Syn.: Euphrasia verna Bellardi, Odontites ruber Pers. ex Besser
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Odontites vernus

Odontites vernus

Rozšíření: Eurasijský druh, areál sahá od západní Evropy přes Sibiř až po Amur, zavlečen i do Severní Ameriky. U nás se vyskytuje ve třech typech odlišených ploidií, morfologií i fenologií (viz níže).
Ekologie: Roste v trávnících, pastvinách, při okrajích cest a lesů, časné typy také na polích a úhorech, od nížin do hor. Kvete od konce května do konce září.
Popis: Jednoletá poloparazitická bylina, 10–40 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená nebo větvená, listy kopinaté, zubaté, květy v jednostranném hroznovitém květenství, koruna 2pyská, dolní pysk 3cípý, špinavě červená. Plodem je elipsoidní tobolka.
Variabilita: Donedávna byly rozlišovány dva poddruhy – časnější zdravínek jarní pravý (Odontites vernus subsp. vernus), který je vzácnější, má menší počet lodyžních článků a vyskytuje se převážně na polích a v úhorech, a v pozdním létě rozkvétající zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus), který má větší počet lodyžních článků a osidluje různá ruderální stanoviště. Nedávné výzkumy však prokázaly, že situace je složitější a na území střední Evropy se vyskytují tři typy zdravínků: diploidní pozdní typ kvete od konce července do konce září, je obecně rozšířený a ze všech typů nejvariabilnější. Časní tetraploidi kvetou od konce května do začátku července a upřednostňují polní kultury. Pozdní tetraploidi kvetou od poloviny srpna do konce září, jsou ze všech typů nejmohutnější a vyskytují se na narušovaných místech v kontaktu se suchými nebo stepními trávníky v kontinentálních oblastech; u nás je tento typ znám ze severozápadních Čech, Tišnovska, Podyjí, jižní Moravy, ale také ze Strakonicka. Všechny tři typy jsou pravděpodobně reprodukčně izolované.
Ohrožení a ochrana: Časný poddruh O. vernus subsp. vernus (zdravínek jarní pravý) je hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2t), podzimní typy nejsou hodnoceny jako ohrožené. Na Slovensku je zdravínek jarní zařazen k druhům zranitelným (VU).
Odontites vernusOdontites vernus
Fotografováno dne 25. 8. 2004 (Podyjí, Sedlec).

Literatura:
Koutecký P., Tuleu G., Baďurová T., Košnar J., Štech M. & Těšitel J. (2012): Distribution of cytotypes and seasonal variation in the Odontites vernus group in central Europe. – Preslia 84: 887–904.