História červených zoznamov ohrozených rastlín sa na Slovensku začala písať v rokoch 1978–1980, keď kolektív pod vedením Štefana Maglockého spracoval prvý komplexný zoznam ohrozených rastlín na Slovensku. Po zapracovaní pripomienok botanikov i ochranárov bola upravená verzia publikovaná v roku 1983 (Maglocký 1983). Druhé, aktualizované vydanie spracované už podľa metodiky IUCN vyšlo po desiatich rokoch (Maglocký a Feráková 1993). Tretia verzia červeného zoznamu bola publikovaná ako súčasť zoznamu vyšších a nižších rastlín Slovenska (Marhold a Hindák 1998) a posledná, štvrtá verzia vyšla v roku 2001 (Feráková, Maglocký a Marhold 2001).

V marci roku 2015, teda po 14 rokoch, bola publikovaná nová, piata verzia Červeného zoznamu výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska. Celkovo najnovší zoznam zahŕňa 1218 taxónov, čo predstavuje približne 34 % z 3619 pôvodných druhov a archeofytov flóry Slovenska. Z tohto počtu 80 taxónov (7 %) nebolo na území Slovenska potvrdených (66 regionálne vyhynuté, 17 pravdepodobne regionálne vyhynuté), 155 taxónov bolo hodnotených v kategórii CR (13 %), 171 patrí do kategórie EN (14 %) a 201 taxónov je považovaných za zraniteľné (VU, 17 %). Zvyšnú skupinu predstavuje 347 taxónov hodnotených v kategórii NT (29 %), 162 taxónov sme zaradili medzi menej dotknuté (LC, 13 %), 91 taxónov ako údajovo nedostatočné (DD, 7 %) a 8 taxónov (1 %) bolo zaradených do kategórií NE (nehodnotené) a NA (nepríslušný). Do piatej verzie Červeného zoznamu bolo zaradených 27 taxónov nových pre flóru Slovenska a 14 vyhynutých a nezvestných taxónov bolo pre flóru znova potvrdených.

Okrem kategórií ohrozenosti bolo na detailnejšie zhodnotenie stupňa ohrozenia prvý raz použitých i päť kritérií IUCN s množstvom podkritérií. Tieto kritériá a podkritériá bližšie opisujú, ktoré faktory sa podieľali resp. podieľajú na vymiznutí toho-ktorého druhu v prírode. Pre stručnosť uvádzame len základnú charakteristiku kritérií:

 • A – pokles veľkosti populácie (minulý, súčasný a/alebo budúci),
 • B – veľkosť geografického areálu (oblasti výskytu EOO resp. oblasti osídlenia AOO), jeho fragmentácia, zmenšovanie alebo fluktuácie veľkosti populácie v čase,
 • C – malá početnosť populácie, jej fragmentácia, pokles alebo fluktuácie,
 • D – veľmi nízka početnosť populácie alebo veľmi obmedzený areál rozšírenia,
 • E – kvantitatívna analýza pravdepodobnosti vyhynutia.

Ako to vyzerá v praxi? Napríklad pre druh Achillea aspleniifolia Vent. sme použili hodnotenie v kategórii CR s kritériami B2a(i)b(ii,iii,iv,v). To znamená, že:

 • druh ohrozuje predovšetkým zmenšovanie veľkosti geografického areálu (kritérium B),
 • pričom prichádza k zmenšovaniu oblasti osídlenia (podkritérium 2),
 • táto oblasť osídlenia je významne fragmentovaná – existujúce lokality sú od seba veľmi vzdialené a tok génov je tak výrazne obmedzený (a)
 • a pokračuje zmenšovanie/pokles (b)
 • oblasti osídlenia (ii),
 • kvality biotopov s výskytom druhu (iii),
 • počtu jednotlivých lokalít (iv)
 • i počtu dospelých jedincov v populáciách (v).

Napr. druh Crataegus lindmanii je zaradený v kategórii EN s kritériami A2ae; D. To znamená, že pokles veľkosti populácie (kritérium A) v čase je nevratný (podkritérium 2), zistený priamym pozorovaním v teréne (a) a je známe riziko hybridizácie, patogénov, znečisťujúcich látok, konkurenčných vzťahov alebo parazitov (e – v tomto prípade je tu riziko hybridizácie s inými druhmi rodu); pre tento druh však platí i kritérium D, to pre kategóriu EN znamená, že počet dospelých jedincov nie je vyšší ako 250.

Červený zoznam ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska na BOTANY.cz je upravenou oficiálnou verziou publikovanou v časopise Biológia.

Citácia: Eliáš, P. jun., Dítě, D., Kliment, J., Hrivnák, R. & Feráková, V.: Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia, Vol. 70, no. 2 (2015), p. 218–228. ISSN 0006-3088.

Achillea aspleniifolia – CR / B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Achillea crithmifolia – DD / §
Achillea ochroleuca – CR / B2a(i)b(iii) / §
Achillea ptarmica – NT / §
Achillea setacea – DD
Aconitum anthora – NT / §
Aconitum degenii subsp. degenii – DD / §
Aconitum firmum subsp. firmum – LC / §
Aconitum firmum subsp. maninense – DD
Aconitum firmum subsp. moravicum – LC / §
Aconitum lasiocarpum subsp. kotulae – DD
Aconitum lasiocarpum subsp. lasiocarpum – VU / B2a(ii)b(iii) / Bern1 / §
Aconitum moldavicum – LC / §
Adenophora liliifolia – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iiiv) / §
Adonis aestivalis – LC
Adonis flammea – CR / A2ac; B2b(iii,iv,v)c(iv)
Adonis vernalis – NT / §
Aegilops cylindrica – VU / B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) / §
Aethionema saxatile – EN / B2a(i)b(iii,iv) / §
Agropyron pectinatum – NT / §
Agrostemma githago – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Agrostis vinealis – DD
Aira caryophyllea – DD
Aira elegantissima – DD
Ajuga pyramidalis – CR / A2e; B1a(i)b(v) / §
Alcea biennis – NT / §
Aldrovanda vesiculosa – RE / Bern1 / §
Alisma gramineum – EN / B2a(i)c(iv)
Alkanna tinctoria – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Allium angulosum – NT
Allium atropurpureum – DD
Allium atroviolaceum – NT
Allium carinatum – NT
Allium cirrhosum – RE / §
Allium ericetorum – CR / B2ab(iii,iv,v); D / §
Allium paniculatum subsp. paniculatum – CR / B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Allium rotundum – NT
Allium schoenoprasum subsp. alpinum – LC / §
Allium sphaerocephalon – NT
Allium strictum – CR / B2ab(iii,v); C2a(ii) / §
Althaea cannabina – EN /B1a(ii)b(iii); C2a(i) / §
Althaea hirsuta – EN / B1a(ii)b(iii); C2b / §
Althaea taurinensis – CR / B2a(ii)b(iii); D / §
Alyssum desertorum – EN / A2ac; B1ab(iii,iv,v)c (iii,iv) / §
Alyssum gmelinii – LC / §
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum – EN / A2ac; A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Alyssum tortuosum subsp. tortuosum – CR / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii, iv,v) / §
Amaranthus graecizans subsp. sylvestris – CR(PE)
Amelanchier ovalis – LC / §
Anacamptis coriophora – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv)c(iv) / §
Anacamptis morio – NT / §
Anacamptis palustris subsp. elegans – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii, iv)c(iv) / §
Anacamptis palustris subsp. palustris – CR / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii, iv)c(iv) / §
Anacamptis pyramidalis – VU / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii, iv)c(iv); C1+2b / §
Anchusa barrelieri – RE
Anchusa italica – EN / A2ac; B2a(ii)c(iii,iv) / §
Andromeda polifolia – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii) / §
Androsace elongata – NT
Androsace maxima – CR / A2ac; B1a(i)b(i,ii,iii,iv)c(iv) / §
Androsace obtusifolia – LC / §
Androsace septentrionalis – RE
Androsace villosa – EN / B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii) / §
Anemone sylvestris – NT
Antennaria carpatica subsp. carpatica – LC
Anthemis cotula – DD
Apera interrupta – CR / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v)c(iv) / §
Aphanes arvensis – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv)c(iv)
Aphanes australis – RE
Apium repens – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv) / Bern1 / §
Aquilegia vulgaris subsp. nigricans – DD
Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris – LC
Arabidopsis halleri subsp. halleri – NT
