Syn.: Diporidium serrulatum Hochst., Ochna atropurpurea auct. non DC.
Čeleď: Ochnaceae DC. – ochnovité
Ochna serrulata
Rozšíření: Pochází z Jihoafrické republiky, roste v provinciích Western Cape (jen ve východním cípu), Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Gauteng a Limpopo. Přesahuje rovněž do Svazijska a snad i do Lesotha. Byl zavlečen do Austrálie, na Nový Zéland a na Havaji, kde má invazní charakter.
Ekologie: Součást vegetace lesních okrajů, často též v lesním podrostu a různých typech křovin. Vystupuje až do nadmořských výšek kolem 1800 m.
Ochna serrulata
Popis: Poloopadavý keř nebo malý stromek vysoký 1–2(–6) m; borka je hladká až vrásčitá, hnědá; letorosty jsou pokryté světlými lenticelami. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, podlouhlé až kopinaté, 1,3–5 cm dlouhé a 0,8–1,5 cm široké, v mládí načervenalé až bronzově zbarvené, později leskle zelené, na bázi zaokrouhlené, jemně pilovité, na vrcholu tupě špičaté. Květy jsou 5–6četné, vyrůstají obvykle jednotlivě v paždí listů a dosahují až 2 cm v průměru; kališní lístky jsou asi 8 mm dlouhé, nazpět ohrnuté, později se zvětšují a červenají; korunní lístky jsou volné, asi 10 mm dlouhé, žluté, záhy opadávají; tyčinek je mnoho; semeník srůstá z 5–6 plodolistů, ale je laločnatý, čnělka je gynobazická. Plodem je souplodí bobulí, každá dorůstá 5–8 mm v průměru, zpočátku jsou zelené, později černají.
Poznámka: Ozdobná dřevina s pěknými květy a zajímavými plody, v území s příznivým klimatem snadno roste, intenzivně se šíří, zejména ptáky, a těžko se hubí.
Ochna serrulataOchna serrulata
Ochna serrulata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Hermanus).