Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Onosma rutilum
Rozšíření: Endemit Turecka, vyskytuje se jen v nevelkém území v pohoří Taurus.
Ekologie: Roste na mělké kamenité půdě, na skalních teráskách, v macchiích a v porostech mediteránních borovic; dává přednost vápencovému podkladu. Lokality leží v nadmořských výškách 470–1000 m.
Onosma rutilum
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatým oddenkem, přízemními růžicemi listů a přímými nebo vystoupavými, 25–40 cm vysokými, tuhými lodyhami. Listy jsou obkopinaté až obvejčité, 2–5 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké; odění listů a lodyh tvoří husté, kupředu směřující měkčí štětiny vyrůstající z drobnějších, jakoby sklovitých hrbolků, kromě štětin jsou přítomny kratší jemnější chlupy. Květenství tvoří 1–3 vrcholové vijany s kopinatými až čárkovitými listeny; květní stopky jsou 3–5 mm dlouhé, za plodu se prodlužují; kalich je za květu 9–12 mm dlouhý, hustě odstále štětinatý, kališní cípy jsou čárkovitě kopinaté; koruna je zvonkovitě trubkovitá, 13–15 mm dlouhá, žlutá, později zvláště kolem ústí červeně naběhlá, lysá; tyčinky jsou ukryté v korunní trubce, z níž vyčnívají jen špičkami prašníků. Plody jsou asi 4 mm dlouhé vejcovité tvrdky.
Onosma rutilum
Onosma rutilum
Onosma rutilum
Onosma rutilum
Poznámka: Ruměnice patři v turecké květeně mezi rody neuvěřitelně početné, je zde rozlišováno téměř 100 druhů, které jsou navíc velmi variabilní, a to např. i v barvě květů. Základní znaky jsou v detailech odění na listech – druh O. rutilum má štětiny, které vyrůstají z nepříliš výrazných hrbolků, které však postrádají hvězdovitě uspořádané krátké štětinovité paprsky.
Onosma rutilum
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 16. 5. 2011 (Turecko, pohoří Taurus: Akseki); mikroskopický detail listů Daniela Bártová (z herbářové položky).