Aktuální verzi slovenského červeného seznamu najdete zde: Červený zoznam výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska (2015).

Prvý červený zoznam ohrozených druhov vznikol na Slovensku v roku 1983 (Maglocký 1983). Aktualizovaný bol po desiatich rokoch, v roku 1993 (Maglocký, Feráková) a opäť v roku 1996 (Maglocký, Feráková, Halada).
V najnovšom slovenskom Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska z roku 2001 (Feráková, Maglocký, Marhold) je zaradených 1270 taxónov cievnatých rastlín. Za vyhynuté (EX) je považovaných 74 taxónov, z nich 38 pravdepodobne (EX?). Kriticky ohrozených (CR) je 243, ohrozených (EN) je 282, v kategórii zraniteľných (VU) je zaradených 378 taxónov a v kategórii potencionálne ohrozených (NT) je 247 taxónov cievnatých rastlín. V osobitnej kategórii nedostatočných informácií (DD) je 46 taxónov.
Okrem cievnatých rastlín je v Červenom zozname zahrnutých aj 281 taxónov siníc a rias, 305 húb, 573 lišajníkov a 486 machorastov. Celkovo je v Červenom zozname rastlín Slovenska 2915 taxónov.
Červený zoznam každej krajiny, teda aj Slovenska, je živý materiál, ktorý je potrebné čas od času aktualizovať, podľa toho, ako sa prehlbujú vedomosti o rozšírení rastlinných druhov, ktoré nebudú nikdy úplné. Preto ani najaktuálnejší červený zoznam neodráža realitu na sto percent. Niektoré druhy považované v červenom zozname za pravdepodobne vyhynuté (EX?) boli medzičasom v prírode opätovne potvrdené (za všetky napr. Juncus sphaerocarpus), v iných prípadoch pri druhoch dlhodobo známych iba z jednej lokality boli nájdené ďalšie (napr. Schoenoplectus supinus). Niektoré druhy majú kategóriu ohrozenosti a vzácnosti výrazne nadhodnotenú, ako napríklad Pinguicula vulgaris (EN), pričom na Slovensku má stovky, možno i tisíce lokalít. Naopak, v tejto istej kategórii je na Slovensku zaradený druh Rhynchospora alba s jedinou známou, existenčne ohrozenou lokalitou.
Napriek týmto skutočnostiam Červený zoznam každej krajiny je viac či menej najobjektívnejším zhrnutím našich vedomostí o ohrozenosti a vzácnosti rastlín v krajine a odráža situáciu v prírode. Priebežná aktualizácia zoznamov je nevyhnutná.
Červený zoznam ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska na BOTANY.cz je opravenou oficiálnou verziou. Odstránili sme napríklad všetky zdvojené položky, teda prípady, kedy v zozname bolo uverejnené meno druhu a následne jednotlivé jeho poddruhy, i s nominátnym poddruhom. Napr. u Aconitum firmum Rchb. – NT
Aconitum firmum subsp. firmum – VU
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – NT
sme odstránili meno Aconitum firmum Rchb. a ponechali iba dva nasledujúce poddruhy. Rôznych zmien ale bolo potrebné urobiť oveľa viac – netýkali sa však samotných kategórií ohrozenia.
Gerlach
Aconitum anthora L. – VU
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum – VU
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – NT
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer – EN
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. – VU
Aconitum paniculatum Lam. – EN
Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla – EX?
Acosta biebersteinii (DC.) Dostál subsp. biebersteinii – NT
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC. – VU
Adonis aestivalis L. – NT
Adonis flammea Jacq. – CR
Adonis vernalis L. – VU
Aegilops cylindrica Host – CR
Aethionema saxatile (L.) W. T. Aiton subsp. saxatile – EN
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. subsp. pectinatum – EN
Agrostemma githago L. – CR
Agrostemma linicola Terechov – EX?
Agrostis vinealis Schreb. – NT
Achillea asplenifolia Vent. – CR
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. – CR
Achillea ochroleuca Ehrh. – CR
Achillea ptarmica L. – VU
Achillea setacea Waldst. et Kit. – VU
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea – EN
Aira elegantissima Schur – DD
Ajuga pyramidalis L. – CR
Aldrovanda vesiculosa L. – EX
Alchemilla acrostegia Plocek – NT
Alchemilla aequidens Pawl – NT
Alchemilla amauroptera Plocek – NT
Alchemilla amblyodes Plocek – NT
Alchemilla amicorum Pawl. – NT
Alchemilla anceps Plocek – NT
Alchemilla aspera Plocek – NT
Alchemilla brachycodon Plocek – NT
Alchemilla curtischista Plocek – NT
Alchemilla decurrens Plocek – NT
Alchemilla delitescens Plocek – NT
Alchemilla echinogloba Plocek – NT
Alchemilla exaperta Plocek – NT
Alchemilla fusoidea Plocek – NT
Alchemilla grandiceps Plocek – NT
Alchemilla gymnopoda Plocek – NT
Alchemilla hyperptycha Plocek – NT
Alchemilla chilitricha Plocek – NT
Alchemilla isodonta Plocek – NT
Alchemilla kosiarensis Plocek – NT
Alchemilla kulczynskii Pawl. – NT
Alchemilla laevipes Plocek – NT
Alchemilla laxa Plocek – NT
Alchemilla longidens Plocek – NT
Alchemilla lorata Plocek – NT
Alchemilla loxotropa Plocek – NT
Alchemilla ludovitiana Plocek – NT
Alchemilla megalodonta Plocek – NT
Alchemilla moncophila Plocek – NT
Alchemilla multiloba Plocek – NT
Alchemilla obesa Plocek – NT
Alchemilla oculimarina Pawl. – NT
Alchemilla patens Plocek – NT
Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Juz. – NT
Alchemilla pseudothmarii Pawl. – NT
Alchemilla reversantha Plocek – NT
Alchemilla rhodobasis Plocek – NT
Alchemilla rhodocycla Plocek – NT
Alchemilla sejuncta Plocek – NT
Alchemilla sojakii Plocek – NT
Alchemilla stenoleuca Plocek – NT
Alchemilla subsessilis Plocek – NT
Alchemilla superata Plocek – NT
Alchemilla tacikii Plocek – NT
Alchemilla thaumasia Plocek – NT
Alchemilla virginea Plocek – NT
Alisma gramineum Lej. – CR
Alkanna tinctoria (L.) Tausch – CR
Allium angulosum L. – EN
Allium atroviolaceum Boiss. – CR
Allium carinatum L. – VU
Allium cirrhosum Vand. – EX?
