Aktuální verzi tohoto dokumentu najdete v článku Víta Grulicha Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2012).
Jako taxony ohrožené se v Červeném seznamu označují rostliny se slabším, ale trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje mezi 50 až 80 % původního zastoupení.

Cyclamen

Do této kategorie ohrožení je zapsáno 325 taxonů, což představuje 13 % všech druhů a poddruhů cévnatých rostlin České republiky.

Tato kategorie ohrožení se shoduje s mezinárodní kategorií ohrožení IUCN VU – Vulnerable.

V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny druhy a poddruhy, které jsou zastoupeny v této kategorii ohrožení, taxony, které jsou uvedeny v Herbáři webu BOTANY.cz, jsou opatřeny odkazy.

Tento seznam byl vytvořen podle: PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18.

____________________________________________

Jako druhy ohrožené jsou v České republice označeny:

Achillea nobilis L. – řebříček sličný
Achillea pannonica SCHEELE – řebříček panonský
Achillea setacea WALDST. et KIT. – řebříček štětinolistý
Aconitum anthora L. – oměj jedhoj
Aconitum plicatum REICHENB. – oměj šalamounek
Aconitum variegatum L. – oměj různobarvý
Agrimonia procera WALLR. – řepík vonný
Alchemilla obtusa BUSER subsp. obtusa – kontryhel tupý pravý
Alchemilla plicata BUSER – kontryhel řasnatý
Alchemilla straminea BUSER – kontryhel slámožlutý
Alchemilla suavis PLOCEK – kontryhel příjemný
Allium flavum L. – česnek žlutý
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) ČELAK. – pažitka pobřežní horská
Alyssum montanum subsp. gmelinii (JORDAN et FOURR.) E. SCHMID – tařinka horská Gmelinova
Anagallis foemina MILL. – drchnička modrá
Anemone sylvestris L. – sasanka lesní
Anthemis cotula L. – rmen smrdutý
Anthemis ruthenica BIEB. – rmen rusínský
Anthemis austriaca JACQ. – rmen rakouský
Anthericum liliago L. – bělozářka liliovitá
Aphanes arvensis L. – nepatrnec rolní
Aquilegia vulgaris L. – orlíček obecný
Arabis sagittata (BERTOL.) DC. – huseník střelovitý
Arnica montana L. – prha arnika
Artemisia pontica L. – pelyněk pontický
Arum maculatum L. s. str. – árón plamatý
Asperula tinctoria L. – mařinka barvířská
Asplenium viride HUDSON – sleziník zelený
Aster amellus L. s. l. – hvězdnice chlumní
Aster linosyris (L.) BERNH. – hvězdnice zlatovlásek
Astragalus austriacus JACQ. – kozinec rakouský
Astragalus danicus RETZ. – kozinec dánský
Astragalus onobrychis L. – kozinec vičencovitý
Batrachium fluitans (LAM.) WIMMER – lakušník vzplývavý
Batrachium trichophyllum (CHAIX emend. FREYN) VAN DEN BOSCH – lakušník niťolistý
Biscutella laevigata subsp. varia (DUMORT.) ROUY et FOUC. – dvojštítek hladký proměnlivý
Bolboschoenus maritimus subsp. cymosus (REICHENB.) SOJÁK (tax.) – kamyšník přímořský vrcholičnatý
Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA subsp. maritimus (tax.) – kamyšník přímořský pravý
Bromus ramosus HUDSON s. str. – sveřep větevnatý
Butomus umbellatus L. – šmel okoličnatý
Calla palustris L. – ďáblík bahenní
Campanula gentilis KOVANDA – zvonek jemný
Campanula glomerata subsp. farinosa (ROCHEL) KIRSCHLEGER – zvonek klubkatý pomoučený
Campanula latifolia L. (ind.) – zvonek širokolistý
Campanula sibirica L. – zvonek sibiřský
Cardamine matthioli MORETTI – řeřišnice Matthiolova
Cardamine trifolia L. – řeřišnice trojlistá
Carex bigelowii subsp. rigida SCHULTZE-MOTEL – ostřice Bigelowova tuhá
Carex curvata KNAF – ostřice křivoklasá
Carex elata ALL. – ostřice vyvýšená
Carex ericetorum POLLICH – ostřice vřesovištní
Carex hartmanii CAJANDER – ostřice Hartmanova
