Syn.: Octomeria flaviflora C. Schweinf.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Octomeria connellii

Rozšíření: Endemit Guyanské vysočiny, vyskytuje se na jihovýchodě Venezuely a v příhraničních oblastech západní Guyany.

Ekologie: Roste terestricky nebo někdy i epifyticky ve vrcholových částech tepui, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2800 m.

Octomeria connellii

Popis: Trsnatá vytrvalá bylina s podzemním oddenkem a přímým stonkem, který je 5–40 cm dlouhý, na jeho vrcholu vyrůstá jediný list. Ten je jen krátce řapíkatý, vzpřímený, úzce kopinatý, eliptický až úzce vejčitý, 5–18 cm dlouhý a 1–2,2 cm široký, kožovitý, na bázi klínovitý, celokrajný, na vrcholu špičatý. Květenství je několikakvěté, květy vyrůstají v krátkém svazečku na vrcholu stonku, okvětní lístky jsou žluté, lysé, vnější 5–14 mm dlouhé, vnitřní 5–11 mm dlouhé, pysk je 4–5 mm dlouhý, 3laločný, sloupek je 2–3 mm dlouhý, žlutý. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Podléhá ochraně mezinárodní obchodní úmluvy CITES.

Poznámka: Rod Octomeria je poměrně dosti početný, v současnosti zahrnuje 162 akceptovaných druhů. Ve vrcholové části Roraimy, odkud pocházejí i tyto snímky, se vyskytuje ještě další zástupce rodu, Octomeria parvifolia: stonek toho druhu bývá kratší, nanejvýše 15 cm dlouhý, list je jen 5 cm dlouhý, pod ním vykvétá pouze jediný květ, jehož okvětní lístky jsou nahnědlé, jen pysk je žlutý.

Octomeria connellii
Octomeria connellii
Octomeria connelliiOctomeria connellii

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima).