Zobrazit místo Ománská provincie na větší mapě

Nepříliš rozsáhlé území na severovýchodě Arabského poloostrova se rozkládá především v Ománu a nepatrným výběžkem přesahuje do Spojených arabských emirátů. Provincie je součástí Súdánsko-zambezijské oblasti Paleotropis. Od pobřežního pásu se zvedají poměrně vysoké hory, nejvyšší bod dosahuje nadmořské výšky 3009 m.
Ománská provincie
Geologickým podkladem jsou převážně vápence a dolomity, významný je také výskyt ultrabazických hornin, jako jsou amfibolity a hadce. Klima je charakterizováno vysokými rozdíly teplot mezi zimou a létem a malými srážkovými úhrny: na pobřeží spadne kolem 100 mm, v horách i více než 300 mm za rok. Srážky přicházejí převážně v zimě a v časném předjaří.
Ománská provincie
Vegetaci nejnižších nadmořských výšek tvoří otevřené křoviny s akáciemi (Acacia tortilis, Acacia ehrenbergiana, Prosopis cineraria) a s cicimkem Ziziphus spina-christi (Rhamnaceae). Výše se ve vádích objevují poloopadavé formace s oleandrem (Nerium oleander), který zde roste spolu s Acridocarpus orientalis (Malpighiaceae) a Ficus cordata subsp. salicifolia. Ve středních částech svahů jsou nízké křoviny s pryšcem Euphorbia larica, blešníkem Pulicaria glutinosa a roztroušenými stromky Moringa peregrina (Moringaceae) a Maerua crassifolia (Capparaceae).
Ománská provincie
Ve vyšších polohách, kde jsou přece jen bohatší srážky, je stálezelené křoví s keři Sageretia spiciflora (Rhamnaceae), Olea europaea, Dodonaea viscosa (Sapindaceae). Vrcholky porůstají jalovcové porosty Juniperus polycarpos, kde se vyskytuje i Euryops arabicus (Asteraceae), zimolez Lonicera aucheri a skalník Cotoneaster nummularius.
Ománská provincie
Druhová skladba květeny je poměrně chudá. Kromě široce rozšířených polopouštních paleotropických druhů je zde zřetelně patrné zastoupení druhů íránsko-turanských, k nimž patří např. pelyněk Artemisia herba-alba, řebříček Achillea santolinoides, pistácie Pistacia atlantica, mandloň Prunus arabica a violka Viola cinerea. Významným starobylým prvkem je také Sideroxylon mascatense (Sapotaceae), která se zde objevuje v malé arele mezi dvěma rozsáhlejšími oblastmi výskytu na afghánsko-pákistánském pomezí a v oblasti Afrického rohu.
Ománská provincie
Články o provincii:

Původní druhy rostlin této provincie na BOTANY.cz zastupují:

Ománská provincie
Sousedící floristické provincie:

Ománská provincie
Fotografoval Robert Burton (Rob’s Journeys).