Allium ericetorum Thore – CR
Allium paniculatum L. subsp. paniculatum – CR
Allium rotundum L. – VU
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. – VU
Allium sphaerocephalon L. – VU
Allium strictum Schrad. – CR
Althaea cannabina L. – CR
Althaea hirsuta L. – EN
Althaea pallida Willd. – EN
Althaea taurinensis DC. – CR
Alyssum desertorum Stapf – EN
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál – EN
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord. et Fourr.) Thell. – EN
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. – EN
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum – CR
Amelanchier ovalis Medik. – NT
Amygdalus nana L. – EN
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – EN
Andromeda polifolia L. – EN
Androsace elongata L. – VU
Androsace maxima L. – CR
Androsace obtusifolia All. – VU
Androsace septentrionalis L. – EX
Androsace villosa L. – EN
Anemone sylvestris L. – NT
Angelica palustris (Besser) Hoffm. – CR
Anchusa barrelieri (All.) Vitman – EX?
Anchusa italica Retz. – EN
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh. subsp. carpatica – NT
Apera interrupta (L.) P. Beauv. – CR
Aphanes arvensis L. – EN
Aphanes australis Rydb. – EX?
Apium repens (Jacq.) Lag. – CR
Aquilegia vulgaris subsp. nigricans (Baumg.) Domin – DD
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris – NT
Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch – EN
Arabis nova Vill. – CR
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke – DD
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – VU
Arctous alpina (L.) Nied. – CR
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. – VU
Arenaria tenella Kit. – VU
Archangelica officinalis Hoffm. subsp. officinalis – NT
Armeria alpina Willd. – CR
Armeria vulgaris Willd. subsp. vulgaris – VU
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit ex Baumg. – EN
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte – EX
Artemisia austriaca Jacq. – CR
Artemisia eriantha Ten. – VU
Artemisia pontica L. – VU
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. – EN
Asperula arvensis L. – EX
Asperula neilreichii Beck – EN
Asplenium adiantum-nigrum L. var. adiantum-nigrum – EN
Asplenium adiantum-nigrum var. obtusum (Kit.) Milde – EN
Asplenium adulterinum Milde – CR
Asplenium cuneifolium Viv. – CR
Asplenium lepidum C. Presl subsp. lepidum – DD
Aster alpinus subsp. breyninus (Beck) Hayek – DD
Aster alpinus subsp. glabratus (Herbich) Dostál – VU
Aster alpinus subsp. subvillosus (Schur) Dostál – EN
Aster amelloides Besser – NT
Astragalus alpinus L. subsp. alpinus – VU
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. – CR
Astragalus australis (L.) Lam. – VU
Astragalus austriacus Jacq. – CR
Astragalus exscapus L. – CR
Astragalus frigidus (L.) A. Gray subsp. frigidus – VU
Astragalus norvegicus Weber – VU
Astragalus penduliflorus Lam. – EN
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. – CR
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk subsp. canescens – EN
Asyneuma canescens subsp. salicifolium (Heuff.) Soó – EN
Atriplex littoralis L. – CR
Avenula praeusta (Rchb.) Holub – NT
Avenula pratensis subsp. hirtifolia (Podp.) Holub – VU
Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. pratensis – VU
Barbarea stricta Andrz. – NT
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott – CR
Bassia prostrata (L.) A. J. Scott – EX?
Batrachium aquatile (L.) Dumort. – VU
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz – EN
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. – EN
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. – VU
Batrachium rionii (Lagger) Nyman – NT
Beckmannia eruciformis (L.) Host subsp. eruciformis – CR
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen – CR
Berula erecta (Huds.) Coville – VU
Betula nana L. – EX
Betula obscura Kotula – EN
Bifora radians M. Bieb. – DD
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin – CR
Blechnum spicant (L.) Roth – VU
Bolboschoenus laticarpus Hroudová et al., ined. – NT
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – EN
Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T. V. Egorova – NT
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. – CR
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch – CR
Botrypus virginianus (L.) Holub – EX
Brassica elongata Ehrh. subsp. elongata – CR
Bromus arvensis L. subsp. arvensis – VU
Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus – VU
Bromus racemosus L. – VU
Bromus secalinus L. subsp. secalinus – EN
Bromus squarrosus subsp. danubialis Pénzes – VU
Bromus squarrosus L. subsp. squarrosus – VU
Buphthalmum salicifolium L. – VU
Bupleurum affine Sadler – EN
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur – EN
Bupleurum praealtum L. – EN
Bupleurum rotundifolium L. – EN
Bupleurum tenuissimum L. – EN
Butomus umbellatus L. – VU
Calamintha menthifolia Host – NT
Calcitrapa solstitialis (L.) Lam. subsp. solstitialis – CR
Calla palustris L. – CR
Callianthemum coriandrifolium Rchb. – VU
Callitriche cophocarpa Sendtn. – DD
Callitriche palustris L. – NT
Callitriche platycarpa Kütz. – EN
Camelina alyssum (Mill.) Thell. subsp. alyssum – EX
Camelina alyssum subsp. integerrima (Čelak.) Smejkal – EX
Camelina rumelica Velen. – CR
Camelina sativa (L.) Crantz subsp. sativa – CR (EX?)
