Dvě bývalé pískovny, dokládající existenci moře před 17–18 miliony let, se nacházejí na jižním okraji obce Oleksovice v okrese Znojmo (mapa). Obnažená písčitá půda vytvořila vhodné podmínky pro hnízdění břehule říční. Na mírnějších svazích se daří pískomilné květeně.
Oleksovické vřesoviště
Přírodní památka byla vyhlášena 3. 11. 2000, na ploše 2,53 ha, v nadmořské výšce 234–254 m. Předmětem ochrany jsou dvě malé pískovny s kolonií břehule říční a navazující lesní porosty s dominantním vřesem obecným (Calluna vulgaris), cenná sukcesní stádia psamofytní vegetace s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), bělolistem rolním (Filago arvensis) a bělolistem nejmenším (Filago minima). Mimo jiné zde roste také divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), chrpa latnatá (Centaurea stoebe) nebo mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum).
Oleksovické vřesoviště
Vřesoviště bylo často cílem vycházek nejen dětí, ale většiny místních obyvatel. Před druhou světovou válkou byly rostliny vřesu německými hospodyněmi často vyrývány a přesazovány do zahrádek, kde se však většinou neujaly. Po jejich odsunu tato činnost ustala.
Oleksovické vřesoviště
V nedávné minulosti se na tomto území vyskytovaly černé skládky, které se definitivně podařilo odstranit až 6 let po vyhlášení přírodní památky. Tím došlo ke kýženému rozrůstání vřesového porostu. V budoucnu se počítá s přeměnou druhové skladby okolního lesního porostu. V současnosti zde převažuje trnovník akát průměrného stáří asi 50 let, do budoucna by to měly být původně domácí dřeviny s dominancí dubu.
Oleksovické vřesoviště
Fotografováno v září 2011.