Arabidopsis neglecta – LC
Arabis hornungiana – NT
Arabis nemorensis – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Arabis nova – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Arabis pauciflora – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v)
Arabis procurrens – RE
Arabis sudetica – NT
Archangelica officinalis subsp. officinalis – VU / §
Arctostaphylos alpina – VU / D2(i,ii) / §
Arctostaphylos uva-ursi – NT / §
Arenaria leptoclados – NA
Arenaria tenella – LC
Armeria alpina – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Armeria vulgaris subsp. vulgaris – VU / B2a(i)b(iii)
Armoracia macrocarpa – EN / B2a(ii)b(iii,iv) / Bern1 / §
Arnoseris minima – RE
Artemisia austriaca – CR / A2ace; B1a(ii)b(iii,iv,v)+2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Artemisia eriantha – LC / §
Artemisia pontica – NT
Artemisia santonicum subsp. patens – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Artemisia scoparia – NT
Asperula arvensis – RE
Asperula neilreichii – EN / B1a(i,ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Asplenium adiantum-nigrum – NT / §
Asplenium adulterinum – CR / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Asplenium ceterach subsp. bivalens – CR / B2a(ii)b(iii); D / §
Asplenium ceterach subsp. ceterach – RE
Asplenium cuneifolium – CR / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Asplenium lepidum subsp. lepidum – NE
Asplenium platyneuron – CR / D
Asplenium scolopendrium – LC / §
Aster alpinus subsp. glabratus – LC
Aster alpinus subsp. subvillosus – DD
Aster scepusiensis – LC
Astragalus alpinus – NT / §
Astragalus asper – CR / B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Astragalus australis – NT / §
Astragalus austriacus – EN / A2ac; B1a(ii)b(iii)+2ab(i,iii,iv,v) / §
Astragalus danicus – NT
Astragalus dasyanthus – RE
Astragalus exscapus – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Astragalus frigidus subsp. frigidus – NT / §
Astragalus norvegicus – NT / §
Astragalus penduliflorus – VU / A2ae; B2a(i)b(iii) / §
Astragalus vesicarius subsp. vesicarius – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Asyneuma canescens subsp. canescens – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Atriplex littoralis – EN / B2a(ii)b(ii,iii)c(ii,iii,iv) / §
Atriplex rosea – DD
Avenula praeusta – LC
Avenula pratensis subsp. hirtifolia – VU / D1+2(i,ii)
Barbarea stricta – LC
Bassia laniflora – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Bassia prostrata – RE
Beckmannia eruciformis – EN / B2a(ii)b(iii)c(iii,iv) / §
Bellardiochloa variegata – VU / D1+2(i) / §
Berula erecta – LC
Betula nana – RE
Betula pendula var. obscura – LC
Bidens radiata – NT
Bifora radians – CR / A2ac; B1a(i)b(i,ii,iv,v) c(iv)
Blackstonia acuminata – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Blechnum spicant – NT / §
Bolboschoenus maritimus – NT
Bolboschoenus yagara – CR / B2a(ii)c(iv); C2b
Bombycilaena erecta – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Botrychium matricariifolium – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / Bern1 / §
Botrychium multifidum – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Botrychium virginianum – RE
Brassica elongata subsp. elongata – RE
Bromus arvensis subsp. arvensis – LC
Bromus commutatus subsp. commutatus – LC
Bromus racemosus – DD
Bromus secalinus subsp. secalinus – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)c(iv)
Bromus squarrosus subsp. danubialis – DD / §
Bromus squarrosus subsp. squarrosus – LC / §
Buphthalmum salicifolium – NT
Bupleurum affine – LC / §
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum – DD / §
Bupleurum praealtum – EN / B1a(ii)b(iii)c(iv) / §
Bupleurum rotundifolium – EN / A2ac; B2a(ii)b(i,ii,iv)c(iv) / §
Bupleurum tenuissimum – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv)c(iv) / §
Butomus umbellatus – LC
Calamintha menthifolia – NT
Calla palustris – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v) / §
Callianthemum coriandrifolium – LC / §
Callitriche cophocarpa – LC
Callitriche hamulata – VU / B2a(i,ii)c(iii,iv)
Callitriche palustris – LC
Camelina alyssum subsp. alyssum – RE
Camelina alyssum subsp. integerrima – RE
Camelina rumelica – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Camelina sativa subsp. sativa – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv)
Camelina sativa subsp. zingeri – RE
Campanula abietina – NT / Bern1 / §
Campanula bononiensis – NT
Campanula glomerata subsp. elliptica – LC
Campanula macrostachya – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v); C2b / §
Campanula rapunculus – EN / A2ac; B2a(ii)b(i,ii,iii,iv) / §
Campanula serrata – NT / §
Campanula xylocarpa – NT / §
Campanula xylorrhiza – NA
Camphorosma annua – CR / 2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Cardamine dentata – VU / B2a(i)b(iii) / §
Cardamine parviflora – EN / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Carduus collinus subsp. collinus – NT
Carduus lobulatus – CR
Carex appropinquata – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv)
Carex approximata – NT
Carex aterrima – LC
Carex atrofusca – VU / D2(i,ii) / §
Carex bigelowii subsp. dacica – NT / §
Carex bohemica – DD
Carex brevicollis – VU / D2(i,ii) / §
Carex buekii – LC
Carex buxbaumii – CR / B2a(ii)b(iii,v)
Carex canescens – LC
Carex capillaris subsp. capillaris – NT
Carex cespitosa – NT
Carex chordorrhiza – CR / B2a(i)b(iii) / §
Carex davalliana – NT
Carex demissa – NT
Carex depressa subsp. transsilvanica – NT
Carex diandra – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Carex dioica subsp. dioica – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Carex distans – NT
Carex disticha – NT
Carex divisa – EN / B1a(i)b(iii) / §
Carex ericetorum – VU / B2a(i)b(i,ii,iii)c(ii)
Carex flava – LC
Carex fritschii – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii)c(ii) / §
Carex fuliginosa subsp. fuliginosa – LC
Carex halleriana – CR / B2a(ii)b(iii,iv) / §
Carex hartmanii – NT / §
Carex hordeistichos – NT
Carex hostiana – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv)
Carex lachenalii – NT
Carex lasiocarpa – VU / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Carex lepidocarpa – NT
Carex limosa – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Carex liparocarpos subsp. liparicarpos – CR / B2a(ii)b(iii)
Carex magellanica subsp. irrigua – CR / B2a(ii)b(iii); C1+2a(ii) / §
Carex melanostachya – NT
Carex paniculata subsp. paniculata – LC
Carex parviflora – VU / D2(i,ii) / §
Carex pauciflora – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii) / §
Carex pulicaris – EN / A2ac; B2a(ii)b(i,ii,iii) / §
Carex pyrenaica – RE
Carex rhizina – VU / B2a(ii)b(iii) / §
Carex rupestris – NT / §
Carex secalina – EN / A2ac; B1a(ii)b(iii,iv,v)c(iv) / Bern1 / §
Carex stenophylla – NT
Carex strigosa – VU / B2a(i)b(iii)
Carex supina – DD
Carex umbrosa – VU / A2ac; B2a(i)b(iii) / §
Carex vaginata – CR / B2a(ii)b(iii)
Carex viridula subsp. serotina – NT / §
Carpesium cernuum – DD / §
Carthamus lanatus – CR / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Catabrosa aquatica – NT / §
Caucalis platycarpos subsp. muricata – DD
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos – NT
Centaurea indurata – DD
Centaurea solstitialis – CR / B2a(ii)b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Centaurium erythraea subsp. austriaca – NT
Centaurium erythraea subsp. erythraea – LC
Centaurium littorale subsp. compressum – EN / A2ac; B1a(i)b(iii) / §
Centaurium pulchellum – NT / §
Centunculus minimus – CR / A2ac; B1a(i)b(iii)c(iv)
Cephalanthera damasonium – NT / §
Cephalanthera longifolia – NT / §
Cephalanthera rubra – NT / §
Cephalaria transsylvanica – LC / §
Cerastium alpinum – CR(PE) / §
Cerastium eriophorum – NT
Cerastium latifolium – VU / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Cerastium subtetrandrum – EN / B2a(i)b(iii)
Cerastium sylvaticum – NT
Cerastium tatrae – NT / §
Cerastium tenoreanum – NT
Cerastium uniflorum – VU / A3a / §
Ceratocephala falcata – RE
Ceratocephala testiculata – CR / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv); D
Ceratophyllum submersum – LC / §
Cerinthe glabra – NT / §
Chamaepitys chia subsp. glabra – NT
Chamaepitys chia subsp. trifida – NT
Chamorchis alpina – NT / §
Chenopodium chenopodioides – EN / B2a(i)b(iii)c(iv)
Chenopodium foliosum – CR / B2a(i,ii)b(i,ii,iii,iv,v); C2a(i,ii); D / §
Chenopodium murale – NT
Chenopodium urbicum – VU / B2a(ii)b(iii)c(iv)
Chenopodium vulvaria – NT
Chimaphila umbellata – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v); C2a(i) / §
Chrysanthemum zawadzkii – NT / Bern1 / §
Chrysopogon gryllus – VU / A1ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Cicuta virosa – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)
Cirsium brachycephalum – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv)c(iii,iv) / §
Cirsium waldsteinii – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,v) / §
Cladium mariscus – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Cleistogenes serotina – NT / §
Clematis alpina – LC / §
Clematis integrifolia – NT / §
Clematis recta – LC
Cnidium dubium – NT
Cochlearia pyrenaica – CR / A2ac; B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Cochlearia tatrae – LC / §
Colchicum arenarium – CR / B2a(ii)b(iii); C1 / Bern1 / §
Coleanthus subtilis – RE
Colutea arborescens subsp. arborescens – NT
Colymbada alpestris – NT
Colymbada badensis – DD / §
Colymbada sadleriana – NT / §
Comarum palustre – VU / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Comastoma tenellum – NT / §
Conioselinum tataricum – NT / §
Conringia austriaca – CR / A2ac; B1a(ii)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Conringia orientalis – CR / A2ac; B1a(ii)b(iii,iv,v)c(iv)
Consolida regalis subsp. paniculata – NT / §
Convallaria majalis – LC
Convolvulus cantabrica – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Corallorhiza trifida – LC / §
Corispermum nitidum – EN / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Cornus australis – NT
Coronopus squamatus – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)c (iv)
Corrigiola littoralis – RE
Corydalis capnoides – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Cotinus coggygria – VU / D1+2(i,ii)
Cotoneaster matrensis – DD
Crambe tataria – EN / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Crataegus lindmanii – EN / A2ae; D / §
Crepis alpestris – NT / §
Crepis conyzifolia – LC
Crepis pannonica – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Crepis praemorsa – NT
Crepis pulchra – NT / §
Crepis sibirica – EN / A2ac; B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Crocus discolor – LC
Crocus heuffelianus – DD / §
Crupina vulgaris – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,ivv)c(iv) / §
Crypsis aculeata – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv); C2b / §
Cryptogramma crispa – VU / D2(i,ii) / §
Cuscuta epilinum – RE
Cuscuta lupuliformis – VU / A4ac; B1a(i)b(iii,iv,v)
Cyanus segetum – LC
Cyclamen purpurascens subsp. immaculatum – NT / §
Cynoglossum germanicum – NT
Cynoglossum hungaricum – LC
Cyperus flavescens – CR / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Cyperus glomeratus – CR / D
Cyperus michelianus – EN / B2a(ii)b(iii)c(iii,iv) / §
Cyperus pannonicus – RE / §
Cypripedium calceolus – NT / Bern1 / §
Cystopteris alpina – NT
Cystopteris sudetica – NT
Cytisus procumbens – NT / §
Dactylorhiza cruenta – CR(PE) / §
Dactylorhiza ericetorum – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii – NT / §
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana – NT / §
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata – NT / §
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,v)c(iv) C1 / §
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella – VU / A2ac; B2b(iii,v)c(iv) / §
Dactylorhiza lapponica – NT / §
Dactylorhiza maculata subsp. elodes – CR / B2a(i)b(iii)c(iv); C1 / §
Dactylorhiza maculata subsp. maculata – EN / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Dactylorhiza maculata subsp. schurii – NA / §
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica – CR / B2a(i)b(iii)c(iv); C1 / §
Dactylorhiza majalis subsp. majalis – NT / §
Dactylorhiza ochroleuca – CR / B2a(ii)b(iii); C2a(ii)+b / §
Dactylorhiza ruthei – CR / D / §
Dactylorhiza sambucina – NT / §
Dactylorhiza viridis – NT / §
Danthonia alpina – NT / §
Daphne arbuscula – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / Bern1 / §
Daphne cneorum – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,iv) / §
Delphinium oxysepalum – NT / §
Dianthus barbatus subsp. compactus – VU / B2a(i)b(iii) / §
Dianthus collinus subsp. collinus – NT / §
Dianthus collinus subsp. glabriusculus – EN / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Dianthus glacialis – LC / §
Dianthus nitidus – NT / Bern1 / §
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri – NT / §
Dianthus praecox subsp. praecox – LC / §
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Dianthus serotinus – VU / A4ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / Bern1 / §
Dianthus superbus subsp. alpestris – NT / §
Dianthus superbus subsp. superbus – VU / A2ac; B2a(i,ii)b(iii,iv,v) / §
Dichodon cerastioides – NT
Dichodon viscidum – NT
Dictamnus albus – NT / §
Diphasiastrum alpinum – LC / §
Diphasiastrum complanatum – VU / B2a(i)b(iii) / §
Diphasiastrum issleri – RE / §
Doronicum hungaricum – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v); C1+2a(i) / §
Doronicum stiriacum – LC / §
Draba aizoides subsp. beckeri – EN / B2a(ii)b(iii); D / §
Draba dubia – NT
Draba fladnizensis – VU / D1+2(i,ii) / §
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Draba lasiocarpa subsp. lasiocarpa – NT
Draba muralis – VU / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Draba nemorosa – LC
Draba pacheri – RE / §
Draba siliquosa – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v); C2a(i) / §
Draba tomentosa – NT / §
Dracocephalum austriacum – EN / B2a(i)b(iii,iv) / Bern1 / §
Drosera anglica – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Drosera rotundifolia – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Dryas octopetala – LC / §
Dryopteris affinis – DD
Dryopteris cristata – EN / A2ac; B2a(ii)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Dryopteris expansa – DD
Dryopteris pseudomas – DD
Echinops exaltatus – DD
Echinops ritro subsp. ruthenicus – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv); C2a(i) / §
Echium italicum – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,v) / §
Echium maculatum – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv); C2a(i)+b; D2(i) / §
Elatine alsinastrum – NT / §
Elatine hexandra – DD
Elatine hungarica – CR / B1a(i)c(ii,iii,iv) / §
Elatine hydropiper – RE
Elatine orthosperma – RE / §
Elatine triandra – RE / §
Eleocharis austriaca – DD
Eleocharis carniolica – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / Bern1 / §
Eleocharis mamillata – DD
Eleocharis ovata – NT
Eleocharis quinqueflora – NT / §
Eleocharis uniglumis – NT
Empetrum nigrum – VU / A2ac;B1a(i)b(iii,iv,v)
Ephedra distachya – CR /B2a(ii)b(iii) / §
Epilobium nutans – VU / B2a(i)b(iii,iv)
Epipactis albensis – NT / §
Epipactis atrorubens subsp. atrorubens – LC / §
Epipactis distans – NT / §
Epipactis exilis – EN / B2a(i)b(iii)c(iv)
Epipactis futakii – EN / D / §
Epipactis greuteri – EN / D / §
Epipactis helleborine subsp. helleborine – LC
Epipactis komoricensis – NT / §
Epipactis leptochila – VU / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Epipactis leutei – EN / B2a(i)b(iii)c(iv)
Epipactis microphylla – LC / §
Epipactis moravica – DD
Epipactis muelleri – NT / §
Epipactis neglecta – VU / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Epipactis nordeniorum – DD / §
Epipactis palustris – NT / §
Epipactis placentina – EN / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Epipactis pontica – LC / §
Epipactis pseudopurpurata – VU / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Epipactis purpurata – NT / §
Epipactis tallosii – NT / §
Epipactis voethii – EN / B2a(i)b(iii)c(iv)
Epipogium aphyllum – NT / §
Equisetum pratense – DD
Equisetum variegatum – NT / §
Eragrostis pilosa – LC / §
Eremogone micradenia – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Erigeron angulosus – DD
Erigeron atticus – DD
Erigeron hungaricus – LC / §
Erigeron muralis – DD
Erigeron podolicus – DD
Erigeron uniflorus – NT
Eriophorum gracile – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Eriophorum vaginatum – NT / §
Erodium ciconium – CR / B1a(i)b(iii)c(iii,v) / §
Erophila spathulata – DD
Eryngium planum – NT / §
Erysimum crepidifolium – EN / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Erysimum diffusum – LC
Erysimum marschalianum – NT
Erysimum pallidiflorum – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)+2a(i)b(iii,iv,v); C2a(i)
Erysimum repandum – NT
Erysimum wahlenbergii – NT / §
Erythronium dens-canis – VU / D2(i,ii) / §
Euclidium syriacum – CR(PE)
Euphorbia angulata – EN / B2a(i)b(iii) / §
Euphorbia austriaca subsp. sojakii – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Euphorbia ericetorum – RE / §
Euphorbia glareosa subsp. pannonica – NT / §
Euphorbia lucida – NT / §
Euphorbia platyphylla subsp. literata – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Euphorbia seguieriana subsp. major – NT
Euphorbia seguieriana subsp. minor – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Euphorbia stricta – NT
Euphorbia villosa – DD / §
Euphorbia waldsteinii – LC
Euphrasia exaristata – EN / B2a(ii)b(iii,v) / §
Euphrasia micrantha – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Euphrasia pectinata – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Euphrasia slovaca subsp. pseudomontana – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Euphrasia slovaca subsp. slovaca – NT
Euphrasia stipitata – EN / B2a(ii)b(iii,v) / §
Euphrasia tatrae – LC
Ferula sadleriana – CR / B1a(i)b(iii)c(iii); C2a(i) / §
Festuca aglochis – NA
Festuca alpina subsp. alpina – EN / B2a(i,ii)b(iii,v); C2a(i)
Festuca psammophila subsp. dominii – NT / §
Festuca saxatilis – CR / B2a(ii)b(i,ii,iii,v); C2a(ii); D / §
Festuca vaginata – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Filago lutescens subsp. lutescens – DD / §
Filago minima – NT
Filago vulgaris – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Fritillaria meleagris – VU / A2ac; B1a(i)b(iii) / §
Fumana procumbens – NT / §
Gagea bohemica subsp. bohemica – EN / B2a(i)c(iii)
Gagea bohemica subsp. saxatilis – DD
Gagea minima – VU / B2a(i)b(iv,v)
Gagea pusilla – VU / B2a(i)b(iii) / §
Gagea serotina – LC
Gagea spathacea – NT / §
Gagea transversalis – DD
Galanthus nivalis – LC
Galatella cana – CR / B2a(ii)b(iii,iv,v);C2a(ii) / §
Galatella punctata – VU / B2a(i)b(iii) / §
Galium abaujense – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Galium divaricatum – RE
Galium elongatum – DD
Galium parisiense – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Galium pumilum – DD
Galium tenuissimum – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Galium tricornutum – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv)
Gasparrinia peucedanoides – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Genista ovata subsp. mayeri – RE
Genista tinctoria subsp. banatica – DD
Genista tinctoria subsp. hungarica – VU / B2a(ii)b(iii,iv)
Genistella sagittalis – NT
Gentiana clusii – LC / §
Gentiana cruciata – LC
Gentiana frigida – LC / §
Gentiana nivalis – NT / §
Gentiana pneumonanthe – NT / §
Gentiana punctata – NT / §
Gentianella amarella subsp. amarella – LC
Gentianella amarella subsp. lingulata – EN / A2ac; B2a(i,ii)b(ii,iii,iv,v)
Gentianella amarella subsp. reussii – DD
Gentianella fatrae – LC
Gentianella lutescens subsp. carpatica – NT
Gentianella lutescens subsp. tatrae – LC
Gentianopsis ciliata – LC
Geranium bohemicum – EN / B2a(i)b(iii)c(ii,iii,iv)
Geranium divaricatum – NT
Geranium lucidum – NT
Geranium molle – NT
Geranium rotundifolium – NT
Geum reptans – LC / §
Gladiolus imbricatus – LC / §
Gladiolus palustris – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Glaucium corniculatum – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v); C2a(ii)+b
Glaux maritima – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Globularia cordifolia – NT / §
Gnaphalium hoppeanum – EN / B2a(ii)b(ii,iv,v) / §
Goodyera repens – NT / §
Gratiola officinalis – LC / §
Groenlandia densa – EN / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Gymnadenia conopsea – LC / §
Gymnadenia densiflora – NT / §
Gymnadenia odoratissima – NT / §
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria – EN / A2ac; Ba(ii)b(iii,iv,v) / §
Gypsophila paniculata – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Gypsophila repens – NT
Hackelia deflexa – VU / B2a(i)b(iii,iv,v)
Hedysarum hedysaroides – LC / §
Heleochloa alopecuroides – VU / B1a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Heleochloa schoenoides – VU / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Helianthemum canum – NT
Helianthemum nummularium – NT
Helianthemum rupifragum – NT
Heliotropium europaeum – NT
Helleborus purpurascens – NT / §
Herminium monorchis – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv); C2a(i)+b / §
Herniaria hirsuta – VU / B2a(i)b(iii)
Herniaria incana – CR / B1a(ii)b(iii) / §
Hesperis matronalis subsp. candida – LC
Hesperis matronalis subsp. matronalis – DD
Hesperis slovaca – VU / B2a(i,ii)b(iii,iv,v) / §
Hesperis tristis – NT
Hibiscus trionum – LC
Hieracium austrotatricum – VU / D2(i)
Hieracium glanduliferum – RE
Hieracium krizsnae – RE
Hieracium mlinicae – VU / D2(i,ii) Ch
Hieracium piliferum – VU / D1+2(i,ii)
Hieracium silesiacum – VU / D2(i,ii)
Hieracium slovacum – VU / D2(i,ii)
Hieracium vierhapperi – VU / D2(i,ii)
Hierochloë australis – RE
Hierochloë repens – DD / §
Himantoglossum adriaticum – EN / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Himantoglossum caprinum – CR / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / Bern1 / §
Hippocrepis emerus subsp. emerus – CR / B2a(i)b(iii); C2a(i) / §
Hippuris vulgaris – EN / A2ac; B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Hordeum geniculatum – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Hornungia petraea – LC
Hottonia palustris – NT / §
Hydrocotyle vulgaris – VU / B2a(i)b(iii) / §
