Odo de Meung (Odo von Meung, Odo Magdunensis, Otto Meudonský) pocházel z Meungu na Loiře, žil v 11. století. Autor středověkého textu De viribus herbarum.

Lékař a pravděpodobně mnich, o kterém se soudí, že studoval v Orleansu nebo ve Fleury, kde se naučil základy řečtiny. Znal báseň o léčivých rostlinách od Walafrida (De cultura hortorum) a jako hlavní prameny pro svou práci De viribus herbarum použil díla Pliniova, Gargilia Martiala, Oribasiova a Dioskoridova.
Vycházel z představy o čtyřech tělesných šťávách, které ovlivňují léčbu. Svou práci o bylinách a jejich využití sepsal latinsky ve verších, to sloužilo ke snazšímu učení nazpaměť. Předpokládá se, že ji napsal někdy mezi lety 1070 a 1112 (ale možná existovala starší verze, také rozsah díla mohl být jiný). Jedná se o 77 kapitol o 2269 hexametrech. Kapitola je vždy věnována jedné rostlině, začíná jejím názvem, někdy etymologií názvu, popisem rostliny, pokračuje praktickými informacemi. Jsou zde uvedeny například Artemisia, Aprotano, Abscintho, Urtica, Alea (česnek), Plantago, Ruta, Viola, Aristolochia, Marrubium, Hysopus, Iris, Enula (pór), Apium, Althaea, Salvia, Anetum, Betonica, Savina (jalovec chvojka klášterská), Porrum, Camomilla, Nepita, Pulegium, Feniculum, Accidula (šťovík), Semperviva (netřesk), Portulaca, Lactuca, Rosa, Lilia, Saturgia, Thimus, Algurum (psí víno?), Ostrucion (mydlice?), Cerifolium (kerblík), Actriplex, Coriander, Nasturtium, Eruca, Papaver, Cepa (cibule). První část obsahuje 60 rostlin a jejich využití, zde vycházel autor především z Plinia, Gargilia Martialise a Dioskoridovy práce Materia medica. Dílo doplňují vybrané rostliny z Liber graduum od Constantina Africana (Salernská škola), nové údaje z arabských prací přeložených do latiny.
Báseň byla brzy připsána Aemiliovi Macerovi z Verony, který psal didaktické básně (o ptácích, o léčení hadího uštknutí) a známa jako Macer Floridus De viribus herbarum. Poprvé byla vydána tiskem pravděpodobně v roce 1477. Báseň byla také přeložena do němčiny a ceněna ještě v renesanci.
Macer Floridus, 1522Macer Floridus, 1522