Syn.: Olea glabella Banks ex Lowe, nom. inval., Olea humilis Eckl., nom. illeg.
Čeleď: Oleaceae Hoffmanss. et Link – olivovité
Olea exasperata
Rozšíření: Endemit pobřeží jihu afrického kontinentu, vyskytuje se pouze v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape od Kapského poloostrova po město East London.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou křoviny na zazemněných dunách na pobřeží, v prostředí klimatu s mírnými zimami a teplými léty.
Olea exasperata
Popis: Stálezelený keř nebo malý stromek s kulatou korunou, vysoký jen 0,5–3 m; letorosty jsou lysé, někdy bradavčité. Listy jsou vstřícné, kožovité, podlouhlé až čárkovitě obkopinaté, (2,5–)3–8 cm dlouhé a (0,5–)0,7–1 cm široké, tmavozelené, lysé a lesklé, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu často až hrotité; řapík je 2–5 mm dlouhý. Květenství je terminální lata; květy jsou 4četné; kalich je číškovitý; koruna je nálevkovitá, bílá, cípy jsou 1,5–2 mm dlouhé; tyčinky jsou 2, velmi krátké; pestík je lahvicovitý, blizna víceméně kulovitá. Peckovice je 0,8–1 cm dlouhá a 0,7–0.8 cm široká, za zralosti černá.
Záměny: Mezi planými olivami v jižní Africe je možné rozlišit celkem tři taxony, které mohou občas růst pospolu. Olea europaea subsp. cuspidata se hlavně odlišuje přítomností šupinovitých trichomů, hojných především na listovém rubu, ale roztroušených i na líci. Třetím druhem je Olea capensis, většinou stromového vzrůstu, sice také na listech bez šupinovitých trichomů, ale s listy nejširšími ve spodní polovině.
Olea exasperata
Olea exasperata
Olea exasperata
Olea exasperata
Fotografováno dne 18. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Garden Route National Park, Robberg).