Camelina sativa subsp. zingeri (Mirek) Smejkal – CR
Campanula abietina Griseb. – EN
Campanula bononiensis L. – NT
Campanula elliptica Kit. ex Schult. subsp. elliptica – NT
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. – CR
Campanula rapunculus L. – EN
Campanula xylocarpa Kovanda – EN
Campanula xylorrhiza (O. Schwarz) Á. Löve et D. Löve – EN
Camphorosma annua Pall. – CR
Cardamine dentata Schult. – VU
Cardamine parviflora L. – EN
Cardaminopsis halleri L. subsp. halleri – EN
Cardaminopsis neglecta (Schult.) Hayek – NT
Carduus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus – NT
Carduus lobulatus Borbás – NT
Carex appropinquata Schum. – VU
Carex aterrima Hoppe – NT
Carex atrofusca Schkuhr – CR
Carex bigelowii subsp. rigida W. Schultze-Motel – NT
Carex bohemica Schreb. – EN
Carex brevicollis DC. – CR
Carex brunnescens (Pers.) Poir. – DD
Carex buekii Wimm. – EN
Carex buxbaumii Wahlenb. – EX
Carex canescens L. – NT
Carex capillaris L. subsp. capillaris – NT
Carex cespitosa L. – VU
Carex davalliana Sm. – VU
Carex diandra Schrank – EN
Carex dioica L. subsp. dioica – EN
Carex distans L. – VU
Carex disticha Huds. – NT
Carex divisa Huds. – CR
Carex ericetorum Pollich – NT
Carex flava L. – NT
Carex fritschii Waisb. – VU
Carex fuliginosa Schkuhr subsp. fuliginosa – VU
Carex halleriana Asso – EN
Carex hartmanii Cajander – EN
Carex hordeistichos Vill. – EN
Carex hostiana DC. – VU
Carex chordorrhiza L. f. – CR
Carex lachenalii Schkuhr – VU
Carex lasiocarpa Ehrh. – VU
Carex lepidocarpa Tausch – NT
Carex limosa L. – CR
Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos – VU
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen – DD
Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd. – VU
Carex paniculata L. – VU
Carex parviflora Host – CR
Carex pauciflora Lightf. – EN
Carex pediformis subsp. rhizodes (Blytt) H. Lindb. – EN
Carex pulicaris L. – EN
Carex pyrenaica Wahlenb. – EX
Carex rupestris All. – EN
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – EN
Carex stenophylla Wahlenb. – NT
Carex strigosa Huds. – VU
Carex supina Willd. ex Wahlenb. – VU
Carex transsilvanica Schur – VU
Carex tumidicarpa Andersson – NT
Carex umbrosa Host – VU
Carex viridula Michx. – EN
Carpesium cernuum L. – EN
Carthamus lanatus L. – EN
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – VU
Caucalis platycarpos L. subsp. platycarpos – VU
Caucalis platycarpos subsp. muricata (Čelak.) Holub – EN
Centaurium erythraea subsp. austriaca (Ronniger) Holub – NT
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea – NT
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayne) Kirschner – CR
Centaurium littorale (Turner) Gilmour subsp. littorale – CR
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – VU
Centunculus minimus L. – CR
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – VU
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – VU
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – VU
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. – NT
Cerastium alpinum L. – EN
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó – VU
Cerastium carinthiacum Vest – EN
Cerastium eriophorum Kit. – VU
Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit. – NT
Cerastium tenoreanum Ser. – NT
Cerastium uniflorum Clairv. – VU
Cerasus fruticosa Pall. – VU
Ceratocephala falcata (L.) Pers. – EX
Ceratocephala orthoceras DC. – EX
Ceratophyllum submersum var. haynaldianum Beck – EN
Ceratophyllum submersum L. var. submersum – EN
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač – VU
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó – CR
Ceterach officinarum Willd. – EX
Cicuta virosa L. – VU
Cirsium brachycephalum Jur. – EN
Cirsium waldsteinii Rouy – VU
Cladium mariscus (L.) Pohl – CR
Cleistogenes serotina (L.) Keng – VU
Clematis alpina (L.) Mill. – VU
Clematis integrifolia L. – VU
Clematis recta L. – NT
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. – VU
Coeloglossum viride (L.) Hartm. – VU
Cochlearia pyrenaica DC. – CR
Cochlearia tatrae Borbás – EN
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – EX
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. – CR
Colutea arborescens L. subsp. arborescens – VU
Colymbada alpestris (Hegetschw.) Rauschert – NT
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál – EN
Colymbada sadleriana (Janka) Holub – VU
Comarum palustre L. – VU
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. – VU
Conioselinum tataricum Hoffm. – VU
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – EN
Conringia orientalis (L.) Dumort. – EN
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó – EN
Convallaria majalis L. – NT
Convolvulus cantabrica L. – CR
Corallorhiza trifida Châtel. – VU
Corispermum marschallii Steven – EN
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. – CR
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. – EN
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl – VU
Corydalis capnoides (L.) Pers. – CR
Cotinus coggygria Scop. – EN
Cotoneaster matrensis Domokos – VU
Crambe tataria Sebeók – CR
Crataegus lindmanii Hrabětová – EN
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch – VU
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern. – VU
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch – CR
Crepis praemorsa (L.) Walther subsp. praemorsa – VU
Crepis praemorsa subsp. tatrensis F. Dvořák et Dadáková – VU
Crepis pulchra L. – EN
Crepis sibirica L. – EN
Crocus discolor G. Reuss – NT
Crocus heuffelianus Herb. – EN
Crupina vulgaris Cass. – EN
Crypsis aculeata (L.) Aiton – CR
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. – CR
Cuscuta epilinum Weihe ex Boenn. – EX
Cyanus segetum Hill – NT
Cyclamen fatrense Halda et Soják – VU
Cynoglossum hungaricum Simonk. – VU
Cypripedium calceolus L. – VU
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. – NT
Cystopteris sudetica A. Braun et Milde – NT
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó – CR
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. – CR
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii – VU
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos – EN
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó – CR
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata – EN
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó – CR
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó – EN
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó – CR
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata – CR
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó – DD
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó – CR
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. subsp. majalis – VU
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub – CR
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó – VU
Danthonia alpina Vest – EN
Daphne arbuscula Čelak. – EN
Daphne cneorum L. – EN
Delphinium oxysepalum Borbás et Pax – VU
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev – EN
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. – VU
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus – EN
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz – EN
Dianthus glacialis Haenke – VU
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. subsp. nitidus – NT
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová – VU
Dianthus praecox Kit. subsp. praecox – VU
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová – VU
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. – EN
Dianthus superbus subsp. alpestris Kablík. ex Čelak. – VU
Dianthus superbus L. subsp. superbus – EN
Dictamnus albus L. – VU
Dichodon cerastoides (L.) Rchb. – VU
Dichodon viscidum (M. Bieb.) Holub – VU
Dichostylis micheliana (L.) Nees – EN
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – VU
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – VU
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub – EX?
Doronicum hungaricum Rchb. f. – EN
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre – NT
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann – VU
Draba dubia Suter – VU
Draba fladnizensis Wulfen – CR
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek – CR
Draba lasiocarpa Rochel subsp. lasiocarpa – VU
Draba muralis L. – VU
Draba nemorosa L. – NT
Draba pacheri Stur – EX?
Draba siliquosa M. Bieb. – CR
Dracocephalum austriacum L. – CR
Drosera anglica Huds. – CR
Drosera rotundifolia L. – EN
Dryas octopetala L. – VU
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. – DD
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – VU
Echinops exaltatus Schrad. – DD
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman – CR
Echium italicum L. – VU
Echium russicum J. F. Gmel. – EN
Elatine alsinastrum L. – CR
Elatine hexandra (Lapierre) DC. – EN
Elatine hungarica Moesz – EX?
Elatine hydropiper L. subsp. hydropiper – VU
Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann – EX?
Elatine triandra Schkuhr – EX?