Hypericum carpaticum – DD
Hypericum dubium – DD
Hypericum elegans – CR / B2a(i)b(iii) / §
Hypericum humifusum – NT
Hypochaeris glabra – RE
Illecebrum verticillatum – RE / §
Inula germanica – NT / §
Inula oculus-christi – NT
Inula salicina subsp. aspera – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Inula salicina subsp. sabuletorum – CR / B1a(i)b(iii) / §
Iris aphylla subsp. hungarica – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Iris arenaria – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Iris graminea subsp. graminea – NT / §
Iris graminea subsp. pseudocyperus – NT / §
Iris pumila subsp. pumila – NT / §
Iris sibirica – NT / §
Iris spuria subsp. spuria – VU / B2a(i,ii)b(iii) / §
Iris variegata – VU / B2a(i)b(iii) / §
Isatis campestris – EN / B2a(ii)b(iii); C2a(ii)+b / §
Isatis praecox subsp. transsilvanica – VU / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Isolepis setacea – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Jasione montana – LC
Juncus acutiflorus – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus – NT
Juncus atratus – VU / B2a(i)b(iii) / §
Juncus bulbosus subsp. bulbosus – NT / §
Juncus bulbosus subsp. kochii – DD / §
Juncus capitatus – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Juncus castaneus – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Juncus filiformis – LC
Juncus gerardii subsp. gerardii – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Juncus ranarius – DD
Juncus sphaerocarpus – VU / B2a(i,ii)b(iii)c(iii,iv) / §
Juncus squarrosus – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv)
Juncus subnodulosus – CR / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Juncus thomasii – RE
Juncus triglumis – VU / D2(i) / §
Juniperus sabina – EN / A1ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Jurinea mollis subsp. macrocalathia – NA /§
Jurinea mollis subsp. mollis – NT
Kickxia elatine subsp. elatine – LC
Kickxia spuria subsp. spuria – LC
Knautia drymeja subsp. drymeja – NT
Kobresia myosuroides – VU / D2(i) / §
Kobresia simpliciuscula – VU / D2(i) / §
Koeleria glauca – NT
Koeleria tristis – NT / §
Lactuca perennis – NT
Lactuca quercina – NT
Lactuca saligna – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv)
Lappula heteracantha subsp. heterocarpa – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
Lapsana communis subsp. intermedia – VU / B1a(i)b(iii) / §
Laser trilobum – NT
Laserpitium archangelica – LC
Laserpitium prutenicum – NT
Lastrea limbosperma – NT
Lathyrus aphaca – CR(PE)
Lathyrus hirsutus – NT
Lathyrus lacteus – NT / §
Lathyrus laevigatus – VU / B2a(i)b(iii) / §
Lathyrus nissolia subsp. futakii – CR / D / §
Lathyrus nissolia subsp. nissolia – NT
Lathyrus nissolia subsp. pubescens – LC / §
Lathyrus palustris – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Lathyrus pannonicus – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Lathyrus pisiformis – CR / B1a(i)b(iii)c(iv) / §
Lathyrus setifolius – RE
Lathyrus sphaericus – RE
Lathyrus transsilvanicus – VU / A2ac; B2a(ii)b(i,ii,iii,iv,v); C2a(i) / §
Lathyrus venetus – VU / D2(i) / §
Leersia oryzoides – LC
Legousia speculum-veneris – RE
Leontodon saxatilis – NT
Leontopodium alpinum – NT / §
Leonurus villosus – DD
Lepidium perfoliatum – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Leucanthemella serotina – VU / B2a(i)b(iii) / §
Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae – LC
Leucanthemum margaritae – LC
Leucojum aestivum – NT
Leucojum vernum subsp. carpaticum – NT / §
Ligularia carpatica – EN / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Ligularia sibirica – VU / B2a(ii)b(iii,iv,v) / Bern1 / §
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum – NT / §
Lilium martagon – LC
Limodorum abortivum – NT / §
Limonium gmelinii – CR / B1a(ii)b(iii) / §
Limosella aquatica – LC
Linaria alpina – CR / D / §
Linaria arvensis – RE
Linaria pallidiflora – VU / A2ace; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Lindernia procumbens – VU / B1a(i)b(iii)c(iii,iv) / Bern1 / §
Linnaea borealis – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Linum austriacum subsp. austriacum – LC
Linum flavum – NT
Linum hirsutum subsp. glabrescens – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Linum hirsutum subsp. hirsutum – NT / §
Linum perenne – DD / §
Linum trigynum – CR / A2ac; B1a(i,ii)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Liparis loeselii – CR / A2a; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / Bern1 / §
Listera cordata – NT / §
Listera ovata – LC
Loiseleuria procumbens – EN / B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Lolium remotum – RE
Lolium temulentum subsp. temulentum – CR / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv)
Lonicera alpigena – VU / B2a(ii)b(iii); D / §
Lotus borbasii – NT
Lotus uliginosus – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Ludwigia palustris – RE
Lychnis coronaria – LC / §
Lycopodiella inundata – CR / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Lycopodium annotinum – LC / §
Lycopodium clavatum – LC / §
Lycopus exaltatus – LC
Lysimachia thyrsiflora – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Lythrum hyssopifolia – LC
Lythrum tribracteatum – CR / B1a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Malaxis monophyllos – NT / §
Marrubium peregrinum – LC
Marrubium vulgare – NT
Marsilea quadrifolia – EN / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / Bern1 / §
Matteuccia struthiopteris – NT / §
Medicago monspeliaca – VU / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Medicago prostrata – VU / B1a(i)b(iii)c(iii,iv)
Medicago rigidula – CR / B1a(ii)b(iii)c(iii,iv) / §
Melampyrum barbatum – NT
Melampyrum bohemicum – EN / B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Melampyrum cristatum – NT
Melampyrum herbichii – VU / A2ce; B2a(i,ii)b(iii)
Melica altissima – CR / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Melilotus altissimus – DD
Melilotus macrorrhizus – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Menyanthes trifoliata – NT / §
Minuartia frutescens – VU / A2ace; B2a(i)b(iii,v); C2a(i) / §
Minuartia glaucina – NT / §
Minuartia glomerata subsp. pannonica – EN / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Minuartia langii – LC
Minuartia pauciflora – LC
Minuartia setacea – NT
Minuartia viscosa – RE / §
Misopates orontium – NT
Moenchia mantica subsp. mantica – RE
Molinia caerulea – NT
Moneses uniflora – LC
Monotropa hypophegea – NT
Montia arvensis – CR / A2ac; B1a(ii)b(iii,iv,v)c(iii,iv)
Montia fontana – CR / A2ac; B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Montia hallii – DD / §
Muscari neglectum – DD / §
Muscari tenuiflorum – DD
Myagrum perfoliatum – CR(PE)
Myosotis caespitosa – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Myosotis decumbens – DD
Myosotis discolor subsp. discolor – VU / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v)
Myosotis stenophylla – VU / B2a(i,ii)b(ii,iii,iv,v)c(iv); C2a(i)b(iv)
Myosurus minimus – NT
Myricaria germanica – VU / A1ac; B1a(i)b(ii,iii,iv,v)
Myriophyllum verticillatum – NT / §
Najas minor – VU / A2ac; B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Nasturtium officinale – EN / B2a(ii)b(iii)c(iii,iv)
Neotinea tridentata – NT / §
Neotinea ustulata subsp. aestivalis – NT / §
Neotinea ustulata subsp. ustulata – EN / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Nepeta pannonica – NT
Nigella arvensis – NT
