Šumavská horská obec Kvilda (okres Prachatice) se nalézá uprostřed Národního parku Šumava, a tak nikoho nepřekvapí, že je obklopena přírodovědně cennými územími. K těm nejznámějším patří Jezerní slať s vyhlídkovou věží. Naopak Olšinka, položená v sedle mezi Přílbou a Orlem, patří k územím spíše neznámým. Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1992 na ploše 32 ha k ochraně vrchoviště a podmáčené smrčiny a jako tokaniště tetřeva. V současnosti je součástí 1. zóny Národního parku Šumava.

Celé území leží ve výšce lehce nad 1000 m n. m. a jeho severní okraj míjí modrá turistická značka. Nazváné je podle potoku Olšinka, levostranného přítoku Teplé Vltavy. Ačkoli Olšinka jistě nepatří k nejznámějším šumavských lokalitám, jistou proslulost si již získala mezi lovci orchidejí: roste zde totiž vzácný prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa) a jeho kříženec s všudypřítomným prstnatcem Fuchsovým (D. fuchsii) označovaný jako Dactylorhiza braunii nothosubsp. lilacina.

Na rašeliništi a na podmáčených místech lze nalézt řadu očekávatelných druhů, jako jsou pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), starček potoční (Tephroseris crispa), podbělice alpská (Homogyne alpina), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (V. vitis-idaea), vlochyně (V. uliginosum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), řeřišnice hořká (Cardamine amara), mochna nátržník (Potentilla erecta), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), dřípatka horská (Soldanella montana).

Různé ostřice tu zastupují ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice obecná (C. nigra), ostřice ježatá (C. echinata) nebo ostřice chudokvětá (C. pauciflora). Zajímavostí je bohatá populace vzácné ostřice vrchovištní (Carex magellanica subsp. irrigua). Na okrajích lesů roste hojně černýš luční (Melampyrum pratense), u zpevněné cesty lze spatřit hruštici jednostrannou (Orthilia secunda) nebo dobromysl obecnou (Origanum vulgare).

Fotografováno dne 19. 7. 2015.