Eleocharis austriaca Hayek – NT
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch – EN
Eleocharis mamillata H. Lindb. – DD
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – NT
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – VU
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. subsp. uniglumis – DD
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch – CR
Empetrum nigrum L. – VU
Ephedra distachya L. – CR
Epilobium nutans F. W. Schmidt – VU
Epipactis albensis Nováková et Rydlo – EN
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser subsp. atrorubens – NT
Epipactis futakii Mereďa et Potůček – EN
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele – CR
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine – NT
Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein – EN
Epipactis komoricensis Mereďa – VU
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery – EN
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – VU
Epipactis muelleri Godfery – VU
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel – EN
Epipactis nordeniorum Robatsch – CR
Epipactis palustris (L.) Crantz – VU
Epipactis placentina Bongiori et Grünager – CR
Epipactis pontica Taubenheim – VU
Epipactis pseudopurpurata Mereďa – EN
Epipactis purpurata Sm. – VU
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch – EN
Epipogium aphyllum Sw. – EN
Equisetum pratense Ehrh. – NT
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – EN
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. – CR
Erigeron atticus Vill. – VU
Erigeron glabratus Hoppe et Hornsch. ex Bluff et Fingerh. – DD
Erigeron uniflorus L. – VU
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth – EN
Eriophorum vaginatum L. – VU
Erodium ciconium (L.) L’Hér. – CR
Erophila spathulata Láng – EN
Eryngium planum L. – VU
Erysimum crepidifolium Rchb. – VU
Erysimum diffusum Ehrh. – NT
Erysimum hungaricum Zapał. – VU
Erysimum pallidiflorum Szépl. ex Jáv. – EN
Erysimum repandum L. – VU
Erythronium dens-canis L. – CR
Euclidium syriacum (L.) W. T. Aiton – EX?
Euphrasia exaristata Smejkal – EN
Euphrasia micrantha Rchb. – CR
Euphrasia pectinata Ten. – EN
Euphrasia slovaca subsp. pseudomontana (Klášt.) Dostál – EN
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. slovaca – NT
Euphrasia stipitata Smejkal – EN
Euphrasia tatrae Wettst. – NT
Ferula sadleriana Ledeb. – CR
Festuca aglochis Borbás – DD
Festuca dominii Krajina var. dominii – VU
Festuca dominii var. margittaii Krajina – VU
Festuca saxatilis Schur – DD
Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd. – VU
Filago lutescens Jord. subsp. lutescens – CR
Filago vulgaris Lam. – CR
Fritillaria meleagris L. – CR
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. – VU
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. – CR
Gagea minima (L.) Ker Gawl. – CR
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – EN
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. subsp. spathacea – VU
Gagea spathacea subsp. transcarpatica (Domin) Domin – VU
Galanthus nivalis L. subsp. nivalis – NT
Galanthus nivalis subsp. imperatii (Bertol.) Asch. et Graebn. – VU
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees – CR
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees – CR
Galium abaujense Borbás – NT
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. – EX?
Galium elongatum C. Presl – DD
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. – CR
Galium parisiense L. subsp. parisiense – EX
Galium tenuissimum M. Bieb. – CR
Galium tricornutum Dandy – EN
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. – CR
Genista ovata subsp. mayeri (Janka) Nyman – EX?
Genista tinctoria subsp. campestris (Janka) Hendrych – NT
Gentiana clusii Perr. et Songeon – VU
Gentiana cruciata L. – NT
Gentiana frigida Haenke – NT
Gentiana nivalis L. – VU
Gentiana pneumonanthe L. – EN
Gentiana punctata L. – NT
Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella – NT
Gentianella amarella subsp. lingulata (C. Agardh) Holub – NT
Gentianella amarella subsp. reussii (Tocl) Holub – NT
Gentianella fatrae (Borbás) Holub – VU
Gentianella lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub – NT
Gentianella lutescens subsp. tatrae (Ronniger) Holub – NT
Gentianopsis ciliata (L.) Ma – NT
Geranium bohemicum L. – EN
Geranium divaricatum Ehrh. – VU
Geranium molle L. – NT
Geranium rotundifolium L. – VU
Gladiolus imbricatus L. – VU
Gladiolus palustris Gaudin – CR
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph – EN
Glaux maritima L. – EN
Globularia cordifolia L. – NT
Gnaphalium luteoalbum L. – CR
Goodyera repens (L.) R. Br. – VU
Gratiola officinalis L. – EN
Groenlandia densa (L.) Fourr. – EN
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – VU
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. – EN
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – VU
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin – EN
Gypsophila paniculata L. – EN
Gypsophila repens L. – NT
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz – VU
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – VU
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. – CR
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. – CR
Heliotropium europaeum L. – EN
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. – EN
Herminium monorchis (L.) R. Br. – CR
Herniaria hirsuta L. – NT
Herniaria incana Lam. – CR
Hesperis matronalis subsp. candida (Kit. ex Schultzer, Kanitz et Knapp) Thell. – NT
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák – EN
Hesperis tristis L. – NT
Hibiscus trionum L. – VU
Hieracium carpathicum Besser – NT
Hieracium crassipedipilum (Pawl. ex Zahn) Chrtek jun. – NT
Hieracium chondrillifolium Fr. – DD
Hieracium inuloides Tausch – EN
Hieracium juranum Fr. – VU
Hieracium krivanense (Woł.. et Zahn) Schljakov – VU
Hieracium krizsnae Lengyel et Zahn – DD
Hieracium liptoviense Borbás – NT
Hieracium nigrescens Willd. – NT
Hieracium nigritum Uechtr. – NT
Hieracium piliferum Hoppe – EN
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. – NT
Hieracium pinetophilum (Degen et Zahn) Chrtek jun. – NT
Hieracium praecurrens Vuk. – VU
Hieracium rohacsense Kit. – NT
Hieracium scorzonerifolium Vill. – NT
Hieracium silesiacum Krause – EN
Hieracium slovacum Chrtek jun. – VU
Hieracium virgicaule Nägeli et Peter – NT
Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. – EX
Hierochloe repens (Host) P. Beauv. – VU
Himantoglossum adriaticum H. Baumann – CR
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. – CR
Hippocrepis emerus (L.) Lassen – CR
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin – EN
Hippuris vulgaris L. – EN
Hordeum geniculatum All. – CR
Hornungia petraea (L.) Rchb. – VU
Hottonia palustris L. – VU
Hydrocotyle vulgaris L. – CR
Hypericum carpaticum Mártonfi – DD
Hypericum elegans Stephan ex Willd. – CR
Hypochaeris glabra L. – EX
Chamaepitys chia subsp. glabra (C. Presl) Dostál – NT
Chamaepitys chia subsp. trifida (Dumort.) Kmeťová – NT
Chamorchis alpina (L.) Rich. – VU
Chenopodium foliosum Asch. – CR
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen – EX?
Chenopodium murale L. – NT
Chenopodium urbicum L. – VU
Chenopodium vulvaria L. – VU
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton – EN
Chlorocyperus glomeratus (L.) Palla – EN
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – EN
Illecebrum verticillatum L. – EX?