Nuphar lutea – VU / A2ac; B2a(i)b( iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Nymphaea alba – VU / A2ac; B2a(i)b( iii,iv,v)c(iii,iv)
Nymphoides peltata – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Odontites vernus – VU / A2ac; B1a(ii)b(iii,iv,v)
Oenanthe banatica – VU / B1a(i)b(iii) / §
Oenanthe silaifolia subsp. hungarica – VU / B2a(i)b(iii) / §
Oenanthe silaifolia subsp. silaifolia – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Oenanthe stenoloba – CR(PE) / §
Onobrychis arenaria subsp. arenaria – NT
Onobrychis montana – VU / D2(i) / §
Ononis pusilla – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Ononis repens – DD
Onosma arenaria – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv); D / §
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Onosma viridis – CR / B2a(i)b(iii) / §
Onosma visianii – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Ophioglossum vulgatum – NT / §
Ophrys apifera – VU / B1a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Ophrys holoserica – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Ophrys holubyana – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Ophrys insectifera – NT / §
Ophrys sphegodes – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Orchis mascula subsp. signifera – NT / §
Orchis militaris – NT / §
Orchis pallens – NT / §
Orchis purpurea – NT / §
Orchis spitzelii – EN / D / §
Orlaya grandiflora – NT
Ornithogalum boucheanum – LC
Ornithogalum brevistylum – NT
Ornithogalum kochii – DD
Ornithogalum comosum – RE
Ornithogalum divergens – NT
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v); C1+2a(i)
Orobanche alsatica – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Orobanche artemisiae-campestris – CR / B2a(i)b(iii); D / §
Orobanche coerulescens – CR / B2a(i)b(iii,iv) / §
Orobanche elatior – CR / D
Orobanche gracilis – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Orobanche kochii – NT
Orobanche lutea – NT
Orobanche mayeri – VU / B2a(ii)b(iii,iv)
Orobanche picridis – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Orobanche teucrii – EN / B2a(ii)b(iii); D / §
Ostericum palustre – CR / B1a(ii)b(iii) / Bern1 / §
Oxytropis campestris subsp. tatrae – VU / D2(i) / §
Oxytropis carpatica – NT / §
Oxytropis halleri subsp. halleri – NT / §
Oxytropis pilosa var. hungarica – EN / B1a(ii)b(iii,iv,v) / §
Papaver argemone – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv)
Papaver confine – EN / A1ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)c(iii,iv)
Papaver dubium subsp. dubium – EN / A1ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v )c(iii,iv) / §
Papaver maculosum subsp. austromoravicum – NT
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae – EN / B2a(i,ii)b(iii,iv,v)c(iii,iv); C2a(i) / §
Papaver tatricum subsp. tatricum – NT / §
Pedicularis comosa subsp. comosa – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Pedicularis hacquetii – NT / §
Pedicularis oederi – LC / §
Pedicularis palustris subsp. palustris – NT / §
Pedicularis sceptrum-carolinum – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Petrocallis pyrenaica – VU / D2(i) / §
Petrorhagia saxifraga – LC
Peucedanum arenarium – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii); C2a(ii) / §
Peucedanum carvifolia – NT
Peucedanum officinale – CR / B2a(i)b(iii); C2a(i); D
Peucedanum palustre – NT
Phelipanche arenaria – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Phelipanche caesia – DD
Phelipanche purpurea – NT
Phelipanche ramosa – NT
Phleboanthe laxmannii – RE
Phlomis tuberosa – NT / §
Pholiurus pannonicus – EN / A4ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Pilosella cymosa – DD
Pilosella echioides – VU / D2(i)
Pilosella guthnickiana – VU / D2(i) / §
Pilosella leucopsilon – DD
Pilosella onegensis – DD
Pilosella rothiana – DD
Pinguicula alpina – LC / §
Pinguicula vulgaris – NT / §
Pinus cembra – LC / §
Plantago altissima – EN / A2ac+4ac; B2(i)ab(iii,iv,v) / §
Plantago arenaria – NT
Plantago atrata subsp. carpatica – NT / §
Plantago major subsp. winteri – DD
Plantago maritima subsp. salsa – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Plantago tenuiflora – EN / A4ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Plantago uliginosa subsp. leptostachya – NT
Platanthera bifolia subsp. latiflora – LC
Platanthera chlorantha – NT / §
Poa granitica – LC / Bern1 / §
Poa laxa – LC
Poa margilicola – EN / B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii) / §
Poa nobilis – DD
Poa sejuncta – VU / D2(i,ii) / §
Podospermum canum – NT
Podospermum laciniatum – CR(PE) / §
Polycarpon tetraphyllum – EN / A1ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv,v)c(iv)
Polycnemum arvense – VU / B1a(i)b(iii)c(iii,iv)
Polycnemum heuffelii – CR(PE)
Polycnemum majus – NT
Polycnemum verrucosum – NE
Polygala amarella subsp. austriaca – NT
Polygonum arenarium subsp. arenarium – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Polygonum bellardii – NE / §
Polygonum graminifolium – DD
Polygonum patulum – DD
Polypodium interjectum – EN / A2ace; B2a(ii)b(iii,v) / §
Polystichum braunii – DD
Potamogeton acutifolius – VU / A2ac; B2a(i)b(iv) / §
Potamogeton alpinus – CR / B2a(ii)b(iv) / §
Potamogeton berchtoldii – LC
Potamogeton compressus – RE
Potamogeton gramineus – EN / B2a(i,ii)b(iv) / §
Potamogeton lucens – LC
Potamogeton nodosus – NT
Potamogeton obtusifolius – CR / B2a(ii)b(iii,iv)
Potamogeton perfoliatus – NT
Potamogeton trichoides – NT
Potentilla anglica – NT
Potentilla clusiana – CR(PE)
Potentilla micrantha – EN / B1a(ii)b(iii) / §
Potentilla patula subsp. patula – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Potentilla pedata – EN / B2a(ii)b(ii,iii,iv,v); D / §
Potentilla rupestris – NT / §
Potentilla sterilis – CR(PE)
Potentilla tommasiniana – NT
Primula auricula subsp. hungarica – LC / §
Primula farinosa subsp. farinosa – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Primula halleri subsp. platyphylla – VU / D2(i,ii) / §
Primula minima – LC / §
Pritzelago alpina subsp. dubia – VU / D2(i) / §
Prunus fruticosa – NT
Prunus padus var. petraea – NT / §
Prunus tenella – EN / A2e; B2a(ii)b(iii) / §
Pseudognaphalium luteoalbum – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens – VU / B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Pseudolysimachion maritimum – NT
Pseudolysimachion orchideum – NT
Pseudolysimachion spicatum subsp. fischeri – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum – RE
Pseudorchis albida – NT / §
Puccinellia limosa – DD / §
Pulegium vulgare – LC / §
Pulicaria dysenterica subsp. dysenterica – NT
Pulicaria vulgaris – LC
Pulmonaria angustifolia – EN / A1ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Pulsatilla grandis – NT / Bern1 / §
Pulsatilla patens – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / Bern1 / §
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – NT / §
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens – CR / A2ace; B2a(i)b(ii,iv,v) / §
Pulsatilla slavica – NT / Bern1 / §
Pulsatilla subslavica – NT / §
Pulsatilla vernalis – EN / B2a(ii)b(v); C1a(i) / §
Pulsatilla zimmermannii – CR / A2ace; B2a(ii)b(iii,iv,v); C1 / §
Pyrola carpatica – NT / §
Pyrola chlorantha – NT / §
Pyrola media – NT
Pyrus nivalis – DD / §
Quercus frainetto – VU / A2e; B2a(i)b(iii) / §
Quercus pedunculiflora – NT / §
Radiola linoides – CR / A2ac; B2a(i,ii)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Ranunculus alpestris – LC / §
