Zobrazit místo Ochotsko-kamčatská provincie na větší mapě

Provincie leží na Dálném východě a patří do ní pobřeží Ochotského moře (na sever od Sovětské Gavaně), skoro celý poloostrov Kamčatka, Komandorské ostrovy a část Aleut, Kurilské ostrovy kromě 4 nejjižnějších a severní polovina Sachalinu. Od sousední Severovýchodosibiřské provincie ji přibližně odděluje rozvodí mezi Severním ledovým oceánem a Ochotským mořem.
Ochotsko-kamčatská provincie
Ačkoli území leží na starých granitoidních horninách, Kamčatka, Kurily i Aleuty jsou převrstveny mladými lávami z permanentní sopečné aktivity. V území panují dlouhé zimy s dosti bohatou sněhovou pokrývkou a krátká chladná léta, na podzim přicházejí tajfuny spojené s přívalovými dešti.
Ochotsko-kamčatská provincie
Plošně rozsáhlé jsou lesy s břízou Betula ermanii. Výše v horách navazují křovité porosty olše Alnus sinuata, na nejkontinentálnějších místech jsou lesy s dominantními modříny (Larix gmelinii agg.). Místy jsou i porosty s křovitou pětijehlicovitou borovicí Pinus pumila. V jižnějších částech provincie převládá tmavá tajga se smrkem Picea jezoensis, který místy doprovázejí jedle Abies nephrolepis nebo Abies sachalinensis.
Ochotsko-kamčatská provincie
Flóra je nebohatá, poměrně mladá, ovlivněná holarktickou sibiřskou květenou. Byl zde zjištěn jeden endemický rod Miyakea (Ranunculaceae). Pronikají sem ovšem i prvky východoasijské oblasti, z nichž některé najdeme i v navazujících částech Severní Ameriky, např. Aralia cordata, Oplopanax elatus (Araliaceae) a Maianthemum dilatatum.
Ochotsko-kamčatská provincie
Z původních druhů Ochotsko-kamčatské provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Ochotsko-kamčatská provincie
Fotografoval Miroslav Dvorský.