Inula germanica L. – VU
Inula oculus-christi L. – NT
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek – EN
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják – CR
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi – CR
Iris arenaria Waldst. et Kit. – CR
Iris graminea L. subsp. graminea – VU
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó – VU
Iris pumila L. subsp. pumila – VU
Iris sibirica L. – VU
Iris spuria L. subsp. spuria – CR
Iris variegata L. – VU
Isatis campestris Steven ex DC. – EN
Isatis maeotica DC. – EN
Isatis praecox Kit. ex Tratt. subsp. praecox – EN
Isatis praecox subsp. transsilvanica (Simonk.) Simonk. – EN
Isolepis setacea (L.) R. Br. – CR
Jacea indurata (Janka) Soják – DD
Jasione montana L. – NT
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. – CR
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus – NT
Juncus ambiguus Guss. – VU
Juncus atratus Krock. – VU
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus – EN
Juncus bulbosus subsp. kochii (F.W. Schultz) Reichg. – CR
Juncus capitatus Weigel – EN
Juncus castaneus Sm. – CR
Juncus filiformis L. – NT
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii – EN
Juncus sphaerocarpus Nees – EX?
Juncus squarrosus L. – VU
Juncus subnodulosus Schrank – CR
Juncus thomasii Ten. – EX
Juncus triglumis L. – CR
Juniperus sabina L. – VU
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó – VU
Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine – NT
Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria – VU
Knautia drymeia Heuff. subsp. drymeia – NT
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. – CR
Koeleria glauca (Spreng.) DC. – VU
Koeleria tristis Domin – NT
Lactuca perennis L. – NT
Lactuca quercina subsp. chaixii (Vill.) Čelak. – NT
Lactuca quercina L. subsp. quercina – NT
Lactuca saligna L. – EN
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek – VU
Laser trilobum (L.) Borkh. – NT
Laserpitium prutenicum L. – NT
Lathyrus aphaca L. – EN
Lathyrus hirsutus L. – VU
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. – EN
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. – EN
Lathyrus nissolia L. – VU
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková – EX?
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják – EN
Lathyrus palustris L. – EN
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke – CR
Lathyrus pisiformis L. – CR
Lathyrus setifolius L. – EX
Lathyrus sphaericus Retz. – EX
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch – EN
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. – VU
Ledum palustre L. – CR
Leersia oryzoides (L.) Sw. – VU
Leontodon saxatilis Lam. – EN
Leontopodium alpinum Cass. – VU
Leonurus villosus Desf. ex D’Urv. – NT
Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. – VU
Lepidium perfoliatum L. – VU
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev – CR
Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae (Vierh.) Holub – VU
Leucanthemum margaritae (Gáyer ex Jáv.) Zelený – NT
Leucojum aestivum L. – VU
Leucojum vernum L. – EN
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz – EN
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. – CR
Ligularia sibirica (L.) Cass. – VU
Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum – VU
Lilium martagon subsp. alpinum (Kit.) Priszter – NT
Lilium martagon L. subsp. martagon – NT
Limodorum abortivum (L.) Sw. – EN
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó – CR
Limosella aquatica L. – EN
Linaria alpina (L.) Mill. – CR
Linaria arvensis (L.) Desf. – EX
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés – EN
Lindernia procumbens (Krock.) Borbás – CR
Linnaea borealis L. – EX?
Linum austriacum L. – NT
Linum flavum L. subsp. flavum – NT
Linum flavum subsp. hungaricum (Podp.) Asch. et Graebn. – DD
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó – CR
Linum hirsutum L. subsp. hirsutum – VU
Linum perenne L. – EN
Linum trigynum L. – CR
Liparis loeselii (L.) Rich. – CR
Listera cordata (L.) R. Br. – EN
Listera ovata (L.) R. Br. – VU
Lloydia serotina (L.) Rchb. – NT
Logfia minima (Sm.) Dumort. – VU
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. – CR
Lolium remotum Schrank – EX
Lolium temulentum L. subsp. temulentum – CR
Lonicera alpigena L. – EN
Lotus borbasii Ujhelyi – VU
Lotus uliginosus Schkuhr – EN
Ludwigia palustris (L.) Elliott – EX?
Lycopodiella inundata (L.) Holub – CR
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze – EN
Lycopodium annotinum L. – NT
Lycopodium clavatum L. – NT
Lycopus exaltatus Ehrh. – NT
Lychnis coronaria (L.) Desr. – EN
Lythrum hyssopifolia L. – VU
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. – CR
Malaxis monophyllos (L.) Sw. – EN
Malcolmia africana (L.) W. T. Aiton – CR
Marrubium peregrinum L. – NT
Marrubium vulgare L. – VU
Marsilea quadrifolia L. – EN
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – VU
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – EN
Medicago prostrata Jacq. – EN
Medicago rigidula (L.) All. – CR
Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. ex Willd. – VU
Melampyrum cristatum L. subsp. cristatum – NT
Melampyrum cristatum subsp. solstitiale (Ronniger) Ronniger – DD
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. – EN
Melica altissima L. – CR
Melilotus altissimus Thuill. – EN
Melilotus macrorrhizus (Waldst. et Kit.) Pers. – EN
Menyanthes trifoliata L. – EN
Minuartia gerardii (Willd.) Hayek [= Minuartia pauciflora (Kit. ex Kanitz) Dvořáková] – VU
Minuartia glaucina Dvořáková – CR
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen – EN
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. – VU
Minuartia langii (G. Reuss) Holub – NT
Minuartia setacea subsp. bannatica (Rchb.) Prodan – NT
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea – NT
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. – EN
Misopates orontium (L.) Raf. – VU
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – EX
Moenchia mantica (L.) Bartl. – EX?
Molinia caerulea (L.) Moench – VU
Moneses uniflora (L.) A. Gray – NT
Monogynella lupuliformis (Krock.) Hadač et Chrtek – VU
Monotropa hypophegea Wallr. – VU
Montia arvensis Wallr. – CR
Montia hallii (A. Gray) Greene – CR
Muscari neglectum Guss. ex Ten. – EN
Myagrum perfoliatum L. – EN
Myosotis caespitosa Schultz – VU
Myosotis decumbens Host – DD
Myosotis discolor Pers. subsp. discolor – NT
Myosotis stenophylla Knaf – EN
Myosurus minimus L. – VU
Myricaria germanica (L.) Desv. – VU
Myriophyllum verticillatum L. – VU
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon – EN
Najas marina L. – NT
Najas minor All. – VU
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. – EN
Nepeta pannonica L. – VU
Nigella arvensis L. – VU
Nigritella nigra (L.) Rchb. f. – EX?
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. – VU
Nuphar lutea (L.) Sm. – VU
Nymphaea alba L. – VU
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze – EN
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. – VU
Oenanthe banatica Heuff. – VU
Oenanthe silaifolia subsp. hungarica (Simon) Bertová – EN
Oenanthe silaifolia M. Bieb. subsp. silaifolia – EN
Oenanthe stenoloba Schur – EX?
