Syn.: Ononis hircina Jacq., Ononis altissima Lam., Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams, Ononis repens subsp. arvensis auct. non (L.) Greuter, Ononis foetens auct., non sensu All.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Ononis arvensis
Rozšíření: Vyskytuje se ve střední a jihovýchodní Evropě, na východ zasahuje přes Kavkaz a Střední Asii až do Mongolska. Zavlečena i do Severní Ameriky. Naším územím prochází západní hranice souvislého areálu, přirozeně roste pouze v mezofytiku severovýchodní Moravy, roztroušeně odtud zasahuje do Ostravské pánve a okolí Opavy. Ojediněle druhotně i jinde.
Ekologie: Roste na sušších loukách, pastvinách, mezích, často i na druhotných stanovištích, zejména okrajích komunikací. Druhu vyhovují skeletovité, minerálně bohaté půdy.
Ononis arvensis
Popis: Vytrvalé, 30–60 cm vysoké byliny polokeřovitého charakteru. Lodyhy přímé až vystoupavé, avšak ani položené větve nekořenují. Jsou bez trnů, s dlouhými odstálými chlupy a žlázkami (narozdíl od jehlice trnité). Listy jsou krátce žláznaté, trojčetné, dlanitě složené, lístky jsou oválné, zubaté, asi 2,5 cm dlouhé. Palisty jsou vejčité. Květenství tvoří hustý hrozen, květy vyrůstají po (1–)2(–3) z paždí listenů tvořených pouze srostlými palisty (narozdíl od jehlice trnité a jehlice plazivé, jejichž květy vyrůstají z úžlabí listenů vždy po jednom). Kalich do 2/3–3/4 rozeklaný. Koruna růžová, řidčeji bílá s červenými žilkami. Pavéza 13–17 mm dlouhá, o polovinu delší než křídla. Lusky 6–8 mm dlouhé, nejčastěji s 2–3 semeny. Druh kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: V ČR je jehlice rolní zařazena mezi ohrožené druhy (C3).
Ononis arvensisOnonis arvensis
Ononis arvensisOnonis arvensis
Fotografováno dne 7. 8. 2009 (Slovensko, Slovenský raj, Malá Poľana).