Ogród Saski – Saská zahrada byla založena polským králem Augustem II. Silným u barokního Saského paláce v letech 1713–33 na tzv. „Saské ose“, která sledovala linii paláců a parků spojující západní okraj Varšavy s Vislou. Zahrada byla projektována ve velkolepém francouzském stylu podle zahrad ve Versailles.
Ogród Saski, Varšava
Hlavní osa vedla od Saského paláce dlouhou alejí s mnoha sochami, symetrickými vzory květinových parterů, živých plotů a díly trávníků. S komplexem původně souvisely další paláce: palác Brühla a Modrý palác, v hlavní ose stál pavilon nazývaný Velký salon, za ním uzavírala prostor zahrady bohatě zdobená železná brána. V roce 1748 vznikla na okraji Saské zahrady budova Opery s 500 místy. Již v květnu 1727 byla Saská zahrada zpřístupněna pro veřejnost.
Ogród Saski, Varšava
Podle plánů z roku 1745 mělo být v zahradě na 70 soch. Část z nich byla po obsazení města vojskem vedeným maršálem Suvorovem v roce 1794 přestěhována do ruského Saint Petersburgu a tam umístěna v zahradě Letního paláce.
Ogród Saski, Varšava
V 19. století byla část zahrady přeměněna v romantický anglický park. Jezírko a rezervoár v podobě rotundy navrhl Henryk Marconi podle chrámu bohyně Vesty v Tivoli.
Ve čtyřicátých letech 20. století za nacistické okupace přeťala západní část zahrady Marszalkowska ulice. Po poraženém Varšavském povstání v roce 1944, kdy byla Varšava téměř srovnána se zemí, byly všechny stavby zničeny, porosty zahrady ale zůstaly dosti ušetřeny.
Ogród Saski, Varšava
Po 2. světové válce Poláci zrekonstruovali historické srdce svého hlavního města a byla částečně obnovena i Saská zahrada. Její rozloha se zmenšila na 15,76 ha.
Dnes je na začátku široké aleje v hlavní ose parku empírová fontána, v roce 1955 navržená Henrykem Marconim. Fontána prošla v roce 2007 celkovou rekonstrukcí, průtok vody je nyní kontrolován počítačem, v noci je osvětlena. Za fontánou jsou umístěny sluneční hodiny z roku 1863.
Ogród Saski, Varšava
Do dneška se zachovalo 21 soch většinou vytvořených před rokem 1745 anonymními varšavskými sochaři pod vedením Jana Jerzyho Plersche. Znázorňují mytologické postavy, alegorie ročních dob, ctností, věd a umění.
Ogród Saski, Varšava
V zahradě rostou nádherné stromy, některým z nich je i 250 let. Mezi nimi jsou pozoruhodné exempláře jinanu, kaštanů a topolů.
Před vstupem do zahrady v místě, kde dříve stával Saský palác, je dnes hrob neznámého vojína.
Ogród Saski, Varšava
Fotografováno dne 31. 7. 2009.