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. – CR
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – VU
Onobrychis montana DC. – EN
Ononis pusilla L. – CR
Onosma arenaria Waldst. et Kit. – CR
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert – CR
Onosma tornensis Jáv. – CR
Onosma visianii Clementi – CR
Ophioglossum vulgatum L. – EN
Ophrys apifera Huds. – CR
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter – CR
Ophrys holubyana András. – CR
Ophrys insectifera L. – VU
Ophrys sphegodes Mill. – CR
Orchis coriophora L. subsp. coriophora – CR
Orchis elegans Heuff. – CR
Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest) Soó – VU
Orchis militaris L. – VU
Orchis morio L. – VU
Orchis pallens L. – EN
Orchis palustris Jacq. – CR
Orchis purpurea Huds. – VU
Orchis spitzelii W. D. J. Koch – CR
Orchis tridentata Scop. – EN
Orchis ustulata subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka – EN
Orchis ustulata L. subsp. ustulata – EN
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. – EN
Ornithogalum brevistylum Wolfner – VU
Ornithogalum comosum Torn. – EX
Ornithogalum divergens Boreau – NT
Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern. – EX?
Orobanche alsatica Kirschl. – VU
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin – CR
Orobanche coerulescens Stephan – CR
Orobanche elatior Sutton – VU
Orobanche gracilis Sm. – EN
Orobanche lutea Baumg. – NT
Orobanche mayeri (Suess. et Ronniger) Bertsch – NT
Orobanche picridis F. W. Schultz – EN
Orobanche teucrii Holandre – CR
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – CR
Oxycoccus palustris Pers. – CR
Oxytropis campestris DC. – VU
Oxytropis carpatica Uechtr. – VU
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch subsp. halleri – VU
Oxytropis pilosa (L.) DC. var. pilosa EN
Oxytropis pilosa var. hungarica Borbás – EN
Padus avium subsp. petraea (Tausch) Pawl. ex Holub – EN
Papaver argemone L. – VU
Papaver dubium subsp. austromoravicum (Kubát) Hörandl – NT
Papaver dubium subsp. confine (Jord.) Hörandl – VU
Papaver dubium L. subsp. dubium – CR
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. – EN
Parnassia palustris L. – NT
Pedicularis comosa L. – CR
Pedicularis hacquetii Graf – VU
Pedicularis oederi Vahl – NT
Pedicularis palustris L. – EN
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – CR
Pedicularis sylvatica L. – EN
Petrocallis pyrenaica (L.) W. T. Aiton – CR
Petrorhagia saxifraga (L.) Link – NT
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. – CR
Peucedanum carvifolia Vill. – NT
Peucedanum officinale L. – EX?
Peucedanum palustre (L.) Moench – NT
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel – EN
Phelipanche caesia (Rchb.) Soják – EX
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják – VU
Phelipanche ramosa (L.) Pomel – NT
Phleboanthe laxmannii (L.) Tausch – EX
Phlomis tuberosa L. – VU
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. – CR
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – NT
Picris hieracioides subsp. paleacea (Vest) Domin et Podp. – DD
Pilosella alpicola (Schleich. ex Gaudin) F. W. Schultz et Sch. Bip. – NT
Pilosella alpicola subsp. ullepitschii (Błocki) Zahn – NT
Pilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – VU
Pilosella caespitosa (Dumort.) P. D. Sell et C. West – VU
Pilosella cymosa (L.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – NT
Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – VU
Pilosella guthnickiana (Hegetschw.) Soják – EN
Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – NT
Pilosella rothiana (Wallr.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – VU
Pilosella stoloniflora (Wadst. et Kit.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – VU
Pinguicula alpina L. – VU
Pinguicula vulgaris L. – EN
Pinus cembra L. – VU
Pinus mugo Turra – NT
Pinus ×rotundata Link – CR
Plantago altissima L. – CR
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó – VU
Plantago major subsp. winteri (Wirtg. ex Geisenh.) W. Ludw. – DD
Plantago maritima subsp. salsa (Pall.) Soják – EN
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. – CR
Plantago uliginosa subsp. leptostachya (Wallr.) Tacik – NT
Platanthera bifolia subsp. latiflora (Drejer) Loejtnant – VU
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. – EN
Poa granitica Braun-Blanq. – VU
Poa laxa Haenke – VU
Poa margilicola Bernátová et Májovský – CR
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch – CR
Poa ×nobilis Skalinska – DD
Podospermum canum C. A. Mey. – EN
Podospermum laciniatum (L.) DC. – CR
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. – EN
Polycnemum heuffelii Láng – EN
Polycnemum majus A. Braun – VU
Polycnemum verrucosum Láng – DD
Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Jáv. – VU
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. – CR
Polygonum bellardii All. – CR
Polygonum graminifolium Wierzb. ex Heuff. – CR
Polypodium interjectum Shivas – EN
Polypodium ×mantoniae Rothm. – EN
Potamogeton acutifolius Link – VU
Potamogeton alpinus Balb. – EX?
Potamogeton gramineus L. – VU
Potamogeton nodosus Poir. – NT
Potamogeton obtusifolius Mert. et W. D. J. Koch – NT
Potamogeton perfoliatus L. – NT
Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. – VU
Potentilla anglica Laichard. – NT
Potentilla clusiana Jacq. – EX?
Potentilla micrantha Ramond ex DC. – VU
Potentilla norvegica L. – NT
Potentilla patula Waldst. et Kit. subsp. patula – VU
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. – CR
Potentilla rupestris L. – EN
Potentilla sterilis (L.) Garcke – EX?
Primula auricula subsp. hungarica (Borbás) Soó – VU
Primula farinosa L. – EN
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz – CR
Primula minima L. – NT
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawl.) Soják – CR
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček – VU
Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. Löve et D. Löve – NT
Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber – NT
Pseudolysimachion spicatum subsp. fischeri Trávníček – VU
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Holub – EX
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve – EN
Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb. – VU
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. – EN
Pulegium vulgare Mill. – VU
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. subsp. dysenterica – NT
Pulicaria vulgaris Gaertn. – NT
Pulmonaria angustifolia L. – CR
Pulsatilla grandis Wender. – VU
Pulsatilla patens (L.) Mill. – EN
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický – VU
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó – CR
Pulsatilla slavica G. Reuss – EN
Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová – EN
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. – CR
Pulsatilla zimmermannii Soó – CR
Pycreus flavescens (L.) Rchb. – EN
Pyrola carpatica Holub et Křísa – NT
Pyrola chlorantha Sw. – VU
Pyrus nivalis Jacq. – DD
Quercus frainetto Ten. – VU
Quercus pedunculiflora K. Koch – VU
Radiola linoides Roth – CR
Ranunculus alpestris L. – NT
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín – CR
Ranunculus arvensis L. – NT
Ranunculus carpaticus Herbich – EN
Ranunculus glacialis L. – VU
Ranunculus illyricus L. – NT
Ranunculus lateriflorus DC. – CR
Ranunculus lingua L. – VU
Ranunculus millefoliatus Vahl – EX
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. – EN
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – CR
Ranunculus pseudomontanus Schur – NT
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. – CR
Ranunculus reptans L. – CR
Ranunculus thora L. – VU
Reseda phyteuma L. – EN
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis – EN
Rhinanthus borbasii (Dörfl.) Soó – VU
Rhinanthus rumelicus Velen. – NT
Rhodax canus (L.) Fuss – VU
Rhodax rupifragus (A. Kern.) Holub – NT
Rhodiola rosea L. – VU
Rhynchospora alba (L.) Vahl – EN
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. – EN
Rosa arvensis Huds. – CR
Rosa glauca Pourr. – EN
Rumex palustris Sm. – VU
Rumex stenophyllus Ledeb. – VU
Ruscus hypoglossum L. – CR
Sagina apetala Ard. – CR
Sagina nodosa (L.) Fenzl – EN
Sagina subulata (Sw.) C. Presl – NT
Sagittaria sagittifolia L. – NT
Salix hastata L. – NT
Salix helvetica Vill. – VU
Salix herbacea L. – EN
Salix kitaibeliana Willd. – CR
Salix myrtilloides L. – CR
Salix phylicifolia L. – EN?
