Syn.: Euphrasia verna Bellardi, Odontites ruber subsp. vernus (Bellardi) Wettst.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Odontites vernus subsp. vernus

Rozšíření: Eurasijský druh, jehož areál sahá od západní Evropy přes Sibiř až po Amur, byl zavlečen i do Severní Ameriky. U nás bývají rozlišovány dva poddruhy, kromě nominátního, který představujeme na tomto místě, je to ještě později kvetoucí zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus).
Vzhledem k záměnám a neujasněné taxonomii je přesné rozšíření nominátního poddruhu nedostatečně známé, roste ve střední Evropě, v jižní Skandinávii, v jižní Evropě je znám z horských poloh, na východ zasahuje snad jen do evropské části Ruska. V České republice se vyskytuje víceméně na celém území, především ve středních polohách, ale jen vzácně a nerovnoměrně, jen místy je poněkud hojnější.

Ekologie: Roste jako plevel na polích, na okrajích polí, na mladých úhorech; na hlinitých i jílovitých, zásaditých i kyselých půdách. Kvete od června do července, na horách i později.

Odontites vernus subsp. vernus

Popis: Jednoletá polocizopasná rostlina vysoká 10–30 cm, s kořenovým vlášením a obvykle též s haustórii. Lodyhy jsou přímé, nevětvené nebo s 1–5 páry krátkých, přímých, pod ostrým úhlem odstávajících větví. Mezi větvemi a prvními květy je přítomno 1–3 lodyžních článků, první květy jsou na 5–10. článku. Listy jsou vstřícné, kopinaté, tupě zubaté, spíše kratší než lodyžní články. Květy vyrůstají v jednostranném hroznu s listeny delšími než květy. Květenství je krátké, husté, po odkvětu se prodlužující. Květy jsou souměrné, kalich je čtyřcípý, koruna je dvoupyská, chlupatá, červená, 9-10 mm dlouhá, korunní trubka je krátká, horní pysk je přilbovitý, kryjící tyčinky, dolní je trojcípý. Plodem je tobolka.

Záměny: Asi nejsnažší je spolehnout se na časnou dobu květu a výskyt na polích. Nápadný je také způsob větvení, zdravínek jarní pravý má větve přímé, odstávající pod ostrým úhlem. Obvykle též působí celkově chabějším dojmem, jak je u časných typů obvyklé. Spolehlivým znakem k odlišení od pozdních typů je nižší počet lodyžních článků, zvláště malý počet článků mezi větvemi a květenstvím. Zde je však třeba hodnotit více rostlin.

Ohrožení a ochrana: Zřetelně vzácnější typ než běžný diploidní pozdější typ, označovaný jako subsp. serotinus, je v České republice řazen mezi druhy silně ohrožené (C2t). Na Slovensku je zdravínek jarní zařazen k druhům zranitelným (VU).

Odontites vernus subsp. vernus
Odontites vernus subsp. vernus
Odontites vernus subsp. vernusOdontites vernus subsp. vernus
Odontites vernus subsp. vernus

Fotografováno dne 25. 6. 2019 (Česko, Čechy, na okraji pole mezi Horními Lomany a Antonínovou Výšinou).