Carex michelii HOST – ostřice Micheliova
Carex pauciflora LIGHTF. – ostřice chudokvětá
Carex pediformis subsp. rhizodes (BLYTT) LINDB. fil. – ostřice tlapkatá oddenkatá
Carex supina WILLD. ex WAHLENB. – ostřice drobná
Carex umbrosa HOST – ostřice stinná
Centaurea triumfettii ALL. – chrpa chlumní
Cephalanthera damasonium (MILLER) DRUCE – okrotice bílá
Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH – okrotice dlouholistá
Cerastium brachypetalum PERS. – rožec krátkoplátečný
Cerastium semidecandrum L. – rožec pětimužný
Chamaecytisus austriacus (L.) LINK – čilimník rakouský
Chamaecytisus ×virescens (KOVÁTS ex NEILR.) DOSTÁL – čilimník zelenavý
Cirsium eriophorum (L.) SCOP. – pcháč bělohlavý
Cirsium pannonicum (L. fil.) LINK – pcháč panonský
Clematis recta L. – plamének přímý
Corydalis pumila (HOST) REICHENB. – dymnivka nízká
Crepis conyzifolia (GOUAN) DALLA TORRE – škarda velkoúborná
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (BIEB.) ČELAK. – škarda smrdutá mákolistá
Crepis mollis subsp. hieracioides (WALDST. et KIT.) DOMIN – škarda měkká čertkusolistá
Cyclamen purpurascens MILLER – brambořík nachový
Cyperus fuscus L. – šáchor hnědý
Cytisus procumbens (WALDST. et KIT. ex WILLD.) SPRENGEL – čilimník poléhavý
Dactylorhiza majalis (REICHENB.) HUNT et SUMMERH. subsp. majalis – prstnatec májový pravý
Dentaria glandulosa WALDST. et KIT. – kyčelnice žláznatá
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius (GRISEB. et SCHENK) HEGI – hvozdík kartouzek širolistý
Dianthus pontederae KERNER – hvozdík Pontederův
Dictamnus albus L. – třemdava bílá
Diphasiastrum alpinum (L.) HOLUB – plavuník alpínský
Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB – plavuník zploštělý
Dorycnium germanicum (GREMLI) RIKLI – bílojetel německý
Dorycnium herbaceum VILL. – bílojetel bylinný
Drosera rotundifolia L. – rosnatka okrouhlolistá
Dryopteris affinis (LOWE) FRASER et JENKINS – kapraď rezavá
Elatine hydropiper L. – úpor peprný
Eleocharis mamillata subsp. austriaca (HAYEK) STRANDHEDE – bahnička bradavkatá rakouská
Eleocharis ovata (ROTH) ROEMER et SCHULTES – bahnička vejčitá
Epilobium alsinifolium VILL. – vrbovka žabincolistá
Epilobium obscurum SCHREB. – vrbovka tmavá
Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER – kruštík tmavočervený
Epipactis purpurata SM. – kruštík modrofialový
Equisetum pratense EHRH. – přeslička luční
Equisetum hyemale L. – přeslička zimní
Equisetum ×litorale KÜHLEW ex RUPR. – přeslička pobřežní
Equisetum ramosissimum DESF. – přeslička větevnatá
Erica carnea L. – vřesovec pleťový
Erigeron podolicus BESSER – turan podolský
Erophila spathulata LÁNG – osívka kulatoplodá
Erysimum crepidifolium REICHENB. – trýzel škardolistý
Erysimum diffusum EHRH. – trýzel rozvětvený
Erysimum odoratum EHRH. – trýzel vonný
Euphorbia epithymoides L. – pryšec mnohobarvý
Euphorbia esula L. subsp. riparia (SCHUR) ined. (tax.) – pryšec obecný poříční
Euphorbia falcata L. – pryšec srpovitý
Euphorbia stricta L. – pryšec tuhý
Euphrasia nemorosa (PERS.) WALLR. – světlík větvený
Festuca pseudovina HACKEL ex WIESB. – kostřava slanomilná
Ficaria calthifolia REICHENB. – orsej blatoucholistý
Filago arvensis L. – bělolist rolní
Filago minima (SM.) PERS. – bělolist nejmenší
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis POUZAR – jasan úzkolistý podunajský
Gagea minima (L.) KER-GAWLER – křivatec nejmenší
Galanthus nivalis L. – sněženka podsněžník
Galeopsis angustifolia (EHRH.) HOFFM. – konopice úzkolistá
Galium valdepilosum H. BR. – svízel moravský
Gentianopsis ciliata (L.) MA – hořec brvitý
Glechoma hirsuta WALDST. et KIT. – popenec chlupatý
Glyceria nemoralis (UECHTR.) UECHTR. et KOERNICKE – zblochan hajní
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. subsp. conopsea – pětiprstka žežulník pravá
Hieracium alpinum L. – jestřábník alpský
Hieracium apatelium NAEGELI et PETER – jestřábník klamný
Hieracium arvicola NAEGELI et PETER – jestřábník rolní
Hieracium atratum agg. – jestřábník černý
Hieracium aurantiacum L. (ind.) – jestřábník oranžový
Hieracium auriculoides LÁNG – jestřábník sličný
Hieracium bifidum KIT. ex HORNEM. – jestřábník dvouklaný
Hieracium caesium (FRIES) FRIES – jestřábník sivý
Hieracium calodon TAUSCH ex PETER – jestřábník tuhochlupý
Hieracium decipiens TAUSCH – jestřábník klamný
Hieracium echioides LUMN. – jestřábník hadincovitý
Hieracium fallacinum F. W. SCHULTZ – jestřábník klamavý
Hieracium iseranum (UECHTR.) UECHTR. – jestřábník jizerský
Hieracium macrostolonum G. SCHNEIDER – jestřábník šlahounový
Hieracium nigritum UECHTR. – jestřábník načernalý
Hieracium piloselliflorum NAEGELI et PETER – jestřábník dlouhovětvý
Hieracium prenanthoides VILL. – jestřábník věsenkovitý
Hieracium rothianum WALLR. – jestřábník štětinatý
Hieracium sciadophorum NAEGELI et PETER – jestřábník vrcholíkový
Hieracium stygium UECHTR. – jestřábník kalný
Hieracium sudeticum STERNBERG – jestřábník sudetský
Hieracium tephroglaucum NAEGELI et PETER – jestřábník sivošedý
Hierochloë australis (SCHRADER) ROEMER et SCHULTES – tomkovice jižní
Hottonia palustris L. – žebratka bahenní
Huperzia selago (L.) BERNH. ex SCHRANK et MART. – vranec jedlový
Hydrocotyle vulgaris L. – pupečník obecný
Hyoscyamus niger L. – blín černý
Hypericum humifusum L. – třezalka rozprostřená
Hypochaeris maculata L. – prasetník plamatý
Hypochaeris uniflora VILL. – prasetník jednoúborný
Inula ensifolia L. – oman mečolistý
Inula hirta L. – oman srstnatý
Inula oculus-christi L. – oman oko Kristovo
Iris sibirica L. – kosatec sibiřský
Isolepis setacea (L.) R. BR. – bezosetka štětinovitá
Jovibarba globifera (L.) PARNELL – netřesk výběžkatý
Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM. – sítina ostrokvětá
Juncus alpino-articulatus CHAIX – sítina alpská
Juncus ranarius PERR. et SONG. – sítina slanomilná
Juniperus communis L. subsp. communis – jalovec obecný pravý
Lactuca perennis L. – locika vytrvalá
Lactuca quercina L. – locika dubolistá
Lactuca viminea (L.) J. PRESL et C. PRESL – locika prutnatá
Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT. – strošek pomněnkový
Laserpitium latifolium L. – hladýš širolistý
Laserpitium prutenicum L. – hladýš pruský
Lathyrus latifolius L. – hrachor širolistý
Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER – hrachor horský
Ledum palustre L. – rojovník bahenní
Leersia oryzoides (L.) SWARTZ – tajnička rýžovitá
Leucojum vernum L. – bledule jarní
Ligusticum mutellina (L.) CRANTZ – koprníček bezobalný
Limosella aquatica L. – blatěnka vodní
Linaria genistifolia (L.) MILLER – lnice kručinkolistá
Linum tenuifolium L. – len tenkolistý
Lithospermum purpurocaeruleum L. – kamejka modronachová
Lonicera caprifolium L. (ind.?) – zimolez kozí list
Lotus glaber MILLER – štírovník tenkolistý
Luzula sudetica (WILLD.) SCHULTES – bika sudetská
Lycopodium annotinum L. – plavuň pučivá
Lysimachia thyrsiflora L. REICHENB. – vrbina kytkokvětá
Malva pusilla SM. – sléz nizounký
Matteuccia struthiopteris (L.) TOD. (ind.) – pérovník pštrosí
Medicago minima (L.) BARTAL. – tolice nejmenší