Salix repens L. – VU
Salix reticulata L. – VU
Salix retusa L. – EN
Salix rosmarinifolia L. – VU
Salix starkeana Willd. – CR
Salvia aethiopis L. – EN
Salvia austriaca Jacq. – VU
Salvinia natans (L.) All. – NT
Samolus valerandi L. – EX
Saussurea alpina (L.) DC. subsp. alpina – NT
Saussurea alpina subsp. macrophylla (Saut.) Nyman – NT
Saussurea discolor (Willd.) DC. – NT
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. – VU
Saxifraga adscendens L. – NT
Saxifraga androsacea L. – VU
Saxifraga bryoides L. – VU
Saxifraga caesia L. – NT
Saxifraga carpatica Rchb. – VU
Saxifraga cernua L. – CR
Saxifraga granulata L. subsp. granulata – NT
Saxifraga hieraciifolia Waldst. et Kit. ex Willd. – VU
Saxifraga moschata var. dominii (Soó) Futák – VU
Saxifraga moschata var. kotulae (Pawlowska) Futák – EN
Saxifraga mutata L. – CR
Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia – VU
Saxifraga retusa Gouan subsp. retusa – EN
Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia – VU
Saxifraga wahlenbergii Ball – EN
Scabiosa canescens Waldst. et Kit. – NT
Scabiosa triandra L. – NT
Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris – CR
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa – EN
Scilla bifolia subsp. danubialis Speta – DD
Scilla drunensis (Speta) Speta – EN
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty – EN
Scilla vindobonensis Speta – VU
Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják – VU
Scirpus radicans Schkuhr – NT
Scleranthus perennis subsp. dichotomus (Schur) Stoj. et Stef. – DD
Scleranthus perennis L. subsp. perennis – EN
Scopolia carniolica Jacq. – NT
Scorzonera austriaca Willd. – NT
Scorzonera hispanica L. – NT
Scorzonera humilis L. – EN
Scorzonera parviflora Jacq. – EN
Scorzonera purpurea L. – VU
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. – CR
Scrophularia umbrosa subsp. neesii (Wirtg.) E. Mey. – NT
Scrophularia umbrosa Dumort. subsp. umbrosa – NT
Scrophularia vernalis L. – VU
Scutellaria altissima L. – CR
Scutellaria hastifolia L. – VU
Sedum annuum L. – EN
Sempervivum carpaticum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz, ined. – VU
Sempervivum matricum Letz, ined. – VU
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman – NT
Senecio doria L. – CR
Senecio erucifolius L. subsp. erucifolius – DD
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius Schübl. et G. Martens – EN
Senecio incanus subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanq. – VU
Senecio paludosus subsp. angustifolius Holub – EN
Senecio paludosus subsp. lanatus Holub – EX?
Senecio paludosus L. subsp. paludosus – EN
Senecio rupestris Waldst. et Kit. – EX?
Senecio sarracenicus L. – VU
Senecio umbrosus Waldst. et Kit. – EN
Senecio vernalis Waldst. et Kit. – NT
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. – CR
Seseli hippomarathrum Jacq. – NT
Seseli pallasii Besser – EN
Sesleria heufleriana Schur subsp. heufleriana – VU
Sesleria heufleriana subsp. hungarica (Ujhelyi) Deyl – VU
Sesleria sadleriana Janka – VU
Sesleria uliginosa Opiz – CR
Scheuchzeria palustris L. – CR
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla – EX?
Schoenoplectus supinus (L.) Palla – CR
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla – NT
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla – CR
Schoenus ferrugineus L. – EN
Schoenus nigricans L. – CR
Sibbaldia procumbens L. – EX?
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – VU
Silene acaulis subsp. exscapa (All.) J. Braun – NT
Silene acaulis subsp. longiscapa (A. Kern. ex Vierh.) Hayek – NT
Silene borysthenica (Gruner) Walters – CR
Silene bupleuroides L. – NT
Silene conica L. – EN
Silene dichotoma Ehrh. – NT
Silene donetzica subsp. sillingeri (Hendrych) Šourková – NT
Silene gallica L. – EN
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. – CR
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapal. – CR
Silene otites subsp. hungarica Wrigley – DD
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites – DD
Silene viridiflora L. – NT
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. austriacum – EN
Smyrnium perfoliatum L. – VU
Solanum alatum Moench – VU
Solanum luteum Mill. – VU
Soldanella carpatica Vierh. – NT
Soldanella hungarica Simonk. subsp. hungarica – DD
Soldanella hungarica subsp. major (Neilr.) Pawlowska – DD
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarová, ined. – CR
Sorbus aria (L.) Crantz – NT
Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex S. Schauer – CR
Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský – VU
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz – VU
Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti – VU
Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová – VU
Sorbus scepusiensis Kovanda – VU
Sparganium angustifolium F. Michx. – CR
Sparganium natans L. – EN
Spergula morisonii Boreau – EN
Spergula pentandra L. – EN
Spergularia media (L.) C. Presl – CR
Spergularia salina J. Presl et C. Presl – CR
Spiraea crenata L. – EN
Spiraea chamadryfolia subsp. ulmifolia (Scop.) Beck – DD
Spiraea media F. Schmidt subsp. media – NT
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. – EX?
