Syn.: Onosma dalmatica Scheele, Onosma echioides var. dalmatica (Scheele) Lacaita, Onosma javorkae Simonk.
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Onosma echioides subsp. dalmatica
Rozšíření: Těžiště areálu leží v pohořích podél východního pobřeží Jaderského moře. Zaznamenán byl v severní Albánii, Černé Hoře, Chorvatsku, také ve Slovinsku, přesahuje i do Itálie do okolí Terstu. Izolovaná arela leží ještě nedaleko italské Verony u jezera Lago di Garda.
Ekologie: Suché výslunné kamenité svahy na vápencovém podloží, často v křovinaté nebo travinobylinné vegetaci typu macchie. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 1500 m.
Onosma echioides subsp. dalmatica
Popis: Vytrvalý polokeřík se silným, dřevnatým oddenkem; stonky jsou na bázi dřevnaté, vystoupavé, 10–60 cm vysoké, s hustými bělavými tuhými chlupy promíšenými s chlupy hvězdovitými. Listy v přízemní růžici jsou čárkovité, čárkovitě obkopinaté až úzce kopisťovité, 1,5–10 cm dlouhé a 4–6 mm široké, podvinuté, na líci hustě pokryté vystouplými bradavkami, které nesou na vrcholu (8–)10–20(–25) hvězdovitě uspořádaných, 0,3–0,6 mm dlouhých brv a o něco delší odstálou brvu centrální. Květenství je dvojvijan; květy jsou téměř přisedlé, pětičetné; kalich je 7–14(–15) mm dlouhý, za plodu se poněkud zvětšuje; koruna je trubkovitá, (1,3–)1,4–2 cm dlouhá, světle žlutá, na vnější straně krátce pýřitá; tyčinky jsou kratičké, přirostlé ke koruně; čnělka je gynobazická. Tvrdky jsou 2–3,3(–3,8) mm dlouhé.
Poznámka: V nedávné době byla proměnlivost ruměnic z příbuzenstva druhu Onosma echioides podrobena podrobnějšímu zkoumání. Italští badatelé Peruzzi a Passalaqua zjistili, že v Itálii a Dalmácii lze rozlišit 4 taxony, které hodnotí na úrovni poddruhů – v prostorově oddělených populacích byly zaznamenány kvantitativní rozdíly. Nevyhraněnost, která se projevuje občasným výskytem přechodných typů uvnitř vzdálenějších populací, nahrává právě takovému pojetí.
Onosma echioides subsp. dalmatica
Onosma echioides subsp. dalmatica
Onosma echioides subsp. dalmatica
Onosma echioides subsp. dalmatica
Onosma echioides subsp. dalmatica
Fotografováno dne 16. 6. 2005 (Chorvatsko, Velebit, Sušanj Cesarički) a 15. 5. 2016 (Černá Hora, Kotor).