Melampyrum arvense L. – černýš rolní
Melampyrum bohemicum KERNER (nom.; tax.) – černýš český
Melampyrum cristatum L. – černýš hřebenitý
Melica ciliata L. – strdivka brvitá
Melica picta C. KOCH – strdivka zbarvená
Melilotus altissima THUILL. – komonice nejvyšší
Melittis melissophyllum L. s. l. – medovník meduňkolistý
Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá
Minuartia setacea (THUILL.) HAYEK – kuřička štětinkatá
Monotropa hypopitys L. – hnilák smrkový
Muscari comosum (L.) MILLER – modřenec chocholatý
Myosurus minimus L. – myší ocásek nejmenší
Myriophyllum verticillatum L. – stolístek přeslenitý
Nasturtium officinale R. BR. – potočnice lékařská
Ononis repens L. – jehlice plazivá
Orchis mascula subsp. signifera (VEST) SOÓ – vstavač mužský znamenaný
Ornithogalum nutans L. (ind.?) – snědek nicí
Ornithogalum umbellatum L. – snědek chocholičnatý
Orobanche alba STEPHAN ex WILLD. – záraza bílá
Orobanche caryophyllacea SM. – záraza hřebíčková
Orobanche elatior SUTTON – záraza vyšší
Orobanche lutea BAUMG. – záraza žlutá
Orthantha lutea (L.) KERNER ex WETTST. – zahořanka žlutá
Oxycoccus palustris PERS. – klikva bahenní
Oxytropis pilosa (L.) DC. – vlnice chlupatá
Papaver confine JORDAN – mák časný
Pedicularis sylvatica L. – všivec lesní
Peucedanum alsaticum L. – smldník alsaský
Phyteuma nigrum F. W. SCHMIDT – zvonečník černý
Pinus rotundata LINK – borovice blatka
Platanthera bifolia (L.) L. C. RICHARD – vemeník dvoulistý
Platanthera chlorantha (CUSTER) REICHENB. – vemeník zelenavý
Poa remota FORSELLES – lipnice oddálená
Polemonium caeruleum L. (ind.) – jirnice modrá
Polygala chamaebuxus L. – zimostrázek alpský
Polygala major JACQ. – vítod větší
Potamogeton lucens L. – rdest světlý
Potamogeton obtusifolius MERT. et KOCH – rdest tupolistý
Potentilla collina WIBEL (tax.) – mochna chlumní
Primula veris subsp. canescens (OPIZ) HAYEK – prvosenka jarní šedavá
Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER – černohlávek velkokvětý
Prunella laciniata (L.) L. – černohlávek dřípený
Prunus mahaleb subsp. simonkaii PÉNZES – mahalebka obecná Simonkaiova
Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. LÖVE et D. LÖVE – rozrazil dlouholistý
Pseudolysimachion orchideum (CRANTZ) T. WRABER – rozrazil vstavačovitý
Pulmonaria mollissima KERNER (tax.) – plicník měkký
Pulsatilla alpina subsp. austriaca AICHELE et SCHWEGLER – koniklec alpinský bílý
Ranunculus aconitifolius L. – pryskyřník omějolistý
Ranunculus arvensis L. – pryskyřník rolní
Ranunculus cassubicus agg. – pryskyřník kašubský
Rapistrum perenne (L.) ALL. – řepovník vytrvalý
Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLLICH – kokrhel luštinec
Rosa gallica L. – růže galská
Rosa jundzillii BESSER – růže Jundzillova
Rubus austroslovacus TRÁVNÍČEK ined. – ostružiník jihoslovenský
Rubus canescens DC. – ostružiník šedavý
Rubus elatior FOCKE ex GREMLI – ostružiník chloupkatý
Rubus epipsilos FOCKE – ostružiník pošumavský
Rubus glivicensis (SUDRE) SPRIBILLE – ostružiník hlivický
Rubus graeciensis MAURER – ostružiník sametový
Rubus nemorosus HAYNE et WILLD. – ostružiník hajní
Rubus nessensis subsp. scissoides H. E. WEBER – ostružiník vzpřímený mnohoostný
Rubus portae-moravicae HOLUB et TRÁVNÍČEK ined. – ostružiník hustovětvý
Rubus praecox BERTOL. (tax.) – ostružiník hruboostný
Rubus radellus SPRIBILLE ex ZIELIŃSKI ined. – ostružiník pohraniční
Rubus rudis WEIHE – ostružiník krátkožlázkatý
Rubus saxatilis L. – ostružiník skalní
Rubus siemianicensis SPRIBILLE – ostružiník polský
Rubus sprengelii WEIHE – ostružiník tenkovětvý