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – CR
Stellaria neglecta Weihe – DD
Stellaria pallida (Dumort.) Crépin – DD
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. – VU
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – CR
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin subsp. borysthenica – CR
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský – CR
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. – EN
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský – VU
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis – EN
Stipa joannis Čelak. subsp. joannis – VU
Stipa pulcherrima K. Koch – EN
Stipa smirnovii Martinovský – EN
Stipa tirsa Stev. subsp. tirsa – EN
Stratiotes aloides L. – EN
Streptopus amplexifolius (L.) DC. – NT
Succisella inflexa (Kluk) Beck – CR
Swida australis (C. A. Mey.) Pojark. – NT
Symphytum angustifolium A. Kern. – NT
Symphytum bohemicum F. W. Schmidt – CR
Symphytum tanaicense Stev. – EN
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. – CR
Taraxacum ambrosium Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum ancoriferum Hudziok – VU
Taraxacum arachnoideum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum bavaricum Soest – VU
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – NT
Taraxacum bibulum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum bohemicum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum brandenburgicum Hudziok – VU
Taraxacum bufonium Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum catenatum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum celsum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum cognatum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum dentatum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum domabile Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum elodes Glowacki, Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek – EN
Taraxacum fartoris Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum fluviatile Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum humidicola Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum huterianum Soest – VU
Taraxacum irrigatum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum irroratum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum limosicola Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum limosum Soest – VU
Taraxacum litigiosum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum mendax Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum olivaceum Soest – VU
Taraxacum paludem-ornus Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum paucilobum Hudziok – VU
Taraxacum polonicum Malecka et Soest. – VU
Taraxacum portentosum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum potor Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum pseudobalticum Soest – VU
Taraxacum pseudopaucilobum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum pulchellum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum quaesitum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum ranarium Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum ranunculus Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum serenum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. – EN
Taraxacum skalinskanum Malecka et Soest – VU
Taraxacum subdolum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum subpolonicum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum telmatophilum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum uliginosum Kirschner et Štěpánek – VU
Taraxacum uvidum Kirschner et Štěpánek – VU
Teesdalia nudicaulis (L.) W. T. Aiton – CR
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk – EN
Tephroseris capitata (Wahlenb.) Griseb. – VU
Tephroseris integrifolia (L.) Holub – VU
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk subsp. longifolia – EN
Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub – EN
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur subsp. papposa – VU
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth – VU
Teucrium montanum subsp. jailae (Juz.) Soó – NT
Teucrium montanum subsp. pannonicum (A. Kern.) Domin – NT
Teucrium scordium L. – VU
Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia – VU
Thalictrum flavum L. – VU
Thalictrum lucidum L. – EN
Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh. – EN
Thalictrum simplex L. subsp. simplex – EN
Thelypteris palustris Schott – VU
Thesium dollineri Murb. – EN
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader – EX
Thesium pyrenaicum Pourr. – EX
Thesium ramosum Hayne – VU
Thlaspi alliaceum L. – DD
Thlaspi caerulescens J. Presl et C. Presl subsp. caerulescens – VU
Thlaspi caerulescens subsp. tatrense (Zapal.) Dvořáková – VU
Thlaspi jankae A. Kern. – CR
Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. – NT
Thymus alternans Klokov – VU
Thymus froelichianus Opiz – VU
Tilia platyphyllos subsp. sitnensis (Kmeť) Domin – DD
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják – EX
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa – VU
Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke – VU
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa – EN
Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa – EN
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub – EN
Tithymalus tommasinianus (Bertol.) Soják – DD
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. – CR
Tordylium maximum L. – EN
Tozzia carpathica Wol. subsp. carpathica – NT
Tragopogon floccosus Waldst. et Kit. – EX?
Tragus racemosus (L.) All. – VU
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow – EN
Trapa natans L. – VU
Trapa ×media (Glück) V. N. Vassil emend. Tacik – DD
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. – VU
Tribulus terrestris subsp. orientalis (A. Kern.) Dostál – EN
Trientalis europaea L. – NT
Trifolium angulatum Waldst. et Kit. – EX?
Trifolium bonannii J. Presl et C. Presl – DD
Trifolium diffusum Ehrh. – EX?
Trifolium fragiferum L. – NT
Trifolium orbelicum subsp. monticolum (Domin) Májovský – VU
Trifolium pratense subsp. kotulae (Pawl.) Soják – NT
Trifolium retusum L. – CR
Trifolium romanicum Brandza – CR
Trifolium striatum L. – CR
Trifolium strictum L. – CR
Triglochin maritima L. – EN
Triglochin palustris L. – VU
Trichophorum alpinum (L.) Pers. – CR
Trichophorum cespitosum subsp. austriacum (Palla) Hegi – CR
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. – EN
Trinia glauca (L.) Dumort. – VU
Trinia ucrainica Schischk. – EN
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – EN
Trollius altissimus Crantz – VU
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – EN
Typha minima Funck – EX
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. – CR
Urtica kioviensis Rogow. – VU
Utricularia australis R. Br. – DD
Utricularia bremii Heer ex Kölliker – EX?
Utricularia intermedia Hayne – EX?
Utricularia minor L. – EN
Utricularia vulgaris L. – VU
Vaccaria hispanica subsp. grandiflora (Ser. ex DC.) Holub – CR
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert subsp. hispanica – EN
Vaccinium uliginosum L. – VU
Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath. – VU
Valerianella coronata (L.) DC. – CR
Valerianella dentata subsp. eriosperma (Wallr.) Holub – NT
Valerianella pumila (L.) DC. – CR
Ventenata dubia (Leers) Coss. – EN
Veratrum album L. subsp. album – VU
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosum – EN
Veronica acinifolia L. – EX?
Veronica agrestis L. – EN
Veronica anagalloides Guss. – EN
Veronica catenata Pennell – EN
Veronica jacquinii Baumg. – VU
Veronica opaca Fr. – CR
Veronica scardica Griseb. – EX?
Veronica scutellata L. – NT
Veronica triloba (Opiz) Opiz – EN
Veronica triphyllos L. – VU
Veronica urticifolia Jacq. – VU
Vicia incana Gouan – VU
Vicia lathyroides subsp. olbiensis (Reut. et Shuttlew.) Borza et Nyár. – VU
Vicia pisiformis L. – NT
Vicia sparsiflora Ten. – EN
Vicia striata M. Bieb. – NT
Vinca herbacea Waldst. et Kit. – EN
Viola alpina Jacq. – VU
Viola ambigua Waldst. et Kit. – CR
Viola dacica Borbás – EN
Viola elatior Fr. – VU
Viola epipsila Ledeb. – CR
Viola kitaibeliana Schult. – NT
Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman – NT
Viola palustris L. – NT
Viola pumila Chaix – EN
Viola rupestris F. W. Schmidt – NT
Viola saxatilis subsp. curtisii (E. Forst.) Kirschner et Skalický – VU
Viola stagnina Kit. ex Schult. – VU
Viola suavis M. Bieb. – EN
Vitis sylvestris C. C. Gmel. – CR
Waldsteinia geoides Willd. – NT
Waldsteinia teppneri Májovský – EN
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský – CR
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. – VU
Woodsia alpina (Bolton) Gray – EN
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – VU
Xanthium strumarium L. – VU
Xeranthemum annuum L. – NT
Xeroloma cylindracea (Sibth. et Sm.) Holub – CR