Syn.: Exallage auricularia (L.) Bremek., Hedyotis auricularia L., Hedyotis geniculata Roxb., Hedyotis hirsuta Lam., Hedyotis multicaulis Schltdl. ex Hook. f., Hedyotis nervosa Lam., Metabolos ciliaris Blume ex Miq., Metabolus auricularius (L.) Blume ex Bremek., Oldenlandia leopoldvillensis De Wild., Spermacoce hispida Miq. ex Hook. f., nom. inval., Spermacoce lineata Roxb.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Oldenlandia auricularia
Rozšíření: Pochází z jihovýchodní a východní Asie, kde roste na dosti velkém území od Srí Lanky po Japonsko. Zasahuje až do Austrálie a na západ Oceánie.
Ekologie: Tropická rostlina, provází lesní okraje, křoviny břehové porosty podél vodních toků, ale i trávníky a okraje polí. Vystupuje do nadmořské výšky 1500 m.
Oldenlandia auricularia
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina; lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, až 1 m vysoké, někdy oblé, jindy hranaté a podélně rýhované, obvykle chlupaté. Listy jsou vstřícné; řapík je až 7 mm dlouhý; čepel je kopinatá až vejčitá, 1,5–9 cm dlouhá a 0,5–3 cm široká, na líci lysá, drsná nebo podél střední žilky pýřitá, na rubu většinou chlupatá na okraji a na žilkách, na bázi klínovitá, většinou celokrajná, na vrcholu špičatá nebo zašpičatělá. Květenství je úžlabní stažený vrcholík až lichopřeslen; květy jsou obvykle přisedlé, 4(–5)četné; kališní trubka je asi 1 mm dlouhá, cípy jsou kopinaté, 0,8–1,2 mm dlouhé, chlupaté; koruna je řepicovitá až nálevkovitá, bílá, s trubkou 1–1,5 mm dlouhou a cípy 0,5–1 mm dlouhými, na vnější straně většinou krátce chlupatými; tyčinek je 4(–5); semeník je spodní, blizna někdy vyčnívá. Plod je nepukavý, kulovitý až vejcovitý, často krátce pýřitý, obsahuje 4–12 semen.
Využití: Rostlina obsahuje antrachinon, iridoidní glykosidy a alkaloid auricularin. V lidovém léčitelství se používala při průjmových onemocněních, např. při úplavici a choleře.
Poznámka: Velmi variabilní rostlina, rozlišuje se několik vnitrodruhových taxonů, na základě vzrůstu a tvaru listů, především však podle přítomnosti či absence odění. Představené rostliny snad odpovídají var. dispersa.
Oldenlandia auricularia
Oldenlandia auricularia
Fotografováno dne 24. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, Ngatpang).