Rubus silvae-bohemicae HOLUB et TRÁVNÍČEK ined. – ostružiník tmavý
Rubus vratnensis HOLUB – ostružiník kokořínský
Sagina saginoides (L.) KARSTEN – úrazník skalní
Salix daphnoides VILL. – vrba lýkovcová
Salix rosmarinifolia L. – vrba rozmarýnolistá
Salsola australis R. BR. – slanobýl ruský
Saxifraga bulbifera L. – lomikámen cibulkatý
Saxifraga paniculata MILLER – lomikámen vždyživý
Saxifraga tridactylites L. – lomikámen tříprstý
Scabiosa canescens WALDST. et KIT. – hlaváč šedavý
Scilla vindobonensis SPETA – ladoňka vídeňská
Scleranthus polycarpos L. – chmerek mnohoplodý
Scorzonera austriaca WILLD. – hadí mord rakouský
Scorzonera humilis L. – hadí mord nízký
Scrophularia scopolii HOPPE – krtičník žláznatý
Scrophularia umbrosa DUMORT. – krtičník křídlatý
Sedum alpestre VILL. – rozchodník horský
Sedum telephium L. – rozchodník nachový
Seseli annuum L. – sesel roční
Seseli hippomarathrum JACQ. – sesel fenyklový
Silaum silaus (L.) SCHINZ et THELL. – koromáč olešníkový
Silene otites (L.) WIBEL s. str. – silenka ušnice
Soldanella montana WILLD. – dřípatka horská
Sorbus carpatica BORBÁS – jeřáb karpatský
Sorbus danubialis (JÁV.) PRODAN – jeřáb dunajský
Spiraea salicifolia L. (ind.) – tavolník vrbolistý
Stachys alpina L. – čistec alpínský
Staphylea pinnata L. – klokoč zpeřený
Stellaria longifolia MÜHLENB. ex WILLD. – ptačinec dlouholistý
Stellaria palustris RETZ. – ptačinec bahenní
Stellaria neglecta WEIHE – ptačinec přehlížený
Stipa pennata ČELAK. – kavyl Ivanův
Stipa pulcherrima C. KOCH – kavyl sličný
Taraxacum fascinans KIRSCHNER, MIKOLÁŠ et ŠTĚPÁNEK – pampeliška čarovná
Taraxacum franconicum SAHLIN – pampeliška franská
Taraxacum gelertii RAUNK. – pampeliška Gelertova
Taraxacum hollandicum VAN SOEST – pampeliška nizozemská
Taraxacum subalpinum HUDZIOK – pampeliška sličná
Taxus baccata L. – tis červený
Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH – ledenec přímořský
Teucrium botrys L. – ožanka hroznatá
Thalictrum lucidum L. – žluťucha lesklá
Thalictrum minus L. s. l. – žluťucha menší
Thelypteris palustris SCHOTT – kapradiník bažinný
Thesium alpinum L. – lněnka alpská
Thesium linophyllon L. – lněnka lnolistá
Thlaspi montanum L. – penízek horský
Thymus glabrescens WILLD. – mateřídouška olysalá
Trichophorum cespitosum (L.) HARTMAN – suchopýrek trsnatý
Trifolium fragiferum L. s. l. – jetel jahodnatý
Trifolium ochroleucum HUDSON – jetel bledožlutý
Trifolium rubens L. – jetel červenavý
Trifolium spadiceum L. – jetel kaštanový
Trollius altissimus CRANTZ – upolín evropský
Valerianella dentata subsp. eriosperma (WALLR.) HOLUB – kozlíček zubatý vlnoplodý
Verbascum blattaria L. – divizna švábovitá
Verbascum phoeniceum L. – divizna brunátná
Verbena officinalis L. – sporýš lékařský
Veronica catenata PENNELL – rozrazil vodní
Veronica praecox ALL. – rozrazil časný
Veronica prostrata L. – rozrazil rozprostřený
Vicia cassubica L. – vikev kašubská
Vicia lathyroides L. – vikev hrachorovitá
Vicia pisiformis L. – vikev hrachovitá
Viola canina subsp. ruppii (ALL.) SCHÜBLER et MART. (nom., tax.) – violka psí horská
Viola rupestris F. W. SCHMIDT – violka písečná
Viola tricolor subsp. polychroma (KERNER) MURR (tax.) – violka trojbarevná různobarevná
Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. SCHMIDT) ARCANG. – violka trojbarevná skalní
Virga pilosa (L.) HILL – štětička chlupatá
Viscum laxum subsp. abietis (WIESB.) O. SCHWARZ – jmelí jehličnanové jedlové
Vulpia myuros (L.) C. C. GMELIN – mrvka myší ocásek
Willemetia stipitata (JACQ.) DALLA TORRE – pleška stopkatá