Ranunculus altitatrensis – VU / B2a(i,ii)b(iii,v); D2(i) / §
Ranunculus aquatilis – NT / §
Ranunculus arvensis – NT
Ranunculus baudotii – VU / B2a(i,ii)c(iv) / §
Ranunculus carpaticus – EN / B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii) / §
Ranunculus fluitans – DD / §
Ranunculus glacialis – LC / §
Ranunculus illyricus – NT
Ranunculus lateriflorus – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Ranunculus lingua – VU / A2ac; B2a(i,ii)b(iii,iv,v); C2a(i) / §
Ranunculus millefoliatus – RE
Ranunculus pedatus – CR / A2ac; B1a(ii)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Ranunculus peltatus – DD / §
Ranunculus penicillatus – DD
Ranunculus polyphyllus – DD / §
Ranunculus pseudomontanus – LC
Ranunculus pygmaeus – EN / B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Ranunculus reptans – CR / B2a(ii)b(iii,v); D / §
Ranunculus rionii – VU / B2a(i,ii)c(iv) /§
Ranunculus thora – NT / §
Reseda phyteuma – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis – EN / B2a(ii)b(iii) / §
Rhinanthus borbasii – CR / B1a(i)b(iii,iv,v)
Rhinanthus rumelicus – NT / §
Rhinanthus wagneri – DD
Rhodiola rosea – LC
Rhododendron tomentosum – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Rhynchospora alba – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv)c(iv) / §
Rorippa pyrenaica – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Rosa arvensis – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Rosa glauca – EN / B1a(ii)b(iii) / §
Rosa micrantha – NT
Rumex palustris – LC
Rumex stenophyllus – NT
Ruscus hypoglossum – EN / B2a(i)b(iii,v) / §
Sagina apetala subsp. apetala – CR / A2ac; B2a(i,ii)B(i,ii,iii,iv)
Sagina apetala subsp. erecta – DD
Sagina nodosa – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Sagina subulata – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iii,iv)
Sagittaria sagittifolia – LC
Salix alpina – LC / §
Salix hastata – LC / §
Salix helvetica – LC / §
Salix herbacea – LC / §
Salix kitaibeliana – VU / B2a(i)b(iii) / §
Salix myrtilloides – CR / A2ace; B2a(ii)b(ii,iii,v); C2a(ii); D / §
Salix phylicifolia – NT / §
Salix reticulata – LC / §
Salix retusa – LC / §
Salix rosmarinifolia – NT / §
Salix starkeana – EN / A3e; B2a(ii)b(iii); D / §
Salvia aethiopis – NT / §
Salvia austriaca – NT
Salvinia natans – LC / Bern1 / §
Samolus valerandi – RE
Saussurea alpina – NT / §
Saussurea discolor – NT / §
Saussurea pygmaea – NT / §
Saxifraga adscendens subsp. adscendens – NT
Saxifraga androsacea – LC
Saxifraga bryoides – LC
Saxifraga caesia – LC
Saxifraga carpatica – LC / §
Saxifraga cernua – VU / D2(i,ii) / §
Saxifraga granulata subsp. granulata – NT
Saxifraga hieraciifolia – LC
Saxifraga moschata subsp. dominii – LC
Saxifraga moschata subsp. kotulae – LC
Saxifraga mutata – VU / B2a(ii)b(iii,v); D2(i,ii) / §
Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia – LC
Saxifraga retusa subsp. retusa – LC / §
Saxifraga rotundifolia subsp. rotundifolia – LC
Saxifraga wahlenbergii – LC / §
Scabiosa canescens – NT
Scabiosa triandra – NT
Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iii); C2a(ii); D
Scheuchzeria palustris – EN / B2a(i)b(iii) / §
Schoenoplectus mucronatus – RE
Schoenoplectus pungens – DD
Schoenoplectus supinus – VU / B1a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Schoenoplectus tabernaemontani – NT
Schoenoplectus triqueter – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Schoenus ferrugineus – EN / A2ce; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Schoenus nigricans – CR / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v); C2a(ii) / §
Scilla bifolia subsp. buekkensis – LC / §
Scilla bifolia subsp. spetana – DD
Scirpoides holoschoenus – NT
Scirpus radicans – EN / B2a(ii)b(iii)c(iii,iv)
Scleranthus perennis subsp. perennis – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Scleranthus polycarpos – NT
Scleranthus verticillatus – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv)
Scopolia carniolica – NT
Scorzonera austriaca subsp. austriaca – NT
Scorzonera hispanica subsp. hispanica – NT
Scorzonera humilis – NT
Scorzonera parviflora – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Scorzonera purpurea – NT / §
Scorzonera rosea – CR / B2a(ii)b(iii); C2a(ii); D / §
Scrophularia umbrosa subsp. neesii – NT
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa – NT
Scrophularia vernalis – NT / §
Scutellaria altissima – EN / B2a(ii)b(ii,iv,v) / §
Scutellaria hastifolia – NT
Sedum annuum – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v); C2a(i) / §
Selaginella helvetica – NT / §
Sempervivum carpathicum subsp. heterophyllum – VU / B2a(i)b(iii,v); C2a(i)
Sempervivum matricum – VU / B2a(i)b(iii.iv,v); C2a(i)
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus – LC / §
Senecio doria – NT / §
Senecio erucifolius – NT / §
Senecio incanus subsp. carniolicus – LC
Senecio paludosus subsp. angustifolius – EN / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) / §
Senecio paludosus subsp. lanatus – RE / §
Senecio paludosus subsp. paludosus – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v); C2a(ii) / §
Senecio rupestris – RE
Senecio sarracenicus – NT / §
Senecio ucranicus – NT
Senecio umbrosus – LC / §
Serratula lycopifolia – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv); C2a(ii) / §
Seseli hippomarathrum – NT
Seseli pallasii – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Sesleria heufleriana subsp. heufleriana – NT
Sesleria heufleriana subsp. hungarica – DD
Sesleria sadleriana – CR / B2a(ii)b(iii)
Sesleria uliginosa – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Sibbaldia procumbens – CR / B2a(i)b(iii); D
Silaum silaus – NT
Silene acaulis subsp. exscapa – LC / §
Silene acaulis subsp. longiscapa – LC / §
Silene borysthenica – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)+2a(i)b(iii,iv,v) / §
Silene bupleuroides subsp. bupleuroides – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Silene conica subsp. conica – NT
Silene cretica – RE
Silene dichotoma – LC
Silene donetzica – NT
Silene gallica – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Silene multiflora – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v)+B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Silene nutans subsp. dubia – CR / B2a(i)b(iii,v); C2a(i,ii); D / §
Silene otites subsp. hungarica – NT
Silene otites subsp. otites – NT
Silene viridiflora – NT
Silene viscosa – EN / A2ac+3c; B2a(i)b(iii,iv,v)
Sisymbrium austriacum subsp. austriacum – VU / D1+2(i,ii) / §
Smyrnium perfoliatum – NT / §
Solanum villosum – NT
Soldanella carpatica – LC / §
Soldanella hungarica subsp. hungarica – LC / §
Soldanella hungarica subsp. major – LC / §
Soldanella pseudomontana – CR / D / §
Sonchus arvensis subsp. uliginosus – DD
Sonchus palustris – NT
Sorbus amici-petri – EN / B2a(ii)b(iii,v); C2a(i); D
Sorbus atrimontis – EN / B2a(ii)b(iii,v); C2a(i); D / §
Sorbus caeruleomontana – CR / B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii) / §
Sorbus chamaemespilus – NT / §
Sorbus diversicolor – VU / B2a(ii)b(iii); D1+2(i,ii) / §
Sorbus dolomiticola – EN / B2a(ii)b(iii,v); C2a(i); D
Sorbus graeca – CR / B2a(i)b(i,iii,iv,v); D
Sorbus haljamovae – VU / B2a(i,ii)b(iii,v); C2a(i); D1+2(i)
Sorbus hazslinszkyana – VU / A2e; B2a(i)b(iii) / §
Sorbus margittaiana – VU / B2a(ii)b(i,iii,iv,v); C2a(i); D1+2(i,ii) / §
Sorbus montisalpae – VU / B2a(i,ii)b(i,iii,iv,v); C2a(i); D1+2(i,ii) / §
