dlouhé později se prodlužují na 8–1 mm a červenají; korunní lístky jsou volné, obvejčité až obkopinaté, 8–18 mm dlouhé, žluté, záhy opadávají; tyčinek je mnoho; semeník srůstá z (6–)8–13 plodolistů, je laločnatý, čnělka je gynobazická. Plodem je souplodí bobulí nebo vejcovitých tmavých peckoviček, 6–11 mm dlouhých.
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Sodwana Bay).