Syn.: Helosciadium californicum Hook. et Arn.
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Oenanthe sarmentosa
Rozšíření: Druh pochází z pacifické části Severní Ameriky, areál se táhne především podél pobřeží a v pobřežních horách od Aljašky přes Britskou Kolumbii, Washington, Oregon až po Kalifornii; ve vnitrozemí byl nedávno nalezen, zřejmě zplanělý, ve státě Illinois.
Ekologie: Roste na mokřadních, často semiterestrických stanovištích s vysoko položenou, ale často kolísající hladinou podzemní vody, především v bezlesí, ale i v podrostu řídkých mokřadních lesů, na mokrých, živinami bohatých půdách, od nížin až do nadmořské výšky téměř 2000 m.
Oenanthe sarmentosa
Popis: Vytrvalá bylina s plazivými, poléhavými nebo vystoupavými, v uzlinách kořenujícími, lysými lodyhami plazícími se až 1 m a dorůstající výšky 0,3–1,2(–1,5) m. Listy jsou střídavé, 2–3krát zpeřené, v obrysu trojúhelníkovité, až 35 cm dlouhé a 22 cm široké; lístky posledního řádu jsou vejčité až kopinaté, ostře nepravidelně (často dvakrát) zubaté, postranní žilky končí ve špičkách zoubků. Květenstvím jsou dlouze stopkaté složené okolíky s 8–12 paprsky; listeny obalu bývají často jen 2; obalíček je tvořen početným souborem šídlovitých listenů; květy jsou drobné, 5četné, bílé; tyčinek je 5; semeník je spodní. Plody jsou krátce válcovité, 2,5–3,5 mm dlouhé a asi 2 mm široké, lysé dvounažky, žebra jsou širší než rýhy.
Oenanthe sarmentosa
Oenanthe sarmentosa
Oenanthe sarmentosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 9. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, NP Pacific Rim, Florencia Beach).