Sorbus pekarovae – EN / A2e; B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii); D / §
Sorbus salatini – CR / B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii); D
Sorbus scepusiensis – CR / A2e; B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii); D / §
Sorbus zuzanae – VU / B2a(i,ii)b(iii,v); C2a(i); D1+2(i)
Sparganium angustifolium – EN / B2a(i)b(iii,iv,v); C2a(ii) / §
Sparganium natans – EN / B2a(i)b(iii) / §
Spergula maxima – RE
Spergula morisonii – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Spergula pentandra – CR / B2a(i)b(iii,iv,v)c(iii,iv) / §
Spergularia media – CR / B2a(ii)b(iii,v); C2a(ii) / §
Spergularia salina – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Spiraea crenata – CR(PE) / §
Spiraea media subsp. media – LC
Spiranthes aestivalis – RE / §
Spiranthes spiralis – CR / A2ac; B2ab(iii,ivv)c(iv) / Bern1 / §
Stellaria longifolia – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
Stellaria palustris – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Sternbergia colchiciflora – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Stipa borysthenica subsp. borysthenica – EN / B2a(i)b(iii) / §
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica – CR / B2a(ii)b(iii); D / §
Stipa dasyphylla – NT / §
Stipa eriocaulis – VU / A2e; B2a(i)b(iii) / §
Stipa pennata – NT
Stipa pulcherrima – NT / §
Stipa smirnovii – RE / §
Stipa tirsa subsp. tirsa – NT / §
Stratiotes aloides – NT / §
Streptopus amplexifolius – LC
Succisella inflexa – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Symphytum angustifolium – LC
Symphytum bohemicum – VU / A2ace; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Symphytum tanaicense – NT / §
Syrenia cana – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Taraxacum bessarabicum – EN / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Taraxacum erythrocarpum – EN / B2a(ii)b(iii); C2a(i) / §
Taraxacum serotinum – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Teesdalia nudicaulis – VU / B2a(ii)b(iii)c(iii,iv) / §
Tephroseris aurantiaca – NT / §
Tephroseris capitata – NT
Tephroseris integrifolia – NT
Tephroseris longifolia subsp. moravica – EN / B2a(i,ii)b(iii,v)c(iv) / §
Tephroseris papposa subsp. papposa – EN / A2ac; B2a(i,ii)b(ii,iii,iv,v); C2a(i) / §
Tetragonolobus maritimus – NT
Teucrium montanum subsp. jailae – NT
Teucrium montanum subsp. pannonicum – NT
Teucrium scordium – NT / §
Teucrium scorodonia subsp. scorodonia – NT / §
Thalictrum flavum – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
Thalictrum foetidum – DD
Thalictrum lucidum – LC
Thalictrum simplex subsp. galioides – VU / B2a(i)b(iii,iv) / §
Thalictrum simplex subsp. simplex – NT / §
Thelypteris palustris – NT
Thesium dollineri – VU / A2ac; B2a(ii)b(iii) / §
Thesium ebracteatum – RE / Bern1 / §
Thesium pyrenaicum – RE
Thesium ramosum – DD
Thlaspi alliaceum – RE
Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens – DD
Thlaspi caerulescens subsp. tatrense – LC
Thlaspi jankae – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / Bern1 / §
Thlaspi montanum – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Thymelaea passerina – LC
Thymus alternans – NT
Thymus pulegioides subsp. carniolicus – CR / B2a(ii)b(iii)
Tillaea aquatica – CR / B2a(ii)c(iv)
Tilia platyphyllos subsp. sitnensis – DD
Tofieldia pusilla – VU / D2(i,ii) / §
Tordylium maximum – VU / A2ac; B1a(i)b(iii,iv,v) / §
Torilis arvensis subsp. arvensis – NT
Tozzia carpathica – NT / §
Tragopogon floccosus – RE
Tragus racemosus – NT / §
Trapa natans – LC / Bern1 / §
Traunsteinera globosa – NT / §
Tribulus terrestris subsp. orientalis – NT / §
Trichophorum alpinum – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iv,v); C2a(ii) / §
Trichophorum pumilum – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Trientalis europaea – NT
Trifolium angulatum – CR / B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv)
Trifolium diffusum – CR(PE) / §
Trifolium fragiferum subsp. bonannii – NT
Trifolium orbelicum subsp. monticolum – NT
Trifolium pratense subsp. kotulae – NT
Trifolium retusum – CR / A2ac; B2a(i)b(iii,v) / §
Trifolium romanicum – CR(PE) / §
Trifolium striatum – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii, iv,v) / §
Trifolium strictum – CR / B2a(ii)b(iii)c(iv) / §
Triglochin maritima – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Triglochin palustris – NT
Trinia glauca subsp. glauca – NT
Trinia ucrainica – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Tripolium pannonicum – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Trollius altissimus – NT / §
Turgenia latifolia – VU / A1ac; B2ab(iii,iv,v) / §
Typha minima – RE / Bern1
Typha shuttleworthii – CR / B2a(i)b(iii) / Bern1 / §
Urtica kioviensis – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Utricularia australis – LC
Utricularia bremii – CR / B2a(i)b(iii)c(iv) / §
Utricularia intermedia – RE / §
Utricularia minor – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v) / §
Utricularia vulgaris – NT / §
Vaccaria hispanica subsp. hispanica – CR / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv)
Vaccinium microcarpum – CR / B1a(i)b(iii) / §
Vaccinium oxycoccos – NT / §
Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Valeriana dioica – NT
Valeriana simplicifolia – LC
Valerianella coronata – EN / A2ac; B2a(ii)b(iii,iv,v)c(iv) / §
Valerianella dentata subsp. eriosperma – NT
Valerianella pumila – CR(PE) / §
Ventenata dubia – NT
Veratrum album subsp. album – VU / B2a(i)b(ii,iii,iv,v); C2a(i); D1+2(i)
Verbascum speciosum subsp. speciosum – NT / §
Veronica acinifolia – RE / §
Veronica agrestis – CR / A2ac; B2a(i)b(i,ii,iv,v)
Veronica anagalloides – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Veronica catenata – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
Veronica jacquinii – CR / A2ac; B2ab(iii,iv,v) / §
Veronica opaca – CR(PE)
Veronica scardica – CR(PE) / §
Veronica scutellata – NT / §
Veronica triloba – VU / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
Veronica triphyllos – NT
Veronica urticifolia – VU / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Vicia incana – DD / §
Vicia lathyroides subsp. olbiensis – DD
Vicia pisiformis – NT
Vicia sparsiflora – VU / B1a(i)b(iii) / §
Vicia striata – NT
Vinca herbacea – VU / B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) / §
Viola alba subsp. alba – NT
Viola alpina – VU / B2a(i)b(iii,iv,v) / §
Viola ambigua – EN / A2a; B2a(i)b(iii,iv) / §
Viola dacica – VU / B2a(i)b(iii,v); C2a(i); D1+2(i) / §
Viola elatior – EN / A2ac; B2a(i)b(ii,iii,iv,v); C2a(i) / §
Viola epipsila – CR / B2a(ii)b(iii,v) / §
Viola kitaibeliana – LC
Viola lutea subsp. sudetica – LC
Viola palustris – NT
Viola pumila – EN / A2ac; B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) / §
Viola rupestris subsp. rupestris – NT
Viola stagnina – VU / A2ac; B2b(iii,iv,v) / §
Viola tricolor subsp. curtisii – EN / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)
Viola tricolor subsp. saxatilis – NT
Vitis sylvestris – VU / B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) / §
Vulpia bromoides – RE
Waldsteinia geoides – LC / §
Waldsteinia teppneri – CR / B2a(ii)b(iii) / §
Waldsteinia ternata subsp. magicii – EN / B2a(i)b(ii,iii,iv,v) / §
Wolffia arrhiza – VU / B2a(i)b(iii)c(iii,iv) / §
Woodsia alpina – VU / B2a(i)b(iii) / §
Woodsia ilvensis – VU / B2a(i)b(iii)
Xanthium strumarium – DD
Xeranthemum annuum – NT
Xeranthemum cylindraceum – VU / A2ac; B2a(i)b(iii,iv,v)c(iv) / §