Syn.: Gaura epilobia Moc. et Sessé ex Ser., Godetia heucki Phil., Hartmannia affinis Spach, Hartmannia gauroides Spach, Hartmannia rosea (L’Hér. ex Aiton) G. Don, Hartmannia virgata (Ruiz et Pav.) Spach, Oenothera psychrophila Ball, Oenothera purpurea Curtis, Oenothera rubra Cav., Oenothera virgata Ruiz et Pav., Xylopleurum roseum (L’Hér. ex Aiton) Raim.
Česká jména: pupalka růžová (Kubát 2002)
Čeleď: Onagraceae Juss. – pupalkovité

Oenothera rosea

Rozšíření: Pochází z Ameriky, kde její areál zasahuje od jihu USA (Kalifornie, Arizona, Nové Mexiko a Texas) až po Peru. Druhotný výskyt byl zaznamenán v dalších částech Jižní Ameriky (včetně ostrovů Juana Fernándeze), v Austrálii, na Novém Zélandě i na dalších pacifických ostrovech, také v Japonsku, Číně, Indii, ale i v Izraeli a na Madagaskaru.

Ekologie: Roste na disturbovaných stanovištích na okrajích komunikací, podél vodních toků, v lesích, případně i jako plevel v zemědělských kulturách, v Jižní Americe stoupá až do nadmořské výšky okolo 3300 m.

Oenothera rosea

Popis: Vytrvalá bylina s poléhavou až vystoupavou lodyhou, 7–65 cm vysokou, někdy na bázi poněkud dřevnatějící. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, 1–6 cm dlouhé a 0,5–2,5 cm široké, podlouhlé, obvejčité až obkopinaté, na bázi zúžené, nezřetelně zubaté až celokrajné, na bázi někdy až chobotnaté, na vrcholu špičaté nebo tupé, lysé nebo s řídkými tuhými brvami, s nezřetelnou žilnatinou. Květenství je řídký hrozen na koncích lodyh; květy jsou 4četné, s trubkou (češulí) 4–10 mm dlouhou; kališní lístky jsou 5–10 mm dlouhé, s kratičkou volnou špičkou; korunní lístky jsou 5–12 mm dlouhé, růžové až nachové; tyčinek je 8; semeník je spodní. Plody jsou kyjovité nebo úzce obvejcovité tobolky 4–12 mm dlouhé, chlopně jsou hranaté až úzce křídlaté; semena jsou početná, velmi drobná, hnědá, jemně papilnatá.

Využití: Občas se pěstuje jako okrasná rostlina; zplanění z kultur je jedna z cest, jak tento druh osidluje nová území.

Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 6. 11. 2007 (Kapverdy, Santo Antão, Vale do Paúl), a Věra Svobodová, dne 21. 10. 2019 (Mexiko, Estado de México, Teotihuacán).