Syn.: Laurus bullata Burch., Oreodaphne bullata (Burch.) Nees
Česká jména: obaleň (Presl 1846)
Čeleď: Lauraceae Juss. – vavřínovité
Ocotea bullata
Rozšíření: Roste pouze na jihu a východě Jihoafrické republiky, areál se táhne od okolí Kapského Města až po severní provincii Limpopo.
Ekologie: Jeden z nejvýznamnějších druhů afromontánního lesa v jižní Africe. V oblastech, kde je rozšířen fynbos, se vyskytuje především na vlhkých místech podél potoků v chráněných horských roklinách, v oblastech se srážkami rozloženými pravidelněji v průběhu celého roku provází i mezická stanoviště.
Ocotea bullata
Popis: Strom dorůstající výšky až 20(–35) m; kmen je rovný, válcovitý, až 1(–1,5) m v průměru; mladé větvičky jsou šedé s bílými a oranžovými skvrnkami, borka na starších větvích a na kmeeni je tmavohnědá, drsná. Listy jsou řapíkaté, střídavé, vejčité nebo eliptické, 5–10 cm dlouhé a 2,5–4,5 cm široké, kožovité, lysé, na bázi zaokrouhlené, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé, na rubu při bázi nedaleko střední žilky s 2(–4) vyhloubenými, jemně hnědě chlupatými jamkami. V paždí listů se tvoří úžlabní laty; květy jsou polygamní, mají miskovitě prohloubené květní lůžko, žlutavé okvětí; samčí a oboupohlavné květy mají 3 kruhy tyčinek; v samičích květech jsou staminodia a jediný volný, poněkud stlačený plodolist. Plod je asi 2 cm dlouhý.
Ohrožení a ochrana: Dřevo z tohoto stromu je kvalitní, pevné, a má využití v nábytkářství. V minulosti byl ale nadměrně těžen, takže dnes figuruje na Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) jako taxon vyžadující pozornost (LC – least concern); kromě toho se na něj vztahuje druhová ochrana podle místní vyhlášky.
Poznámka: Početní zástupci rodu Ocotea (celkem snad kolem 400 druhů) se vyskytují především ve vlhkých subtropických a mlžných lesích ve Střední a Jižní Americe, v Africe a na Madagaskaru, ve větší části areálu spíše ve vyšších nadmořských výškách.
Ocotea bullata
Ocotea bullata
Ocotea bullata
Fotografováno dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Knysna: Garden Route National Park, Diepwalle Forest).